referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Význam poľnohospodárstva a základná charakteristika
Dátum pridania: 10.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 619
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Poľnohospodárstvo patrí spolu s lesníctvom, rybolovom a lovom do primárnej sféry hospodárstva, v ktorej je doteraz zamestnaná prevažná časť obyvateľstva. Zabezpečuje výživu ľudstva a suroviny pre priemysel. Najvyspelejšie poľnohospodárstvo majú vyspelé štáty západnej Európy, USA, Kanada a Austrália. Jeho hlavným obsahom je biologická prvovýroba. Lokalizáciu poľnohospodárstva ovplyvňujú prírodné činitele (klíma, pôdy, reliéf) a socioekonomické činiteľe (úroveň spoločnosti, doprava, trh, pracovná sila, mechanizácia, chemizácia, intenzita výroby...). Poľnohospodárska výroba sa delí na rastlinnú a živočíšnu.Rastlinná výroba- jej základom je pôda, ktorá sa delí na ornú pôdu, pôdu s trvalo trávnatými porastmi (lúky a pasienky) a pôdu s trvalými kultúrami (chmelnice, vinice). Plodiny rastlinnej výroby slúžia na výživu obyvateľstva, kŕmenie hospodárskych zvierat a ako suroviny pre priemysel. Môžeme ju rozčleniť na 4 časti:1) produkcia potravín -dominantné postavenie, predovšetkým obilniny a zemiaky.

Obilniny: pšenica-najvýznamnejšia plodina pre výživu (USA, Kanada, Francúzko, Ukraina, Kazachstan), ryža- druhá najvýznamnejšia (Čína, India, Indonézia), kukurica- najvýznamnejšia kŕmna plodina (USA, Latinská Amerika, Mexiko)Okopaniny: zemiaky- nenáročné, všestranné použitie- aj škrob a lieh (Čína, Rusko, Poľsko), bataty a maniok (vo vlhkých a teplých oblastiach).2) produkcia krmovín- kŕmne obilniny, kukurica na zeleno, ďatelina, zemiaky3) produkcia technických plodín- cukrová repa (Európa, Severná Amerika), cukrová trstina (Brazília, India), sója (USA, Brazília, Argentína), ľan, konope, bavlník, chmeľ, hrozno, olejnaté rastliny: olivy (v stredomorí), palma olejná (v rovníkovej oblasti), podzemnica olejná, slnečnica4)produkcia pochutín- čajovník (monzúnová oblasť), kakaovník (tropická Afrika), kávovník (Latinská Amerika), koreniny, tabak, palma datlová, kokosová, vinič a rôzne druhy ovociaŽivočíšna výroba- poskytuje potraviny bohaté na bielkoviny (mäso, mlieko, vajcia), suroviny pre spracovateľský priemysel (kože, kosti, vlna a i.), ťažnú silu i dopravu.1)chov hovädzieho dobytka- je najrozšírenejší, najviac v ázijských krajinách, kde je krava posvätným zvieraťom (India, Brazília, Čína)2)chov ošípaných- Čína, USA, Brazília3)chov oviec- Austrália, Nový Zéland, Čína4)chov hydiny- sem patria kurence, sliepky, kačice, husi, moriakyLovná zver- srnec, diviak, jeleň, daniel, muflón, zajac, bažant, kačica diváRybolov- najväčšie lovištia: pobrežie Japonska, pobrežie Peru, Aljašský záliv, Severné more

Typy poľnohospodárskej krajiny: 1.Oráčinová krajina – väčšinou v nížinách, kotlinách, pahorkatinách, podiel ornej pôdy vyše 60%, pestovanie obilnín, technických plodín a krmovín.2.Trávnatá lúčno-pasienkárska krajina – na územiach, kde človek odstránil pôvodnú lesnú pokrývku a nahradil ju trávnatou plochou. Menej kvalitné pôdy, chov hovädzieho dobytka, oviec a cestovný ruch3.Krajina so zmiešanými kultúrami – viaže sa na silne členitý podhorský a horský reliéf4.Krajina s výrazným zastúpením trvalých kultúr – má špecializáciu väčšinou na jednu plodinu, ktorá má výrazný trhový charakter – vinohrady, ovocné sady, plantáže, chmelnice5.Prímestská poľnohospodárska krajina – orientácia na potraviny a produkty, ktoré obyvateľstvo mesta potrebuje ku každodennej potrebe – hlavne mäso, mlieko, zelenina, ovocie, kvetyTypy poľnohospodárskych závodov:1.intenzívny poľnohosp. závod – vysoké vstupy a vysoké výstupy2.extenzívny poľnohosp. závod – nízke vstupy a nízke výstupy
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.