referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Pôdy Slovenska
Dátum pridania: 07.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 315
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Najďalej od pohorí, na sprašových pahorkatinách, kde je najsuchšie a najteplejšie podnebie, sa vyskytujú černozeme.
Bližšie k pohoriam, kde je viac zrážok a o niečo nižšie teploty, vznikli hnedozeme. Vyvinuli sa tiež na sprašiach a sprašových hlinách.
Na styku nížin a pohorí a v dnách kotlín, kde je ešte vlhšie a chladnejšie podnebie, sa vyskytujú ilimerizované pôdy (luvizeme) a pseudogleje (oglejené pôdy). Vznikli na sprašových a svahových hlinách. Pseudogleje sa viažu na nepriepustné horniny.
Vo vyššie a stredne položených kotlinách sa na silikátových horninách nachádzajú aj hnedé lesné pôdy (kambizeme). Viažu sa na viate piesky a terasové štrkopiesky.

Značné plochy nížin a kotlín pokrývajú poriečne nivy. V tesnej blízkosti riečnych tokov, kde zasahovali záplavy, vznikli nivné pôdy (fluvizeme).
Ďalej od riečneho toku, kde už záplavy neprerušovali tvorbu pôdy, vznikli úrodné lužné pôdy (čiernice). Vytvorili sa hromadením humusu z bohatej vegetácie zavlažovanej podzemnou vodou.
Slané pôdy solončaky a slance tvoria malé ostrovčeky medzi fluvizemami a čiernicami.
Na trvalo zamokrených miestach pozdĺž vodných tokov, ale aj v rozličných depresiách a prameniskách, hladina vody trvalo vystupuje až k povrchu. Tam vznikli mazľavé glejové pôdy.

V zamokrených depresiách, kde sa dlhodobo hromadila rašelina, vznikla rašelinová pôda.
Pôdy pohorí sa vytvorili na zvetralinách rozličných hornín. Okrem toho s nadmorskou výškou sa menia činitele, ktoré spolupôsobia pri vzniku pôdy. Pribúdajú zrážky, klesá teplota a mení sa vegetačný kryt. Preto sa s rastom nadmorskej výšky zákonite menia pôdne typy, čo sa nazýva výšková zonálnosť.
Nad kambizemami do výšky 1 800 m, kde narastá úhrn zrážok, vznikli podzoly. Pokryté sú najmä ihličnatými lesmi a kosodrevinou.
Najvyššie polohy našich pohorí, nad hornou hranicou lesa, zaberajú málo úrodné rankre a alpínske mačinové pôdy. Obsahujú veľa kameňa a bývajú porastené alpínskxmi lúkami.
Zrnitosť pôd závisí od materských hornín, ktoré zvetrávajú na rôzne veľké častice:
1. Piesočnaté pôdy
2. Hlinitopiesočnaté a piesočnatohlinité pôdy
3. Hlinité pôdy
4. Ílovitohlinité pôdy
5. Ílovité pôdy a íly
Rozoznáme ich aj pod názvom ľahké, stredne ťažké a ťažké pôdy.
 
Podobné referáty
Pôdy Slovenska GYM 2.9683 310 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.