Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Austrália a Oceánia

Prehľad prírodných podmienok. Austrália a Oceánia tvorí najmenší svetadiel, ktorý sa skladá z pevninovej Austálie a z ostrovnej Oceánie, tvorenej množstvom súostroví a ostrovov rozložených v Tichom oceáne. Niekedy sa pre celý tento svetadiel používa súborný názov Oceánia. Okrem niektorých ostrovných skuoín presahujúcich na sever od rovníka leží tento svetadiel prevažne na južnej pologuli. Prírodné a životné prostredie Austrálie a Oceánie nie je zatiaľ narušené tak silno ako v iných svetadieloch. Napriek tomu nemožno prehliadať napr. vytláčanie pôvodných tropických lesov na ostrovoch monokultúrami kokosových a iných plantáží. Špecifickým spôsobom poškodzovania životného prostredia je jadrové znečistenie a deštrukcia niektorých ostrovov pokusnými výbuchmi jadrových zbraní.

Horopis. Reliéf pevninovej Austrálie reprezentujú tri základné horopisné jednotky. Najväčšiu časť,takmer polovicu územia, zaberá geologicky najstaršia Západoaustrálska plošina-rozsiahle ploché tabule s n.m.v.300m. na východ od tejto plošiny sa reliéf znižuje do Stredoaustrálskej panvy, polchej nížinatej krajiny s n.m.v.100m. Spoločným znakom oboch týchto horopisných jednotiek je aridita (suchosť) podnebia, určujúca polopúštny až púštny charakter krajiny. Najvýchodnejšiu časť pevniny zaberá Veľké predelové pohorie-Austrálske Kordillery. Dosahuje n.m.v.900 až 1000m. vo svojej časti vrcholí najvyšším austrálskym pohorím-Austrálskymi Alpami.

Podnebie.Austália a Nový Zéland prechádza od tropického na severe cez subtropické až po mierne pásmo na juhu. Takmer celá ostrovná Oceánia patrí do tropickej podnebnej oblasti s priemernou teplotou vyššou ako 25°C a vysokými atmosferickými zrážkami. Tomu zodpovedá aj bohatá tropická vegetácia.

Rozdelenie ostrovov podľa pôvodu. Ostrovy patriace k Oceánii sú trojakého typu:
1.kontinentálne-vypĺňajú ich staršie vrásové pohoria a na ich stavbe sa podieľa dávna aj
súčasná sopečná činnosť: Nový Zéland, Nová Guinea, Nová Kaledónia
2.sopečné-vznikli sopečnou činnosťou: Havajské ostrovy, tonga, Cookove ostrovy
3.koralové-nízke drobné ostrovy tvorené koralovými polypmi, žijúcimi v čistých tropických
moriach: Marshallove ostrovy, Gilbertove ostrovy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk