Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obyvateľstvo Oceánie

Obyvateľstvo Austrálie, Nového Zélandu, Havjských a iných menších ostrovov má dnes prevahu Prisťahovalcov európskeho, prípadne amerického pôvodu, takže pôvodní obyvatelia tvoria v týchto oblastiach slabú menšinu. Naopak, Nová Guinea a viaceré súostrovia oceánie majú prevahu pôvodného obyvateľstva. Tvoria ho Papuánci, Melanézania, Polynézania a Mikronézania, ktorí patria k austro-ázijskej a malajsko-polynézskej skupine ľudstva. V niektorých územiach tvoria významnú zložku obyvateľstva prisťahovalci z Ázie, najmä z Číny a z Indie. Pôvodní obyvatelia Austrálie, austrálski černosi, tvoria dnes len necelé percento celkovej populácie.

Austrália:
Obyvateľstvo. Až 99% obyvateľov tvoria prisťahovalci belošského pôvodu, z toho viac ako 90% britského pôvodu. Charakteristickou črtou je sústredenie veľkej časti obyvateľov do malého počtu veľkých miest, kým prevažná časť územia je zaľudnená veľmi riedko.
Priemysel. V súčasnom období poľnohospodárstvo predstihol svojím významom moderný priemysel, využívajúci veľké nerastné bohatstvo.Najviac vyniká moderné hutníctvo a strojárstvo, špecializované na výrobu dopravných prostriedkov i poľnohospodárskych mechanizmov.

Nový Zéland:
Obyvateľstvo. Tiež je prevažne obývaný belošským obyvateľstvom britského pôvodu. Pôvodní Maorovia tvoria nevýznamnú menšinu.
Priemysel. Priemysel sa sústreďuje na spracovanie miestnych surovín (potravinársky, textilný, ťažobný, drevospracujúci...)

Papua-Nová Guinea:
Obyvateľstvo. Väčšina obyvateľov žije v hornatom a pralesmi porastenom vnútrozemí, prevažne primitívnym spôsobom života.
Priemysel. Okrem poľnohospodárskych plodín je významným tovarom medená ruda, ťažená na ostrove Bougainville.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk