referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Hlavné pojmy v geografii - 2. roč. gymnázií - 1. časť
Dátum pridania: 24.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Crossfader
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 788
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Obsah MAPY tvoria všetky predmety zobrazené na mape mapovými značkami a symbolmi.
OBSAH MAPY sa delí na:

 • TOPOGRAFICKÝ - možno z neho zistiť tvar povrchu Zeme, krajiny a útvarov v nej ležiacich.
  Zložky topograf. obsahu:
  VÝŠKOPIS - zobrazuje vertikálnu členitosť, znázorňuje sa pomocou nadmorskej výšky, meria sa od hladiny mora, body nad hladinou mora sú vypuklé, napr. kopec, body pod hladinou sú vhĺbené, napr. oceánske priekopy.
  POLOHOPIS - zobrazuje horizontálnu členitosť, je súbor bodov, značiek, ktoré zobrazujú sídla, komunikácie, flóru, faunu, pôdu, na odlíšenie sa používa farba alebo značka.
  Polohopis a výškopis zobrazujú zákl.skutočnosti zobrazovaného povrchu.Tvoria obsah všeobecno-geograf.máp.
 • TÉMATICKÝ
  IZOHYPSY - sú čiary spájajúce body s kladnou nadm. výškou, vrstevnice
  IZOBATY - sú čiary spájajúce body so zápornou nadm. výškou, hĺbnice
  Výškopisný reliéf dopĺňajú KÓTY, výškové body a tieňovaný reliéf

Všeobecno-geograf. mapy sa delia na:

 • MAPY FYZICKÉ
 • MAPY POLITICKO-ADMINISTRATÍVNE

Témat. obsah - tvoria body, čiary, areály, dohovorené značky znázorňujúce tématicky vyčlenenú oblasť informácií o objektoch a javoch na zemskom povrchu. Mapy s týmto obsahom sa delia na:

 • ŠPECIÁLNE - rôzne vojenské mapy
 • TÉMATICKÉ - fyzicko-geograf.mapy,napr.: klimatické, geologické, mapy pôd, mapy flóry a fauny
  - socio-ekonom. mapy: mapy obyvateľstva, mapy sídel, mapy cestovného ruchu, mapy dopravy
  - mapy život. prostredia: národ. parky, chránené oblasti, chránené areály

LEGENDA - popis, na jeho základe sa hľadajú na mape objekty a javy. Čím je mierka väčšia, tým má mapa obsah bohatší. Zjednodušenie obsahu mapy sa nazýva GENERALIZÁCIA.

Príklad na výpočet mierky mapy:
Na mape s mierkou 1:50 000 je priama vzdialenosť dvoch miest 7cm. Aká je skutočná vzdialenosť?

1cm na mape........50 000 cm
7cm.........................x cm
-----------------------------------
7 : 1 = x : 50 000

x = 350 000 cm = 35 km

Vzdialenosť dvoch miest je 35 km.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.