Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Letecká doprava

Doprava
je jednou z najdôležitejších časti terciárneho sektora. Prírodné podmienky na Slovensku sú pre rozvoj dopravy menej priaznivé ( hornatý povrch, nevyhovujúce vodné toky, slabé železničné prepojenie v južnej časti SR) no výhodou je geografická poloha Slovenska – stred Európy, križovatka európskych obchodných ciest. V súčasnosti doprava predstavuje najväčší problém ekonomiky Slovenska.

Európska únia a úlohy v doprave:
Doprava zahrňuje veľký počet oblastí, od cestnej nákladnej prepravy cez osobné vodičské preukazy až po úvahy o bezpečnosti a životnom prostredí. Kandidátske zeme do EU sa doteraz týmto sektorom príliš nezaoberali. To by sa však malo čoskoro zmeniť.
EU považuje dopravu za dôležitý sektor. Účinné systémy cestnej dopravy sú totiž pre ekonomiku Únie nevyhnutné a sú zárukou, že základný princíp voľného pohybu tovaru a obyvateľov EU môže fungovať. Stav automobilov, autobusov a nákladných aut má taktiež priamy dopad na bezpečnosť ľudí a na životné prostredie.

Letecká doprava
Letiská sa delia:
Podľa technických podmienok, prevádzkových podmienok a základného určenia na letiská
·Vnútroštátne – sú určené a vybavené k uskutočňovaniu vnútroštátnych letov
·Medzinárodné – uskutočňované vnútroštátne lety a lety, pri ktorých je prekročená štátna hranica
Podľa okruhu užívateľov na letiská:
·Verejné – príjmajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá
·Neverejné – okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Úrad
Vojenské – letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

Letecká doprava na Slovensku
Po rozpade ČSR sa letecká doprava u nás úplne zrútila a v súčasnosti si vyžaduje veľké množstvo financií ( nákup nových strojov, opravy...)
Pre pracovné ale aj dopravné lety je na Slovensku k dispozícii 6 letísk:
Košice, Poprad, Sliač, Piešťany, Žilina, M. R. Štefánika v Bratislave.
V súčasnosti nie je v plnej miere využívaný potenciál letísk na Slovensku, spojenia s Európou a svetom nám zabezpečuje letisko Schwechat vo Viedni, vzdialené od Bratislavy 50 km, rovnako sa využíva aj letisko Ruzyne v Prahe a letisko Budapešť.

Letisko Košice - vlastníkom Medzinárodného letiska v Košiciach je štát. Letisko Košice ako prvé zo samostatných letísk bývalej SSL získalo od Leteckého úradu SR v decembri 2004 povolenie na prevádzkovanie verejného medzinárodného letiska. Vznik novej obchodnej spoločnosti a samostatné riadenie letiska prinieslo potrebu štandardizácie v našej hlavnej činnosti, ktorou je poskytovanie letiskových služieb. Preto sa manažment letiska rozhodol pre skvalitnenie existujúcej úrovne poskytovaných služieb, zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000. Proces zavádzania systému do praxe vyvrcholil získaním tohto certifikátu, ktorý bol spoločnosti udelený 16.02.2005. Letisko poskytuje služby odbavenia cestujúcich a lietadiel na pravidelných linkách a na charterových letoch.

Letisko Poprad – Tatry - je najvyššie položeným medzinárodným letiskom pre dopravné lietadlá v Európe (leží vo výške 718 m.n.m., čo je o cca 150 m vyššie ako rakúsky Innsbruck). Napriek tomu prílety a odlety nevyžadujú špeciálne postupy ani kvalifikáciu posádky, pretože Popradská kotlina je široká a umožňuje priblíženie v ose dráhy. Letisko je otvorené celoročne, technicky je schopné vybaviť väčšinu lietadiel na krátke a stredné trate s kapacitou do cca 200 cestujúcich. Vďaka svojej geografickej polohe má letisko Poprad-Tatry mimoriadne dobré poveternostné podmienky, často leží nad hranicou hmly a využívajú ho ako náhradné letisko lietadlá pôvodne smerujúce do Košíc, Sliača, Žiliny, či dokonca Bratislavy. Leží v blízkosti turistických centier vo Vysokých a Nízkych Tatrách, Slovenskom raji a Pieninách, ako aj historických miest Spiša a Liptova. Letisko zaznamenalo za prvých 8 mesiacov roku 2005 takmer 15 000 cestujúcich, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok. Takmer 94 % cestujúcich využilo medzinárodné lety. Od 3.12.2005 bude v prevádzke pravidelná linka medzi Popradom a Londýnom. Lietadlo Boeing 737 spoločnosti SkyEurope Airlines bude každú stredu a sobotu lietať na letisko Stansted.

Letisko Sliač - medzinárodné letisko Sliač, známe aj pod historickým názvom z druhej svetovej vojny, „Tri Duby“ sa nachádza v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska, priamo v strede medzi dvomi metropolitnými mestami tohto regiónu, Zvolen a Banská Bystrica. Letisko dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu. Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podla ANEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívať takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Od 28. júla 2003 letisko Sliač spája náš región s celým svetom, prostredníctvom obnovenej pravidelnej leteckej dopravy. Túto dopravu zabezpečujú České Aerolínie a.s. Praha, 45 miestnym dvojmotorovým lietadlom ATR 42. Okrem týchto pravidelných letov prevádzkuje aj nepravidelnú dopravu, športové letectvo, vojenské letectvo a nákladnú prepravu.

Letisko Piešťany - je medzinárodné letisko. V súčasnosti slúži pre pravidelné medzinárodné charterové lety pre pacientov do/z piešťanských kúpeľov a nepravidelnú dopravu cestujúcich a carga.

Letisko Žilina - je verejné medzinárodné letisko. Je využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Od 15. júla 2005 sa začala prevádzkovať leteckou spoločnosťou České Aerolínie ČSA pravidelná linka Praha - Žilina - Praha.

Hlavným a zároveň najväčším medzinárodným letiskom Slovenskej republiky je Letisko M.R.Štefánika. Rozprestiera sa 9 km severovýchodne od centra mesta v nadmorskej výške 132 m.n.m., na ploche 477 ha. Má mimoriadne vhodné klimatické podmienky a výhodnú polohu v stredo-európskom regióne. Slúži pravidelnej a nepravidelnej leteckej doprave na domácich i zahraničných linkách. Súčasný dráhový systém letiska umožňuje pristátie všetkých vo svete bežne používaných dopravných lietadiel. Vďaka dostatočnej kapacite a technologickému vybaveniu je možné letisko porovnať s bežným európskym štandardom. Zvýšený dopyt po službách bratislavského letiska súvisí so vstupom Slovenska do Európskej únie.

Záujem o lety do našej krajiny, ktorá otvára možnosti vstupu do strednej Európy, naďalej rastie. Zlepšuje sa aj propagácia hlavného mesta Slovenska ako zaujímavej destinácie. Motorom rozvoja leteckej dopravy je stále rozširovanie ponuky domácich dopravcov –SkyEurope Airlines, Slovenských Aerolínií a Air Slovakia BWJ – a aj tohtoročný príchod renomovaných leteckých spoločností, ako sú Austrian Airlines a Lufthansa. Poslednou „lastovičkou“, ktorá od novembra využíva služby bratislavského letiska, je druhá najväčšia európska nízkonákladová spoločnosť EasyJet. Od začiatku roka pribudli v ponuke leteckých spoločností pravidelné lety z Bratislavy do významných svetových destinácií – Mníchova, Barcelony, Varny, Ríma, Amsterdamu, Palmy de Mallorca, Londýna, Paríža a Kodane. Počas
letnej sezóny boli medzi cestujúcimi veľmi obľúbené charterové (nepravidelné) lety do Egypta, Grécka, Tuniska, Turecka, Bulharska, na Cyprus, do Čiernej Hory a na ostrov Malorka. V zimnom letovom poriadku sú v rámci nepravidelných letov okrem Egypta lákavé aj ďalšie exotické destinácie ako Jordánsko, Maledivy, Maurícius, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka či Thajsko.

Infraštruktúra bratislavského letiska – terminál pre cestujúcich:
Terminál pre cestujúcich pozostáva z dvoch na seba technologicky nadväzujúcich častí:
·Stará časť /1971/
·Nová časť /1994/
Staršia časť terminálu slúži pre medzinárodné a vnútroštátne odlety. Nachádza sa v nej infraštruktúra ako sú reštauračné služby, obchody, bankové a zmenárenské priestory či kancelárie leteckých spoločností.
Na vybavenie cestujúcich slúži na prízemí 9 check-in pultov, v ktorých je nainštalovaný vybavovací systém BABS spoločnosti British Airways a transportný systém VIDECOM ukončený v triediarni batožín. K poskytovaniu prevádzkových informácií sa využíva systém TIMATIC.
Prvé poschodie je koridorom spojené s novou časťou terminálu, kde sa nachádzajú 4 východy. Prízemie novej časti terminálu slúži na prílety cestujúcich. Kapacita terminálu je 720 cestujúcich v špičkovej hodine, čo predurčuje dosiahnuť ročnú kapacitu terminálu až 1.mil.vybavených cestujúcich

Letiskové služby
Cieľom letiskových služieb je uspokojenie cestujúceho pred, počas a po lete.

Obchodný handling cestujúcich a batožiny:
Obchodné vybavenie cestujúcich a batožín je zabezpečené útvarom „výpravňa osôb“. Výpravňa osôb zabezpečuje obchodný handling pre tie letecké spoločnosti, s ktorými má Slovenská správa letísk, Letisko M.R.Štefánika Bratislava uzavretú zmluvu o pozemnej obsluhe tzv. Ground Handling Agreement a taktiež pre nezmluvné letecké spoločnosti.

Vybavovací proces pozostáva z nasledujúcich činností:

·Vybavenie cestujúcich na odlet (kontrola letenky a požadovaných cestovných dokladov, označenie batožiny, vybavenie cestujúceho palubnou vstupenkou s udaním miesta na sedenie, prevedenie cestujúcich cez bezpečnostnú kontrolu, prevedenie cestujúcich cez gate až k lietadlu)
·Vybavenie cestujúcich po prílete (prevedenie cestujúcich z lietadla do terminálu a cez bezpečnostnú kontrolu, doručenie batožín)
·Vybavenie batožín (pripravenie batožín na odlet, kontrola transferovaných batožín, vytriedenie batožín v triediarni na príslušný let)
·Informovanie cestujúcej verejnosti o príletoch a odletoch lietadiel
·Poskytovanie služieb cestujúcim a ich batožinám v prípade obrátkového letu, tranzitu alebo transferu
·Zabezpečenie služieb pre cestujúcich vyžadujúcich si špeciálnu starostlivosť
·Poskytovanie služieb cestujúcim v prípade meškania, zrušenia letu
·Úschova batožín
·Pátranie po nedoručených batožinách, vybavovanie agendy v prípade doručenia poškodenej batožiny
·Riadenie nakladania lietadiel (load control)

Technický handling, t.j. všetky služby spojené s obsluhou lietadiel, zabezpečuje útvar „služby na ploche“ (napr. preberanie, triedenie batožín, nakladanie a vykladanie batožín, ošetrenie lietadiel podľa platných technických predpisov, zaisťovanie lietadiel pri státí na stojiskách,...)

Oddelenie všeobecného letectva zabezpečuje služby pozemnej obsluhy pre bussiness, súkromné, cargo a vládne lety. Poskytuje informácie o všetkých službách pozemnej obsluhy vykonávaných na letisku a informuje dopravcov o postupoch pri vybavovaní potrebných povolení na vstup, tranzit a odlet lietadla.
Medzi ostatné služby zaraďujeme:
·Riadenie letovej prevádzky
·Záchranná požiarna služba
·Bezpečnostné služby
·Meteorologické služby
·Letecká informačná služba
·Opravy a údržba
·Plnenie lietadiel
·Čistenie, odmrazovanie a pozemná preprava

Letisko poskytuje ďalšie doplnkové služby pre cestujúcich:

·Informácie – poskytuje ich personál centrálnej informačnej služby 24 hodín denne
·Bankové a zmenárenské služby
·Telefóny
·Reklamácia batožiny
·Reštaurácie, bary a kaviarne
·Airport business club – klub s ponukou kvalitných služieb, nápojov či ľahkého občerstvenia slúži pravidelným zákazníkom leteckých spoločností
·V.I.P. salóny
·Duty free shops – za výhodné ceny bez dane či cla ponúkajú široký sortiment alkoholických a tabakových výrobkov, parfémov, kozmetiky, darčekov, ...
·Detský kútik a miestnosť pre matky s deťmi
·Zdravotnícka pomoc
·Služby pre telesne postihnutých
·Novinový stánok
·kaderníctvo

Letenky a tarifné triedy
Kúpa jednosmernej letenky
S jednosmernou letenkou môže vycestovať do zahraničia (do väčšiny krajín) len taká osoba, ktorá:
·má povolenie na trvalý pobyt v danej krajine
·má povolenie na prechodný pobyt v danej krajine
·je držiteľom takého typu víza ktoré jej povoľuje ostať v krajine viac ako jeden rok (študentské, pracovne)
dôležitou poznámkou je i fakt, že VO VAČŠINE PRÍPADOV je cena jednosmernej letenky DRAHŠIA ako cena najlacnejšej spiatočnej letenky. Výnimkou sú mládežníci (do 25 rokov) kde môže byť cena jednosmernej letenky cca 50% z ceny spiatočnej.

Kalkulácia a rezervácia letenky
Ceny voľných leteniek sa kontinuálne menia podľa obsadenosti spojov, preto sa cena nedá garantovať bez rezervácie. Cena oznámená zákazníkovi bez rezervácie, je len orientačná

Letiskové poplatky
Letiskové poplatky sú poplatky stanovené štátom alebo mestom, v ktorom sa nachádza letisko, z ktorého odlietate alebo cez ktoré prestupujete - teda tranzitujete. Tieto poplatky sa môžu počas celého roka meniť, preto sa uvádza samostatne cena letenky a samostatne letiskové poplatky. Letiskové poplatky sa pohybujú vo výške od cca 600,- Sk do niektorých ázijských krajín až do výšky 3500,- Sk pri letoch do USA. Samozrejme zase záleží aj od leteckých spoločností a letísk, na ktorých, na ceste do svojej cieľovej stanice, prestupujete.

Tarifné triedy
Cenu leteniek ovplyvňujú najmä rezervačné triedy, ktorých je viac. Lietadlo je vlastne rozdelené na tri časti - 1. trieda (first class) = jedna rezervačná trieda, obchodná trieda (business class) = spravidla jedna alebo dve rezervačné triedy a ekonomická trieda (economy class) = niekedy až 10 rezervačných tried. Každá rezervačná trieda má vyčlenený určitý počet miest v lietadle a len k jednej z nich patrí cena, ktorá je najlacnejšia (väčšinou uverejňovaná v inzerátoch). Táto trieda má teda striktne obmedzený počet miest. Keď sa tento limit naplní, zostáva, v prípade, že musíte naozaj odletieť na tento let, letieť vo vyššej rezervačnej triede, ktorá je síce tiež ekonomická, ale je to už rezervačná trieda vyššia a je už drahšia, nakoľko povoľuje napr. dlhší maximálny pobyt, zmenu spiatočného letu apod. Bohužiaľ tu už nepomôže, ani keď vo všetkom ostatnom splníte podmienky platné pre najlacnejšiu rezervačnú triedu. Ak nie ste časovo viazaný a chcete ušetriť, stačí posunúť cestovanie na dátum, kedy je let voľný v najnižšej rezervačnej triede.

Niekoľko dobrých rád:

Skupinové zľavy
V prípade, že sa Vás rozhodlo cestovať viac ako desať môžeme Vám na vyžiadanie ponúknuť špeciálnu skupinovú cenu! Pri skupinových rezerváciách nepotrebujeme presné mená klientov, stačí nám očakávaný počet klientov, želaný dátum odletu, želaný dátum príletu a trasa. Skupinové rezervácie tvoria v rezerváciách výnimku a je v nich možné meniť mená až do chvíle, kedy budú vystavené letenky.

Cestujte mimo sezóny
Ceny leteniek nie sú konštantné po celý rok, ale závisia od dátumu odletu. Drahšie sú v lete , pred a počas vianočných sviatkov a Silvestra a na Veľkú Noc. Tieto obdobia nazývame vysoké sezóny.

Kupujte obojsmerné letenky
Jednosmerné letenky sú väčšinou drahšie ako obojsmerné a to preto, lebo jednosmernú letenku treba kalkulovať podľa oficiálnych taríf, kým zľavnená tarifa vyžaduje aj zakúpenie cesty spať.

Cestujte ekonomickou triedou
Ceny leteniek sú najlacnejšie v ekonomickej triede. Ekonomická trieda je však viazaná minimálnym pobytom - obyčajne víkendom - teda nocou zo soboty na nedeľu. Ak Vaša cesta nespĺňa túto podmienku, do väčšiny destinácií je nutné letieť obchodnou - business triedou, či si to želáte alebo nie. Táto má síce oveľa kvalitnejší servis aj väčšie pohodlie ako trieda ekonomická, ale je aj o dvoj- až trojnásobok drahšia.

Čo by sme mali pred letom skontrolovať?
Sú to hlavne cestovné doklady, ktoré by sme mali skontrolovať ešte pred cestou na letisko:
- platný cestovný pas s dostatočnou dobou platnosti podľa zeme do ktorej cestujete
- víza ak sú vyžadované
- všetky letenky
- doklady od cestovného alebo aspoň zdravotné poistenie
- osobné medikamenty
- medzinárodný očkovací preukaz, pokiaľ je v zemi do ktorej cestujete žiadaný
- finančné prostriedky
Batožina:
Najlepšie je použiť kufor s pevným obalom, opatrený zámkom. Drahé predmety, šperky, fotoaparáty, kamery, počítače a podobne prepravujte v kabíne. Pri strate batožiny dopravca preberá zodpovednosť za batožinu iba do určitej ceny.
Pokiaľ dôjde k oneskoreniu batožiny, je nutné okamžite túto skutočnosť reklamovať u dopravcu a vyžadovať kompenzáciu. Výška kompenzácie nie u všetkých dopravcov rovnaká. Taktiež ochota poskytnúť kompenzáciu sa u jednotlivých dopravcov líši, preto je niekedy nutné postupovať veľmi nekompromisne. To isté pravidlo, okamžitého nárokovania kompenzácie, platí pri strate batožiny, poškodenia alebo vykradnutia.
Váha batožiny:

Veľkosť a váha batožiny ktorú dopravca príjma bezplatne k preprave je daná letenkou a destináciou do ktorej máme zakúpenú letenku.
Obecne majú cestujúci, vrátane detí, za ktoré bolo zaplatené aspoň 50% cestovného, nárok na bezplatnú prepravu všetkej batožiny v celkovej hmotnosti max.:
Slovenské aerolínie
• registrovaná batožina do 20 kg (turistická trieda - economy class)
• registrovaná batožina do 30 kg (l. trieda - business class)
České aerolínie
• registrovaná batožina do 23 kg (turistická trieda - economy class)
• registrovaná batožina do 30 kg (l. trieda - business class)
• registrovaná batožina do 32 kg (všetky zaoceánske lety)
SkyEurope Airlines
• registrovaná batožina do 22 kg
Nadváha kufrov prináša leteckým spoločnostiam starosti s vyvažovaním lietadla, preto od pasažierov pýtajú extra príplatky. Pri cestovaní týmito aerolinkami musí cestujúci za každý kilogram, ktorý je nad rámec kvót, zaplatiť dvesto korún alebo 5 EUR.
Okrem kufrov má hmotnostné limity aj príručná batožina, ktorú si cestujúci berú so sebou na palubu lietadla. Nemala by byť ťažšia ako päť kilogramov. Tí, ktorí letia prvou triedou, majú na batožinu vyššie limity. Neplatí to však pri zaoceánskych letoch, pri ktorých je hmotnostné obmedzenie rovnaké pre cestujúcich v turistickej aj prvej triede.

Zakázané predmety:
·Zbrane, hračky alebo repliky zbraní (z umelej hmoty, alebo kovové)
·Nože (akékoľvek)
·Holiace čepieľky (s výmennými žiletkami), britvy, žiletky
·Nožnice (všetkých veľkostí aj sady na manikúru)
·Pinzety, pilníky
·Pletacie ihlice
·Zapaľovače
·Iné nebezpečné a ostré predmety

Prehliadka batožiny:
Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak nie je cestujúci prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu cestujúceho, ak má podozrenie, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim.


Budúcnosť bratislavského letiska:
Nápor cestujúcich možno očakávať aj v nasledujúcich rokoch. Optimistické prognózy na budúci rok naznačujú až 1,2 milióna cestujúcich. Nakoľko majú vedenie letiska a zamestnanci záujem poskytovať servis na primeranej úrovni, je nevyhnutné rozšíriť kapacity letiska. Preto sa pripravuje niekoľko operatívnych zmien, ktoré pomôžu čiastočne riešiť tento problém už v budúcej letnej sezóne. Ďalej sa rozšíri kapacita vybavovacích pultov a predajných priestorov. Letisko si pritom uvedomuje, že uspokojivé zvládnutie zvýšeného počtu pasažierov nebude v budúcnosti možné bez prístavby nového terminálu. S jeho budovaním by sa malo začať už v roku 2006. V rámci nového terminálu chce letisko zriadiť (aj) viac gastronomických zariadení, obchodov, úschovňu batožín, ako aj verejné zóny, kde si cestujúci budú môcť spríjemniť čakanie na odlet alebo prílet lietadla. Pribudnúť by malo aj zábavné centrum, hotel a parkovací dom. Tieto plány svedčia o tom, že letisko nechce byť len „stanicou“ pre letecké spoločnosti a cestujúcich, ale chce zabezpečovať komplexné služby. Ďalej sa pracuje (aj) na rozvoji carga, pričom významným krokom bolo otvorenie fytosanitárneho centra v apríli 2004. Letisko Bratislava má svoju pozíciu oproti konkurenčným letiskám jasne definovanú. Chce sa zamerať na nízkonákladovú dopravu a na nákladnú leteckú prepravu. Pri zohľadnení výhodnej polohy v spádovej oblasti, ktorá má cez 13 miliónov obyvateľov, niet o budúcej expanzii letiska Bratislava nijakých pochýb.

Trúfam si tvrdiť, že bratislavské letisko má minimálne rovnakú šancu hrať v stredoeurópskom priestore úlohu významného leteckého bodu. Z bratislavského letiska je možné vybudovať plnohodnotný dopravný uzol, ktorý bude ťažiť zo synergie prevádzky nízkonákladových i klasických dopravcov, charterovej a nákladnej dopravy a kombinácie krátkych a diaľkových liniek. Bratislava ako hlavné mesto má konečne šancu vybudovať letecké spojenie do všetkých významných leteckých bodov v EÚ, vyhnúť sa osudu malého sekundárneho letiska. Prínos pre rozvoj regiónu bude nespochybniteľný, od prílevu zahraničných investícii, cez rozvoj turistického ruchu, až po tvorbu nových pracovných miest.

Tieto príležitosti sú však nebezpečné pre najbližších susedov. Tým, koho bude najviac „bolieť hlava“ z rozvoja letiska v Bratislave, je nepochybne viedenské letisko. To sa v prebiehajúcej privatizácii paradoxne považuje za veľkého favorita. Jeho snahou logicky nemôže byť nič iné, než dostať pod kontrolu rozvoj bratislavského letiska, udržiavať nižšiu úroveň služieb a pretvoriť tak bratislavské letisko na druhotný letecký prístav určený najmä pre nízkonákladové letecké spoločnosti a cestujúcich z nižších príjmových skupín, o ktoré Schwechat nemá veľký záujem.

A ako je to s leteckou dopravou vo Francúzsku?
Francúzsko je ekonomicky veľmi vyspelá krajina a jeden z mnohých dôkazov tejto skutočnosti je aj najlepšia a najmodernejšia dopravná infraštruktúra na svete. Ide o štát, ktorý stál v čele Európy už od rannej histórie starého kontinentu a nemalým dielom sa podieľal na európskej kultúre. V oblasti dopravy sa nám určite vybaví heslo TGV, čo sú vlakové súpravy dosahujúce vysoké rýchlosti a paradoxne taktiež veľkej bezpečnosti a o pohodlí čakajúcom vo vnútri ani nehovoriac . Jednoznačne najrýchlejší a zároveň samozrejme najdražší spôsob dopravy po Francúzsku je letecká doprava.

Francúzsko má dve hlavné letecké spoločnosti a to Air France, ktorá bola počiatkom 90tych rokov sprivatizovaná a ktorá operuje po celom svete, a Air Inter, ktorá ponúka vnútroštátne letecké služby. Ďalšou veľkou leteckou spoločnosťou je UTA (Union de Transports Aériens), ktorá združuje plno domácich i medzinárodných malých leteckých spoločností. Vo Francúzsku je vyše 50 veľkých medzinárodných i menších provinčných letísk s pravidelnou dopravou. Hlavné francúzske letiská sú Charles de Gaulle s medzikontinentálnymi spojmi a najdôležitejšími európskymi linkami a Orly pre kontinentálne a vnútrofrancúzske lety, obe v Paríži. Ďalšie medzinárodné letiská sú napríklad v Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg a Toulouse. Časť lacných aerolínií lieta do Beauvais pri Paríži. Národná letecká spoločnosť Air France prevádzkuje celkom 45 pravidelných liniek medzi Parížom a ďalšími mestami a okolo 80 mimoštátnych liniek týždenne. Lietadlá Air France lietajú aj na Korziku. Ďalšou spoločnosťou, ktorá zaisťuje vnútrozemské lety, je Air Liberté. Plná cena leteniek pre lety po Francúzsku je extrémne drahá. Pre tieto prípady je výhodné využiť rôzne zľavy napr. osobám vo veku 12 - 24 rokov, párom, rodinám a taktiež dôchodcom. Takto zľavnené lety sa stávajú v niektorých prípadoch lacnejšie než lístok na vlak na veľkú vzdialenosť. Tradičným a unikátnym prvkom francúzskej leteckej dopravy bolo nadzvukové lietadlo Concorde, ktorý bol považovaný za najbezpečnejšie lietadlo.

Paríž Roissy Charles de Gaulle letisko - je najväčším letiskom a druhým najzamestnanejším, čo sa týka pasažierov, letiskom v Európe po Londýne Heathrow. Nachádza sa 23 km severovýchdne od Paríža. Letisko má tri moderné terminály ponúkajúce cestovateľom kvalitné zariadenia a služby. Terminály sú spojené voľnými kyvadlovými autobusmi pre viac ako 200 000 cestujúcich denne. Terminál 1 sa zaoberá medzinárodnými leteckými linkami, terminál 2 vysielať Francúzsko a iné lietanie leteckých liniek k európskym cieľom a terminál T9 sa zaoberá výlučne špeciálnymi letmi. Terminály 1 a 2 ponúkajú široký rozsah zariadení vrátane nakupovacích zón (oblečenie, knihy, darčekové prdmety, papiernictvo,...), reštaurácií a VIP obývacích izieb, ktoré poskytujú bezdrôtový systém prístupu na internet, ktorý sa perfektne hodí pre cestovateľov, ktorý si potrebujú viesť obchody aj behom cesty, fax, kopírka, telefón, video,... . Na letisku sa nachádza aj pošta a v oboch termináloch aj office pre prípad straty batožiny. Vynikajúca voľba reštaurácií, barov a obchodov, rozsiahleho bankovníctva a meny, obchod, zdravotnícke zariadenie a lekáreň, návštevník a vybavenie jeho zvláštnych potrieb, to je len časť služieb, ktoré letisko ponúka. Letisko Vám zabezpečí taktiež prístup ku kompletnému výberu letiskových hotelov, zvláštne služby zahŕňajú letiskovú požičovňu áut, letiskové parkovanie a lety z /do Paríža. Pre turistov sa na letisku nachádzajú poradenské pracoviská, kde si môžete bezplatne vziať sprievodcu či mapu mesta. Pre zdravotne postihnutých ponúkajú parkovanie na špeciálne vybavených miestach.

Paríž letisko Orly (ORY) je druhé najväčšie letisko v Paríži, nachádza sa 14 km na juh od Paríža. Zaoberá sa hlavne domácimi a špeciálnymi letmi, hostí asi 30 leteckých liniek a 25 miliónov pasažierov ročne. Letisko ponúka 2 priestorné terminály, zabezpečí svojim návštevníkom mnoho kvalitných služieb vrátane Duty free shopov, reštaurácií, barov, zmenární a bankomatov, nachádza sa tu aj zdravotnícke zariadenie a iné. Na letisku sa nachádzajú aj vitríny s pozoruhodnou zbierkou umenia.

Marseille Provence letisko – nachádza sa 25 km od Marseille taktiež poskytuje svojim návštevníkom mnoho kvalitných služieb, čo sa týka nakupovania, nachádzajú sa tu predajne bezcolného tovaru, mnoho reštaurácií a kaviarní, banka, bezdrôtový prístup k internetu, pošta, fax, minitel, lekáreň, služba prvej pomoci, požičovňa motorových vozidiel, veľké parkovacie plochy, poradenské pracovisko, ďalej sa tu nachádzajú súkromné kancelárie a obývacie priestory k prenájmu, ... Letisko je prístupné aj pre postihnutých cestujúcich. Hotelov na letisku je k dispozícii hneď niekoľko. Voľné autobusy sú dostupné hotelom a môžu byť rezervované cez určené telefóny v chodbách príjazdov oboch terminálov.
Bordeauxské letisko – sa nachádza 12 km od Bordeauxe, je vybavené 2 terminálmi spojenými krytým chodníkom. Tak isto ako predchádzajúce letiská aj toto poskytuje mnoho kvalitných služieb a je navštevované miliónmi turistov ročne.

Záver a zhrnutie

Chcela by som sa vyjadriť o Francúzsku v spojení s dopravou s tou najväčšou zaujatosťou v kladnom slova zmysle. Je obdivuhodné čo v sebe skrývajú moderné systémy francúzskej dopravy, s akou precíznosťou si počínajú francúzsky dopravný odborníci. Francúzsko je určite a neodmysliteľne dopravnou veľmocou a matkou technológií o ktorých sa bude ešte dlho hovoriť. Myslím si že francúzska doprava je dielom premyslenosti, pozornosti a dôkladnosti ľudskej činnosti, ktorá má vo svete veľký obdiv.

Možnosť cestovať lietadlom výrazne „skracuje vzdialenosti“, tvrdia mnohí náhliaci sa ľudia, pre ktorých je každá sekunda v bežnom živote drahá. Aj napriek tomu, že letecká doprava, tak isto ako iné druhy dopravy škodia nášmu životnému prostrediu, je stále viac ľudí, ktorí ju využívajú a preto je na Slovensku potrebné popracovať a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, vytvoriť pre cestujúcich príjemné prostredie, ktoré strávia na letisku čakaním na ich lietadlo a tak sa aspoň malými krokmi priblížiť napr. k už spomínaným francúzskym letiskám.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk