Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priemysel a hospodárstvo Európy

Hospodárstvo. Európa je jedným z hospodársky najrozvinutejších území sveta. Až do 20. storočia mali západoeurópske štáty a Rusko vedúcu úlohu vo svetovom hospodárstve. Na prelome 19. a 20. storočia vedúce postavenie Európy vo svetovej priemyselnej výrobe začali ohrozovať USA. Pre ďalší spoločensko-ekonomický vývoj Európy mal rozhodujúci význam vznik ZSSR.
Najvýznamnejšie priemyselné oblasti sú pri starých revíroch ťažby čierneho uhlia (stredné anglicko, severné francúzsko, Belgicko, Paríž, Horné Sliezsko a Donbas), alebo na územiach s dobrou dopravnou polohou či dostatkom pracovných síl. Oblasti pri starých revíroch majú rozvinutú ťažbu uhlia, hutníctvo železa, ťažké strojárstvo, chemický a textilný priemysel, v iných oblastiach prevláda výroba automobilov, zeriadení, elektronický a elektrotechnický priemysel.

Regióny.
Stredná Európa: patria sem štáty: Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Lichtejnštajnsko.
Poľsko patrí medzi štáty, ktoré boli súčasťou sovietskeho mocenského bloku. Je najväčším hospodárskym a kultúrnym strediskom. Mesto Lodž, stredisko textilného a filmového priemyslu. Krakov, bývalé hlavné mesto, tiež viniká v odvetví priemyslu. Poľsko má bohaté ložiská čierneho a hnedéjo uhlia, rúd viacerýyh farebných kovov. Hospodársky najvýznamnejšou je juhozápadná a západná časť Poľska, kde je najviac priemyselných závodov.
Nemecko. V Berlíne sa sústreďujú rôzne odvetvia priemyslu. Dvojmiliónový Hamburg je najväčším nemeckým prístavom s veľkými lodenicami a závodmi na spracovanie importovaných surovín. Mníchov je známe výrobou piva. Rozsiahle ložiská čierneho a hnedého uhlia, draselých sodných solí. Rozvinuté sú všetky odvetvia priemyslu predovšetkým strojársky (automobily, zariadenia), elektronický, elektrotechnický a chemický.
Rakúsko má vysoko rozvinutý priemysel (najmä strojársky, elektrotechnický, potravinársky, textilný) i poľnohospodárstvo.
Švajčiarsko je vysoko vyspelá krajina s rozvinutým priemyslom, obchodom, bankovníctvom, cestovným ruchom a poľnohospodárstvom.
Maďarsko. Najväčším priemyselným i dopravným strediskom je Budapešť.

Štáty severnej Európy: niekedy sa označujú ako škandinávske štáty. Hospodárstvo štátov severnej Európy sa zakladá na bohatstve rúd, najmä železa, lesov, vodnej energie a ropy.
Švédsko je známe vývozom železnej rudy i strojárskym priemyslom.
Nórsko hutníctvom ferebných kovov
Fínsko drevospracujúcim a papierenským priemyslom
Dánsko potravinárskym priemyslom
Island lovom a spracovaním rýb.
Západná Európa: tvoria ju štáty Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, Írsko, Luxembursko. Rozhodujúcu úlohu v hospodárstve má priemysel. Jeho základ tvoria rozsiahle ložiská uhlia v Británii, Belgicku a Francúzsku, ropy a zemného plynu v Severnom mori, železných rúd a bauxitu vo Francúzsku. Najvýznamnejšími odvetviami sú strojársky, elektronický, elektrotechnický a chemický priemysel.
Juhoeurópske štáty z odvetví priemayslu je zastúpený ťažobný, strojársky, chemický, elektrotechnický priemysel.
Štáty východnej Európy: ložiská čierneho a hnedého uhlia, ropy, zemného plynu, rúd železa a farebných kovov. Je tu aj zlato a diamanty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk