referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Česká republika
Dátum pridania: 31.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tuning
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 012
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
K prvým obyvateľom dnešných Čiech patrili keltskí Bójovia, od nich pochádza aj meno zeme Bohémia. Na prelome nášho letopočtu začala invázia germánskych kmeňov ( Markomani, Kvádi ) a v 6. storočí územie definitívne obsadili z východu Slovania, pôvodní pastieri a lovci. V 7. stor. vzniká v oblasti slovanských kmeňov zväz Samova ríša na obranu proti útokom Avarom a pozdejšie i Frankom. Keď Karol Veľký zničil avarskú ríšu , vznikla na území Moravy prvý štátny útvar v českej zemi – Veľkomoravská ríša ( 830-907). Z nej sa ešte pred rozpadom odtrhli Čechy a tak na prelome 9. a 10. stor. čo možno pokladať za začiatok českého přemyslovského štátu. Přemyslovci postupne ovládli Moravu , r. 1158 získali dedičný titul ( potvrdený r. 1212 tzv. Zlatou bulou sicílskou ) ich štát sa stal súčasťou Svätej rímskej ríše. Za vlády Přemysla Otakara II. (1251 – 1278 ) český štát bol európskou veľmocou.

Keď r. 1306 Přemyslovci vymreli , česká šľachta povolala na trón Jána , princa Luxemburského (1296 - 1346 ) , jeho syn Karol IV. (1316 – 1378) sa stal r. 1355 cisárom Svätej rímskej ríše, stanovil Prahu za hlavné mesto a prispel k hospodárskemu a kultúrnemu rozkvetu Čiech . Za vlády Václava IV. náboženský reformátor Ján Hus (1372 – 1415) vyvolal po svojom upálení ľudové hnutie, ktoré prerástlo do husitskej vojny ( 1419 – 1437 ) proti cisárstvu a pápežovi a celú zem značne zdevastovalo. Za vlády Jiřiho z Poděbrad / 1458 – 71 / sa český štát skonsolidoval a za nasledujúcej vlády Jagellovcov (1471 – 1526) došlo k spojeniu českého štátu s uhorským, teda aj so Slovenským. Roku 1526 prešla česká koruna na Ferdinanda Habsburského (1503 – 1564) aj jeho panovanie bolo sprevádzané vojnami, povstaniami čo spôsobilo úpadok a koniec samostatnosti českého štátu. Krízu feudálneho systému priniesli jozefínske reformy ( 1780 – 1790 ) a nástupom kapitalizmu na konci 18. a začiatku 19. stor. dochádza k ohrozeniu českého jazyka a kultúry aj formovaného moderného českého národa.

K obnoveniu českého štátu došlo po rozpade Rakúsko – Uhorskej monarchie po 1. svetovej vojne v r. 1918 kedy bola vytvorená Československá republika s prvým prezidentom Tomášom Garriguem Masarykom. Po 2. svetovej vojny r. 1948 moc prevzali komunisti a v roku 1960 bola „ľudová demokratická“ republika premenovaná na „socialistickú“ republiku. V r. 1968 došlo k formálnemu vzniku Československej federácie, ktorá zanikla 1.1.1993, kedy Česká a Slovenská republika osamostatnila.Českú republiku tvoria 2/3 bývalého Československa, skladá sa z 3 historických krajín, Čiech, Moravy a Sliezska. Väčšinu krajiny zo západu, severu a z juhu chránia pohoria. Česká kotlina má na severe úrodnú nížinu a na juhu pahorkatinu. V strede leží hlavné mesto Praha. V Čechách prevládajú kopcovité oblasti, južná časť Moravy je úrodná nížina. Najväčšia rieka Labe odvádza väčšinu vôd do Severného mora. Z Moravy odvádza rieka Morava vody do Dunaja a Čierneho mora. Sever odvodňuje rieka Odra, ktorá tvorí hranicu medzi Nemeckom a Poľskom, do Baltického mora.

Názov štátu: Česká republikaŠtátne zriadenie: republika – pluralitná s jednokomorovým parlamentom, volebné obdobie 4 roky, poslanecká snemovňa – 200 miest, ČSSD (sociálni demokrati) – 70 ODS (občianska demok. strana) – 58 KSČM (komunis.str. Čiech a Moravy) – 41 Koalícia - 31Rozloha: 78 865 Km²Lesy: 33,3%Orná pôda: 43,4%Lúky – pastviny: 11,0%Ostatné: 12,3%Hlavné mesto: Praha ( 1 216 000 obyvateľov)Jazyky: čeština (úradný), slovenčinaNáboženstvo: rímsko katolíci 39% - 2 709 453, protestanti 4 %, evanjelici 137 070 , čes.cirk.hus. – 96 352,ostatné vyz. 314 520, bez vyznania 40%, Veriaci: 3 257 895 – 37,7% Bez v. : 5 999 047 – 43,4% Etnické skupiny: Česi 81% - 9 270 618 Moravania 13% - 373 294 Slováci 3% - 183 749 Slezania – 11 248 Nemci – 38 321 Maďari- 50 971 Rómovia a UkrajinciPočet obyvateľov: 10 394 000 (2005)Prirodzený prírastok: - 0,1% Hustota zaľudnenia: 130,2 / km² (r.2005)Hustota zaľudnenia veľkých miest: Praha – 1 216 000 Brno – 381 862 Ostrava - 320 041 Plzeň - 160 759 Olomouc - 102 702 Liberec - 99 155Stredná dĺžka života: r. 2001 muži- 72 rokov, ženy- 79 rokovVekové zloženie: r. 2001, 0 – 14 rokov- 1 707 194 15 – 64 rokov- 7 152 802 nad 65 rokov- 1 418 102 Členstvo: EÚ, OBSE, OSN, NATO, EBRD, ECE, OECD, IMFDosiahnutý stupeň vývoja: Urbanizácia – 75,0% Gramotnosť – 99,0% Počet obyvateľov na 1 lekára – 270Prezident ČR: Václav Klaus Predseda vlády: Jiři ParoubekMinister zdravotníctva: D. RuthMinister obrany: KühnlMinister dopravy: Milan Šimonovský Minister kultúry: Vítězslav JandákMinister spravodlivosti: Němec

PODNEBIEMierna klíma Českej republiky podlieha oceánskemu a kontinentálnemu vplyvu. Väčšinou prevláda vzdušné prúdenie od Atlantického oceánu, len niekedy prinášajú východné vetry z Ruska veľmi studené zimné počasie. Praha má teplé slnečné leto a chladné zimy. Priemerné zrážky na náveternej strane hôr sú do 1 500 mm v oblasti Žatecko a časť stredných Čiech, priemerné zrážka v nížinách sú od 500 do 700 mm ročne. Premenlivosť počasia ja ovplyvňovaná nadmorskou výškou a polohou. Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -7 ºC na horách a 0 ºC v nížinách. Najvyššia teplota v júni na horách od 7 ºC po 20 ºC Rozpätie absolútnej teploty dosahuje od -42 ºC až + 40 ºCRASTLINSTVO A PRÍRODNÉ POMERYVäčšinu územia Českej republiky zaberá hercýnsky Český masív, resp. Česká vysočina tvorená pahorkatinami a vrchovinami. Nížinné a rovinné partie predstavuje Česká tabula z kriedového sedimentu oživená pieskovcovými skalami a čadičovými vrchmi odvodňovaná riekou Labe. Celú oblasť obklopujú hraničné pohoria: Novohradské hory, Šumava a Český les, Krušné, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Najväčším krajinným celkom vo vnútrozemí je Českomoravská vrchovina.

Východná časť Moravy patrí do systému Karpát. Český masív oddeľuje zníženina moravský úval a úzka Moravská brána. Hranicu so Slovenskom tvoria nízke Biele Karpaty, Javorníky, a najvyšší - Beskydy 1323 m.Dnes lesy tvoria 30 % rozlohy krajiny, vysádzajú smrekové monokultúry. V minulosti prevažovali listnaté a zmiešaná lesy. Na severe sú lesné porasty poškodené kyslými dažďami. POHORIA:Česká Vysočina: 1. Krkonošská sústava: Krkonoše, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory 2. Krušnohorská sústava: Krušné hory, České stredohorie, Doupovské hory, Slaupovský les, Tepelská pahorkatina 3. Šumavská sústava:Šumava, Český les, Novohradské hory 4. Českomoravská sústava: Českomoravská vrchovina, Stredočeská pahorkatina 5. Poberounská sústava Brdy, Pražská plošina, 6. Česká kriedová tabuľa: Polabie, Dolné povltavie, Karpaty: Biele Karpaty, Javorníky, Chřiby, Hostínskovsetínska hornatina, Moravskosliezske Beskydy Hranica Karpaty a Česká vysočina: Ostravská panva, Moravská brána, Hornomoravský úval, Dijskosvratecký úval, Vyškovská brána

RIEKY:Severné more: Labe: Jizera, Vltava, Ohře, Bylina Vltava: Mlaše, Lužnice, Sázava, Otava, Berounka Berounka: Mře, Radbúza, Uhlava, Úslava Čierne more: Morava: Dje, Svratka, Myjava, Bečva Baltské more: Odra Rybníky: Třeboňská panva, Českobudejovická panva, Rožumberský, Svjet, Horusický, Bezdev Priehrady: Vltava -6-NERASTNÉ SUROVINY:Čierne uhlie: OstravskoHnedé uhlie: Mostecká, Chebská, Sokolovská panvaKaolín: okolie Plzne a Karlových Varov Sklárske piesky: západné a severné ČechyTuha: južné ČechyStavebný materiál: piesok, štrk, kameň.

HOSPODÁRSTVO
Ekonomické ukazovatele199419962002Miera nezamestnanosti3,5%5,2%9,3%Miera inflácie10,2%8,5%3,9%Hrubý domáci produkt/1 obyv.neuvedené4 740 USD5 305 USDHospodársky rast2 – 3%-0,1 %0,9 %Tvorba HDP 1998Vývoz 2000Odberateľské štáty 2000Služby 57,0%Stroje a doprav.zar. 25,5%SRN 40,4%Priemysel 39,0%Polotovary 25,5%Slovensko 7,7%Poľnohospodárstvo 4,0%Iné hotové výrobky 12,6%Rakúsko 6,0%Zamestnanosť 1998Dovoz 2000Dodávateľské štáty 2000Služby 53,6%Stroje a doprav.zar. 40,2%SRN 32,3%Priemysel 40,9%Polotovary 20,7%Rusko 6,4%Poľnohospodárstvo 5,5%Chem. Výrobky 11,2%Slovensko 6,0%Mena1 česká koruna(Kč)= 100 halierov; 1 Kč = 0,03 EUR;1 EUR= 34,14 KčV poľnohospodárstve pracuje 7,5 % obyvateľstva, vo výrobe potravín je sebestačná, na ploche 43% ornej pôdy sa pestujú obilniny, pšenica, jačmeň, cukrová repa, zemiaky, chmeľ, ovos, kukurica, raž, zelenina, ľan, repka olejná, ovocie, jablká, vinná réva (južná Morava). Tradičný je chov rýb a lov zvery, ďalej chov hovädzieho dobytka, ošípané, hydiny, kone, ovce, skotu.

Najviac rybníkov majú južných Čechách. Ťažba dreva a jeho vývoz. Z nerastných zdrojov najdôležitejšie je koksovateľné čierne uhlie, ťažba hnedého uhlia v severných Čechách, ropa a zemný plyn sa dováža z Ruska, plánuje sa obnova ťažby zlata. Významná ja produkcia kaolínu, vápenca a tuhy. Výroba elektrickej energie: jadrové elektrárne: Temelín, Dukovany tepelné elektrárne: Ostrava, Mostecko, Chebsko, Chomotov vodná elektráreň: Vltava Hutnícky priemysel: výroba železa, železiarne: Ostrava, Kladno, Vítkovice, Třinec, Nová Huť

Strojárstvo: výroba ťažkých zariadení, dopravných prostriedkov: Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Mladá Boleslav, Vodochody, Mníchovo Hradiště. Rastie výroba osobných automobilov Škoda – Volkswagen. V chemickom priemysle dominuje petrochémia a ťažká chémia: Litvínov, Králupy n. V., Neratovice, Pardubice, Ústí n. Labem, Zlín, Záluží u Mostu. Významná je výroba umelých hmôt, vlákien a pneumatík. Vývoz cementu, svetoznáme sú sklárske výrobky úžitkového a umeleckého skla: Karlové Vary, Nový Bór, Květná, Teplice. Bižutéria: Jablonec n. N., porcelán keramika – Karlove Vary, Bechyně, Rakovník. Textilný priemysel, odevný, kožiarsky patria medzi tradičné priemyselné výrobky a orientuje sa na náročný západoeurópsky a svetový trh spolu s potravinárskym priemyslom. Export: vo vývoze majú prevahu: palivá, suroviny a polotovary. V Česku je pozoruhodná veľmi nízka nezamestnanosť okolo 3%. V priemysle pracuje asi 40 % obyvateľov.-7- Potravinárstvo preslávilo pivo Doprava: ovplyvňuje reliéf a splavné rieky Labe, Vltava. Najrozvinutejšia ja cestná a železničná doprava. Cesty a trate sa lúčovito zbiehajú v Prahe. Hlavné smery boli Praha – Brno – Bratislava a Praha – Ostrava – Žilina. V súčasnosti sa zvýrazňuje význam ciest z Prahy do Nemecka. Medzi Prahou, Plzňou a štátnou hranicou sa rýchlym tempom dokončuje diaľnica. Lodná doprava môže využívať splavnú rieku Labe. Perspektívne sa predpokladá na Morave prepojenie Dunaja s Labe (Čierneho mora so Severným morom).

CESTOVNÝ RUCH
Obrovský potenciál má cestovný ruch, ktorý sa podieľa temer 5% na hrubom domácom produkte. Prevažuje mestská turistika a kúpele. Kúpele: Karlove Vary, Františkove lázne, Mariánske lázne, Poděbrady, Luhačovice, Dargov. Niektoré z nich sú strediskom filmových festivalov. Praha patrí k najnavštevovanejším mestám na svete. Celé územie má veľmi zastaralú komunikačnú a technickú infraštruktúru. Málo efektívnu a veľmi hustú železničnú sieť, 380 km diaľnicu a zlé telefónne spojenie. Zaujímavosti: Praha sa nazýva „ stovežatá“, pretože je v nej mnoho krásnych chrámov a iných významných stavieb.Svetoznámi Českí skladatelia: Bedrich Smětana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů.Historické pamiatky: Pražský hrad, socha sv. Václava patróna Českej republiky, Karlov most.Kraje: Stredočeský: Praha, Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Mělník, Příbran, Kolín Severočeský: Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Děčín, Teplice Západočeský: Plzeň, Cheb, Sokolov, karlove Vary, Mariánske Lázňe, Františkovy Lázňe, Domažlice, Klatoví Juhočeský: České Budejovice, Tábor, Český Krumlov, strakonice, Písek, Jindřichuv Hradec, Třeboň Východočeský: Hradec Králové, Pardubice, Trutnov, Chrudim, Havlíčkuv Brod, Špindlerov Mlyn, Pěc pod Sněžkou, Harachov Juhomoravský: Brno, Jihlava, Znojmo, Uherské Hradište, Žďár nad Sázavou, Zlín, Blansko, Břeclav, Prostějov Severomoravský: Ostrava, Opava, Bohumín, Frýdek – Místek, Třinec, Vsetín, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Šumperk Vypracované z kníh: Keith Lye - Svet do vrecka ad A do Z, Lexikon Zeme 2003, Encyklopédie Zeměpis světa, Milada a Erich Einhornovi – Zlatá Praha, Ctibor Rybár – Československo sprievodca
 
Podobné referáty
Česká republika SOŠ 3.0020 4745 slov
Česká republika SOŠ 2.9739 1177 slov
Česká republika SOŠ 2.9174 2582 slov
Česká republika SOŠ 3.0161 469 slov
Česká Republika SOŠ 2.9339 807 slov
Česká republika SOŠ 2.9463 749 slov
Česká Republika SOŠ 2.9820 907 slov
Česká republika GYM 2.9039 1369 slov
Česká republika 3.0043 1506 slov
Česká republika 2.9704 142 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.