Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Doprava

Doprava sa delí na cestnú, lodnú, železničnú a leteckú, ďalej na osobnú a nákladnú.
Koleso prvý raz použili približne pred 5 000 rokmi v Mezopotámii.
Poznáme veľa druhov dnešných cestných dopravných prostriedkov – osobné autá, motocykle, nákladné autá, trolejbusy, autobusy, cisternové autá, kamióny atď.
Prvé autá vyzerali ešte ako koňmi ťahaný kočiar. Vyrábali ich od roku 1855 Benz a Daimler. Aj dnešné, moderné autá sa skladajú z motora, prevodovky, podvozka, volantu, bŕzd a kolies. Priekopníkom a zakladateľom automobilového priemyslu i sériovej výroby áut bol Henry Ford.

Sieť kvalitných ciest, mostov a tunelov je dôležitá pre hospodárstvo každej krajiny. Vozovky sú väčšinou asfaltové a betónové. Autostrády majú železobetónový podklad, veľké križovatky sú vybavené podjazdmi, nadjazdmi. Stavbu tunelov vo väčšom rozsahu umožnila až výroba výbušnín.
Vo veľkých mestách v čase špičky často dochádza k dopravným zápcham.
Lodná doprava je historicky najstaršou (a dodnes najlacnejšou) formou dopravy. Prvé plavidlá sa poháňali veslami (veslice) a energiou vetra (plachetnice). Nahradením plachiet parným strojom sa lode (parníky) stali nezávislými od počasia. 20. storočí sa používala parná turbína a dieselový motor. Dnes využívajú atómovú energiu.

V nákladnej doprave sa využívajú kontajnery, ktoré sa dajú rýchlo naložiť a vyložiť. Na prevoz tekutín, napr. ropy, slúžia obrovské tankery. Námornú dopravu urýchľujú aj prieplavy a kanály (suezský a Panamský prieplav).
Železničná doprava vznikla začiatkom 19. storočia v Anglicku. Prvé parné lokomotívy ťahali v baniach vozíky s uhlím. Neskôr sa budovali tzv. konské železnice na prepravu osôb. Parnú lokomotívu skonštruoval Stephenson. Parné lokomotívy v Amerike sa v 20. storočí nahradili dieselovými, dieselelektrickými a elektrickými.
Letecká doprava je najmladšia a, samozrejme, i najrýchlejšia. Prvé motorové lietadlo bratov Wrightovcov vzlietlo roku 1903.

Jednotlivé mestá a kontinenty spájajú husté letecké linky
Letecká doprava sa riadi zo zeme z riadiacej veže. Tu pracujú dispečeri, ktorých práca je mimoriadne náročná a zodpovedná. Napriek občasným leteckým katastrofám je letecká doprava bezpečnejšia než cestná.
Posádku lietadla tvorí kapitán a druhý pilot, navigátor, stewardi, letušky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk