Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica (okr. Žiar nad Hronom)
-lokalita navrhnutá do svetového zoznamu pokladov kultúrneho dedičstva evidovaného UNSCO. -Základom rozvoja B. Štiavnice boli bohaté ložiská strieborných, zlatých a iných rúd. Už koncom 13. st. sa tu ťažilo viac ako 5000kg striebra ročne. V meste sa nachádza 339 pamiatkových objektov, z toho 13 národných kultúrnych pamiatok, ktoré väčšina vytvára mestské pamiatkové rezervácie. Medzi najvýznamnejšie patrí: Starý a Nový Zámok, Banský súd, Komorský dvor. V nich sú umiestnené expozície Slovenského banského múzea. Je to jedno z najvýznamnejších múzeí na Slovensku. Zachovali sa aj pozoruhodné kostoly: Gotický kostol sv. Kataríny z rokov 1488-1491 – v jeho interiéry sú na ploche 90m štvorcových nástenné maľby z roku 1500 a Románsky kostol s empírovou úpravou. V B. Štiavnici sa zachovali ešte Gotická radnica, Piraská brána, Morový stĺp, Klopačka (=vežovitý objekt, z ktorého klopaním na drevenú dosku, zvolávali baníkov do práce). V okolí mesta sa nachádza Banské múzeum v prírode pod jazerom Klinger.
-BANSK0 MÚZEUM V PRÍRODE
Poloha: 2 km na juhozápad od B. Štiavnice.
Výstavba tohto múzea sa začala okolo roku 1965.Prvá povrchová a podzemná časť bola prístupná v roku 1974 v areáli šachty Ondrej, kde sa dolovalo koncom 19. st. na najbohatšej žile Banskoštiavnickom revíre, ktorá siahala do hĺbky 433m. Areál múzea zaberá asi 20 hektárov pôdy. Dosiaľ je sprístupnených 16, no plánovaných na sprístupnenie je ďalších 33 objektov. V prednej časti múzea vyniká množstvo pamiatok napr. Tri ťažné veže so zariadeniami pre zvislú dopravu, Čiachovňa a kováčska dielňa s charakteristickou Klopačkou. Dnes je sprístupnená do hĺbky 43 metrov dvoma vrchnými vstupmi- Bartolomej a Ján. Trasa, ktorou návštevníci fárajú, má dĺžku 1 km a vedie horyzontálnými a úklonnými chodbami, komínmi a kameňolomami. Vodnostĺcový ťažný stroj šachty v bani Ondrej pochádza z roku 1881 a je poháňaný tlakovou vodou. .

Linky:
http://www.banskastiavnica.sk - www.banskastiavnica.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk