referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Stav nerastných surovín
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pind
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 768
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Nerastné suroviny sú súčasťou prírodných zdrojov. Je to nerovnomerne rozložená koncentrácia určitých prvkov a zlúčenín, ktoré vznikli počas dlhého geologického vývoja. Väčšinu nerastov človek využíva v priemysle a preto sú nevyhnutné pre bezproblémový chod a rozvoj hospodárskeho života.
Nerastné suroviny patria k neobnoviteľným a vyčerpateľným prírodným zdrojom, s ktorými treba hospodáriť veľmi rozumne a racionálne. Podľa spôsobu hospodárskeho využitia ich rozdeľujeme na:
• energetické suroviny - uhlie, ropa, zemný plyn, urán, tórium...
• metalurgické suroviny - železná, medená, cínová...ruda
• chemické suroviny - soli, síra, fosfáty, vápenec, azbest...
• stavebné suroviny - kameň, štrk, piesok, mramor, žula...

Globálny problém nerastných surovín spočíva v ich vyčerpateľnosti a zásahoch do životného prostredia pri ich ťažbe a spracovaní. V súčasnosti sa na Zemi vyťaží asi 25 mld. ton nerastných surovín ročne. Perspektívy vyčerpania týchto surovín, za predpokladu súčasného zvyšovania spotreby sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Ťažba nerastných surovín v akejkoľvek forme sa však nezaobíde bez zásahov do životného prostredia. Ťažba nerastov a s ňou súvisiaci rozvoj priemyslu, stavebníctva, dopravy a poľnohospodárstva predstavuje zásah človeka do litosféry, ktorý má za následok narušenie vodného režimu a zmeny geochemické a geomorfologické. Ich vplyvom sa mení celá krajina výškovo, klimaticky a hydrologicky a podmieňuje sa tak vznik nových krajinných biotopov.
Na zhoršovaní životného a prírodného prostredia sa podieľa jednak ťažba a jednak priemysel spracovateľský. Značné škody vznikajú práve tam, kde je spracovateľský priemysel v blízkosti ťažby nerastných surovín (Mostecko, Sokolovsko, Ostravsko). Spracovateľský priemysel, hute, elektrárne, strojárne, textilný aj papierenský priemysel narušuje životné prostredie podstatne viac hlavne svojimi odpadmi, ktoré menia geochemickú rovnováhu v atmosfére, hydrosfére i litosfére.
Ťažobný priemysel viac alebo menej trvalo mení pôvodné prostredie, pretože každé ložisko nerastnej suroviny je nereprodukovateľné a po vyťažení nenahraditeľné. Každá ťažba nerastných surovín má tak za následok zmenu životného prostredia, ktorá však na rozdiel od vplyvu spracovateľského nemusí byť vždy trvalo negatívna.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.