referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Maďarsko
Dátum pridania: 21.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dj.blecha
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 992
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Hlavní město : Budapešť
Rozloha: 93 030 km2
Počet obyvatel : 10 319 000
Měna: 1 forint (Ft) =100 filérů
Úřední jazyk : maďarština, další používané jazyky jsou romština, slovenština a němčina
Oficiální název (český): Republika Maďarsko
Oficiální název (originální): Magyar Köztársaság
Náboženství : křesťanství 92 %
Hustota zalidnění :110 obyv./km2

Poloha:
Rozkládá se v středí části Panonské pánve, v nížinách kolem dvou největších řek Tisy a Dunaje. Maximální vzdálenost ve směru sever-jih je 268 km, ve směru východ-západ 528 kilometrů. Maďarsko je vzdáleno 300 km od moře. Celková délka hranic je 2 333 km. Jsou většinou umělé, jen na severu tvoří Dunaj přirozenou hranici se Slovenskem a na jihu řeka Dráva s Chorvatskem.. Nejdelší hranici má se Slovenskem a to 679 km. Dále sousedí s

Členitost :
Povrchu dominují rozsáhlé roviny: Velká uherská nížina (Alföld ) ve východní části státu a Malá uherská nížina (Kisalföld) na severozápadě. Na severu a severovýchodě z rovin příkře vystupují nevysoká pohoří; nejvyšší je Mátra (Kékes, 1 014 m n. m.), dále Bukové hory (Bükk) (959 m n. m.), Börzsöny (939 m n. m.), Zemplínské vrchy (896 m n. m.) aj. Na západě je nižší Zadunajské středohoří s částmi Bakoňský les (Bakony), Pilišské vrchy (Pilis) aj. Na jihu osamělá skupina Mecsek (682 m n. m.). Nížiny tvoří přes 50% státu. Pouze 2 % území mají nadmořskou výšku větší než 400 m. n. m. V místě kde opouští řeka Tisa Maďarsko nalezneme nejnižší bod tohoto státu a to 83,5 m. n. m. V Bukových horách , které jsou vápencového původu, najdeme krasovou oblast. S mnoha krápníkovými jeskyněmi .

Podnebí :
Je mírné kontinentální s vlivem Středozemního moře . Také poloha v nížinách mezi horskými oblastmi přispívá k větší kontinentalitě podnebí. Nejsušší místa nalezneme na východě území.
Sníh pokrývá zemi 30 až 40 dní v roce a Dunaj na delší dobu úplně zamrzá. V Budapešti je průměrná lednová teplota –1,0 °C, červencová 21,9 °C a roční úhrn srážek 630 mm za rok.

Vegetace a rostlinstvo :
Porost je převážně stepního rázu. Rovněž zvířena je stepní, hlavně hlodavci a stepní ptactvo. Lesů je málo, jsou jen ve vyšších polohách a to listnaté: převážně dub, buk, habr, a akát. Lesy pokrývají asi 16% území.
Jehličnaté lesy se vyskytují v nadmořské výšce nad 800 m. Žije zde hodně vodního ptactva v oblastech jezer a močálů.
Zdejší step je nazývána pustou (typ travnaté stepi v Panonské nížině v Maďarsku. Vznikla z lesostepi pastvou koní, skotu, prasat ap.)
Chráněno 5 % území, na východě národní park Hortobágy (520 km2, od 1973)

Vodstvo:

Osu říční sítě tvoří Dunaj (maďarský úsek 429 km dlouhý); na východě teče Tisa( 598 kilometrů) s přítoky Bodrog, Slaná (ze Slovenska), Kriš a Maruše (z Rumunska). Část jihozápadní hranice tvoří Dráva.. Největší vodní plochou je Blatenské jezero (Balaton - 591 km2 ), největší jezero střední Evropy, dlouhé 78 km, šířka se pohybuje mezi 1,5 - 15 km, jezero je velmi mělké ( průměrně 3 m ). Je význačným rekreačním střediskem a velmi bohaté na ryby. Z Rakouska zasahuje na území Maďarska jižní částí bahnité jezero Fertö (Neziderské; z větší části v Rakousku, Neusiedler See ), významné hnízdiště vodního ptactva.
Početná mělká slaná jezírka v letním období vysychají nebo se mění v močály. Maďarsko je mimořádně bohaté na léčivé minerální prameny: Na povrch proráží 135 léčivých pramenů ( vřídel).

Hospodářství:
Průmyslově zemědělský stát, prochází transformací na tržní ekonomiku. Hrubý národní produkt 3 840 USD/obyv. (1995). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 13 % v zemědělství, 32 % v průmyslu.
Nerosty:
Významná pouze těžba bauxitu (900 000 t, 1994 ) v Bakoňském lese , dále hnědé uhlí (14 mil. t) a ropy (1,9 mil. t)

Průmysl:
Na hlavní město připadá 20% průmyslové produkce státu.
Významným průmyslovým odvětvím je komplex spojený s těžbou a zpracováním bauxitu .
Z hutnictví je třeba zmínit výrobu oceli v Miskolci a výrobu hliníku v Szekesfehervaru
Chemický průmysl poněkud zmírnil nedostatek domácích surovin. Kombináty na výrobu hnojiv a polymerů vznikly po válce poblíž Miskolce a Székesfekkérváru. Maďarsko patří k předním vývozcům léčiv (zejména z Budapešti a Debrecenu).
Energetika: 79 % energie pochází z tepelných elektráren, 1 % z vodní elektrárny u Vacu. 20 % energie pochází z jedné elektrárny u města Paks
Významný je také potravinářský průmysl(salámy- čabajka,uherský salám, červená paprika, drůbež a tokajské víno)
Strojírenství (autobusy- Ikarus, žárovky, televizory), vagónka v Györu (Rábu).
Tradiční textilní průmysl

Zemědělství :
Maďarsko je velmi úrodnou zemí, protože zde převládají černozemní půdy. Obdělává se 54 % území (2. místo v Evropě), louky a pastviny pokrývají 13 %, Intenzívní zemědělství; pěstují se zejm. obilniny (kukuřice 4,9 mil. t, pšenice 4,9 mil. t), cukrová řepa, brambory, slunečnice, tabák, zelenina, ovoce, vinná réva (600 000 t hroznů, 1994). Rozsáhlý chov prasat (5 mil. kusů, 1994)tzv. bagounů, dále chov drůbeže ,měně významný chov skotu a ovcí.

Doprava :
V dopravním systému Maďarska má dominantní postavení budapešťský dopravní uzel.
Důležitá je říční doprava, významnými přístavy na Dunaji jsou Komárno, Budapešť, Ráb, Dunaújváros, Baja a Moháč, na Tise pak Szolnok a Segedín. Lodní dopravě slouží asi 1400 km vodních toků.
Silniční síť je dlouhá přibližně 30 000 km.
Železnice je v Maďarsku dlouhá téměř 8000 km

ZAHRANIČNÍ OBCHOD:
Vývoz: stroje a průmyslová zařízení, dopravní prostředky, chemické výrobky, bauxit, hliník, potraviny (maso, uzeniny, konzervy, víno, ovoce, zelenina), lékařské výrobky
Dovoz: paliva (ropa, zemní plyn) suroviny,polotovary,stroje a zařízení,průmyslové spotřební zboží,automobily

Hlavní obchodní partneři: Rusko - 30 %

Obyvatelstvo:
Obyvatelstvo tvoří zejm. Maďaři (92 %), menšiny Romů (3 %), Němců, Slováků a jižní Slované. Náboženství římskokatolické (68 %), protestantské (25 %, zejm. kalvíni), ateisté 5 %. Přirozený úbytek obyvatel 0,3 % ročně (1993); od roku 1981 je porodnost nižší než úmrtnost (nejvýraznější depopulační vývoj v Evropě). Střední délka života mužů 65 let, žen 74 let (1993). Urbanizace 63 % (1994), vysoká koncentrace obyvatel v hlavním městě (pětina občanů.), ale v pustě je ještě mnoho samot. Víc než čtvrtina Maďarů žije v okolních zemích, zejména v Rumunsku a na Slovensku.

Státní zřízení
Maďarsko je republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (386 členů, funkční období 4 roky). Poslední volby do Národního shromáždění se konaly 24. 5. 1998. Prezident Árpád Göncz (* 10. 2. 1922). Administrativní členění: 19 žup a hlavní město.

Města
Buda a Pest leží na protějších březích Dunaje a kdysi bývaly oddělenými městy. Dnes je spojují dva mosty. Hlavní město Budapešť bylo po druhé světové válce přestavěno (Hitler ji prohlásil za národní pevnost a dva oddíly SS se ji pokusily ubránit před útokem Rudé armády v roce 1945) a stalo se významným turistickým centrem s bohatým kulturním životem. Cikánskou kulturu reprezentuje 5 % obyvatel romského původu. Druhé nejdůležitější město Maďarska Debrecen (217 364) leží na východě nedaleko hranice s Rumunskem. Toto významné kulturní centrum se může pochlubit nádhernými barokními kostely a zároveň je důležitým průmyslovým městem. V Miskolci(Miškovec) je umístěna většina důležitého maďarského průmyslu. Dalšími významnými městy jsou Szeged (177 000) a Pécs (Pětikostelí) (169 000).
 
Podobné referáty
Maďarsko SOŠ 2.9991 1428 slov
Maďarsko SOŠ 2.9939 1734 slov
Maďarsko SOŠ 3.0011 277 slov
Maďarsko SOŠ 2.9960 516 slov
Maďarsko SOŠ 2.9559 766 slov
Maďarsko SOŠ 2.9676 679 slov
Maďarsko GYM 2.9715 1445 slov
Maďarsko GYM 2.9595 1110 slov
Maďarsko GYM 2.9734 160 slov
Maďarsko 2.9802 662 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.