referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Priemysel
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 316
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Priemyselná výroba je tá časť materiálnej výroby, ktorá zahŕňa ťažbu nerastných surovín a palív, výrobu a rozvod všetkých druhov energie, strojové spracovanie vyťažených surovín a získaných poľnohospodárskych produktov, rôzne opravárenské činnosti a vybrané služby.
Hlavné typy a odvetvia priemyselnej výroby. V procese vývoja priemyslu sa neustále objavovali nové druhy výrob, a preto je súčasný priemysel zložitý a rozmanitý. Najrozšírenejším kritériom pre členenie priemyslu je klasifikácia podľa postavenia výrobného procesu k východiskovým surovinám. Podľa toho kritéria sa priemysel delí na primárny, sekundárny a terciárny. Do primárneho priemyslu patrí ťažba surovín zo zeme, oceánov alebo zo vzduchu. V praxi sa často označuje aj ako ťažobný priemysel. Sekundárny priemysel zahŕňa strojovú vľkovýrobu tovarov. Známy je aj pod názvom spracovateľský priemysel. Terciárny priemysel obsahuje opravárenskú činnosť a vybrané služby, vrátane služieb spojených s predajom priemyselných výrobkov. Hlavné činitele, ktoré vplývajú na lokalizáciu priemyselnej výroby. Pri lokalizácii priemyselného závodu treba zohľadniť mnoho činiteľov. Význam jednotlivých lokalizačných činiteľov je pre rôzne druhy priemyslu rozdielny.

Suroviny. Priemyselný závod, ktorý ich potrebuje sa umiestni blízko k nim. Energia. Priemyselné závody náročné na veľké objemy energetických zdrojov sa budujú v tesnej blízkosti ich ťažby. Voda. Viaceré priemyselné výroby sú náročné na určitú kvalitu vody alebo na veľký objem priemyselnej vody. Pracovná sila. V poslednom období sa dôležitým lokalizačným činiteľom v celosvetovom meradle stala cena pracovnej sily. Doprava. Dobré miestne i medziregionálne dopravné spojenie je  dôležité pri výbere miesta lokalizácie. Trh, miesto odbytu. Schopnosť oblasti odoberať nadmerné objemy výrobkov priťahuje dané druhy priemyselnej výroby.
Aglomerácia. Lokalizovať závod v priemyselnej aglomerácii umožňuje využívať už existujúce zariadenia. Poloha. Prihliada na prírodné podmienky daného územia s cieľom využiť ich vhodnosť pre výstavbu závodu. Finančný kapitál. Nedostatok kapitálu spôsobuje ťažkosti pri budovaní nových závodov, prípadne pri rozvoji už existujúcich. Vládna politika. Vláda môže nariadeniami podporovať rozvoj priemyslu v určitej oblasti, prípadne rozvoj niektorých druhov priemyselných výrob brzdiť.
Ekologické činitele. Uplatňujú sa predovšetkým pri mikrolokalizácii, pri výbere konkrétneho miesta lokalizácie závodu.
 
Podobné referáty
Priemysel SOŠ 2.9890 255 slov
Priemysel GYM 2.9986 2639 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.