referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska
Dátum pridania: 08.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 330
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Celé územie Slovenska patrí do oblasti listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma. S rastúcou nadmorskou výškou ubúda teplota, pribúdajú zrážky, menia sa pôdne typy a skracuje sa vegetačné obdobie. Preto sa s nadmorskou výškou menia aj rastlinné spoločenstvá, ktoré tak vytvárajú výškové stupne.
Dubový stupeň. Rozkladá sa v nížinách, v nižších častiach pohorí a kotlín, tam kde je najteplejšie a najsuchšie. V presvetlených dubových lesoch sa dobre vyvinul bylinný aj krovinatý podrast.
Bukový stupeň. Nachádza sa v nadmorských výškach 550-1 100 m. Buk je náročnejší na vlhko a zrážky. V tônistých bučinách sa vyvinul len bylinný podrast s tieňomilnými a na vlhko náročnými druhmi.
Smrekový stupeň. Nasleduje nad bukovým až po hornú hranicu lesa, ktorá je u nás prevažne v nadmorakej výške 1 600 m. Vo svetlejších smrekových lesoch sú v podraste kríky čučoriedok a brusníc. Po odlesnení sú v stupni smrekového lesa lúky aj pasienky.
Stupeň kosodreviny. Rozkladá sa od hornej hranice lesa do nadmorskej výšky 1 800 m. Rastie v ňom aj jarabina vtáčia a na voľných plochách čučoriedky a brusnice.
Alpínske lúky. Sú len v Tatrách a Nízkych Tatrách v nadmorských výškach nad 1 800 m. Rastú tam iba chladnomilné druhy tráv a bylín, miestami aj kríky čučoriedok a brusníc.
Podsnežné pásmo. V najvyšších polohách Tatier. Mráz a tede aj sneh sa tam Vyskytujú aj v lete. Skaly sú pokryté lišajníkmi
Rastlinné spoločenstvá poskytujú živočíchom potravu, úkryt, miesto bývania a lovu. Preto sa výskyt živočíšnych druhov viaže na určité typy rastlinných spoločenstiev. Rozlišujú sa živočíšne spoločenstvá stepí (jarabica, bažant, králik, hraboš, drop), listnatých lesov (diviak, srnec, líška), ihličnatých lesov (diviak, jeleň, tetrov), vysokohorských polôh (kamzík, svišť), vôd, močiarov a ich brehov (pstruh, kapor, ropucha, skokan, volavka). Najmenej živočíchov obýva chladné vysokohorské polohy.

Národná rada SR prijala zákon o ochrane prírody a krajiny platný od 1.1.1995. Podľa neho je na Slovensku päť národných parkov: Nízke tatry, Slovenský raj, Malá Fatra, Pieniny a Tatranský národný park. Druhým stupňom ochrany sú chránené krajinné oblasti. Na Slovensku ich je 16. Potom národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.