referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Poľnohospodárstvo Slovenska
Dátum pridania: 06.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 337
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo závisia od prírodných predpokladov. V poľnohospodárskej výrobe sa začali uplatňovať nové osvetárske a neskôr technické opatrenia. V súčsnosti sa poľnohospodársky využíva približne 50% rozlohy Slovenska. Orná pôda zaberá 1,5 mil. ha, čo predstavuje 60% poľnohospodársky využívanej pôdy. Spôsob využitia zeme závisí nielen od miestnych prírodných podmienok, ale ovplyvňujú ho viaceré iné činitele, napr. vzdialenosť od trhu, mechanizácia a automatizácia výroby. Iným typom zón sú vinohradnícke a chmeliarske oblasti. Základom poľnohospodárskej výroby je rastinná výroba. Podľa rozlohy osevnej plochy prevládajú pšenica, jačmeň, raž, ovos,...s 56% nad krmovinami a kŕmnymi okopaninami ďatelina, lucerna,..s 26% osevnej plochy. Technické plodiny 7%, zemiaky 3% a zelenina 2% osevnej plochy Slovenska. Živočíšna výroba na svoju produkciu spotrebuje veľkú časť rastlinnej výroby, čiže je energeticky náročnejšia. Chov hospodárskych zvierat sa sústreďuje do veľkovýkrmni. Čiastočné uvoľnenie cien potravinárskych produktov sa prejavilo najmä na zvýšení cien výrobkov živočíšnej výroby. Odrazilo sa to aj v postupnom znížení celkovej trhovej produkcie živočíšnej výroby. Vplyvom pôsobenia rozmanitých fyzickogeografických činiteľov sa územie Slovenska člení na poľnohospodárske výrobné oblasti. Je ich päť.

1.Kukuričná poľnohospodárska výrobná oblasť: je oblasťou s najpriaznivejšími podmienkami pre rozvoj poľnohospodárstva. Zaberá nížiny do 200 m.n.m. Černozeme, ako najúrodnejší pôdny typ, slúžia na pestovanie kukurice. Podunajská a Výchdoslovenská nížina.
2.Repárska poľnohospodárska výrobná oblasť: zaberá rovinné a pahorkatinné časti nížin vo výške od 200-300 m.n.m. Hnedozeme tvoriace pôdny kryt oblasti umožňujú dopestovať dobrú úrodu. Košická kotlina
3.Zemiakárska poľnohospodárska výrobná oblasť: je rozlohou najväčšia. Zahŕňa nižšie a stredné časti vrchovín. 400-500 m.n.m. Hlavným typom pôd sú hnedé lesné pôdy. Hlavne na Orave, Kysuciach,...

4.Zemiakársko-ovsená poľnohospodárska výrobná oblasť: sa rozprestiera od
500-600 m.n.m. Zaberá nižšie podhorské oblasti a vysoko položené kotliny. Oblasť je vhodná na pestovanie zemiakov,...
5.Horská poľnohospodárska výrobná oblasť: je situovaná prevažne v nadmorskej výške nad 600 m.n.m. Tvoria ju najmä podhorské a horské regióny. Prevahou podzolov a horských pôd sa využívajú ako lúky a pasienky. Pestujú sa tam aj menej náročné obilniny, krmoviny a zemiaky.
Vodné hospodárstvo zabezpečuje pre národné hospodárstvo zdroje priemyselnej vody, pitnú vodu pre obyvateľstvo, obhospodaruje vodné nádržy a riečne toky.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.