referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Geomorfologické členenie Slovenska
Dátum pridania: 06.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 328
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Podľa prevladujúceho geomorfologického činiteľa možno u nás vyčleniť tieto typy reliéfu: ľadovcový, veterný, riečny a antropogénny.
1. Ľadovcový reliéf: v severnej Európe sa rozprestieral veľký pevninový ľadovec až po Karpaty. Tie zabránili jeho rozšíreniu na juh. Hromadením snehu sa vytvárali horské ľadovce. V záveroch dolín sa vytvorili ľadovcové kotly-kary. Pohybom, tečením ľadovca vznikli ľadovcové doliny-trógy- s priečnym profilom v tvere písmena U. do dna dolín vyhĺbili ľadovce panvy, ktoré vyplnili jazerá äplesáň. V nižších polohách uložili rozdrobený materiál a vytvorili tak morény. Ľadovcový reliéf sa najlepšie vyvinul v Tatrách. Nachádza sa aj v Nízkych Tatrách a vo vrcholových častiach Malej fatry.

2. Veterný reliéf: v ľadových dobách bol rastlinný kryt na našom území beľmi riedky. Horniny na povrchu rýchlo zvetrávali na piesok a prach. Prudké vetry vyvievali tento materiál a ukladali ho najmä v nížinách. Z naviatych pieskov sa utvorili pieskové pokrovy a presypy. Najviac sú rozšírené na Záhorskej nížine, kde ich spevňuje borovicový porast. Piesky sa využívajú v stavebníctve. Z prachu uloženého vetrom vznikli v nížinách pokrovy spraše. Sú materskou horninou úrodných černozemí a hnedozemí. Veľké rozlohy zaberajú v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

3. Riečny reliéf: je u nás najrozšírenejší. Rieky postupne rozrezávali vyzdvihnuté územia v etapách, čím vytvorili v dolinách terasy a nivy. Rieky prerezali cae odolné horniny (žuly, ruly, kremence, vápence, čadiče) úzke tiesńavy a kańony. Tak sa prerezal Váh cez Malú Fatru, Hron cez Štiavnické vrchy, Hornád cez slovenský raj, Dunajec cez Pieniny. Na miestach s menej odolnými horninami (nespevnené horniny, ílovité bridlice, slieneň sa riečne doliny rozširujú vytvárajú erózne kotliny, napr. Kysucká kotlina v Javorníkoch. Vápence majú vlastnosť krasovania. Presakujúca voda v nich vytvorila povrchové (krasové jamy, škrapy) a podzemné formy (priepasti, jaskyne). Najlepšie vyvinutý krasový reliéf je v druhohorných vápencoch Slovenského krasu, Slovenského raja. Najznámejšie krasové útvary sú jaskyne, napr. Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa.

4. Antropogénny reliéf: vznikol na slovensku pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín. Haldy sa nachádzajú v Žieri nad Hronom,... Antropogénne formy vznikajú aj pre ťažbe vápenca, piesku a iných hornín.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.