referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Priemysel vo svete
Dátum pridania: 21.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hieu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 922
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Priemyselné oblasti sveta: Rozmiestnenie priemyslu je nerovnomerné, 3 priemyselnej výroby sveta sa sústreďujú do niekoľkých priemyselných oblastí. 1.Severovýchod USA – dostatok surovín a lacná vodná doprava 2.Západná Európa – výskyt nerastných surovín a výhodná dopravná poloha 3.Japonsko (ostrovy Honšú a Kjúšú) – nedostatok surovín, ale dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.4.Krajiny východnej a juhovýchodnej Ázie (Kórejská republika, Singapúr, Hongkong, Taiwan)5.Rusko – obrovské nerastné a prírodné bohatstvo, priemysel sústredený do veľkých miest. Energetika: Vyrába predovšetkým elektrickú energiu potrebnú v ostatných priemyslových odvetiach. Zdroje na výrobu energie môžeme rozdeliť na: obnoviteľné – slnečná energia, vodná energia, veterná energia, energia prílivu a odlivu, geotermálna energia, energia biomasy) neobnoviteľné – uhlie, ropa, zemný plyn, urán, horľavé bridlice) Podľa zdrojov rozdeľujeme elektrárne na tepelné, jadrové, vodné a alternatívne. Neobnoviteľné zdroje využívajú: tepelné elektrárne – spaľujú ropu, zemný plyn a menej kvalitné uhlie, významne sa podieľajú na znečisťovaní ovzdušia. Sú zastúpené vo väčšine krajín. jadrové elektrárne – využívajú predovšetkým urán, objem paliva je menší, ale veľká je spotreba vody, vznikajú problémy so skladovaním jadrového odpadu.

Najväčšia jadrová elektráreň je v Japonsku a volá sa Fukushima. Najviac elektrickej energie vyrobí: USA, Japonsko, Nemecko a Francúzsko. Obnoviteľné zdroje využívajú: vodné elektrárne – menej narúšajú životné prostredie, najväčšie sú v Brazílii, vo Venezuele ,v Číne a Rusku. prílivové, slnečné, veterné a geotermálne elektrárne – ich podiel je malý, budujú ich vyspelé krajiny: Francúzsko, USA, Japonsko, Nový Zéland. Primárne energetické zdroje Ropa – má ľahšiu a lacnejšiu dopravu a mnohostrannejšie využitie, preto sa stala hlavným svetovým palivom. Najväčší producenti ropy: Saudská Arábia, USA, Rusko, Irán, Mexiko, Čína, Nórsko, Venezuela, Irak a Kanada. Zemný plyn - je ekonomicky najvýhodnejšie palivo. Svetoví producenti zemného plynu: Rusko a USA koncentrujú 47 % svet. produkcie, ďalej sú to Kanada, Veľká Británia a Alžírsko. Uhlie - zásoby uhlia sú podstatne väčšie ako zásoby ropy. Sústreďujú sa v USA, Číne, Indii, Juhoafrickej Republike a Austrálii. Urán – je hlavné jadrové palivo, má vysokú energetickú účinnosť. Najväčšie zásoby má Austrália, Kanada, USA, Rusko, Kazachstan a južná Afrika. Hutníctvo Zaoberá sa tavením rúd, výrobou kovov a ich zliatin. Hutníctvo ovplyvňuje rozvoj ostatných priemyselných odvetí.

Hutníctvo železa – sústreďuje sa do miest výskytu železnej rudy. Hlavné oblasti hutníctva železa: Čína, Japonsko, USA, Rusko a Nemecko. Hutníctvo farebných kovov – vyrába prevažne meď, olovo, zinok, cín a ich zliatiny. Hutníctvo ľahkých kovov – vyrába hlavne hliník a jeho zliatiny. Je lokalizované: v Rusku, USA, a Kanade. Farebná metalurgia – najväčšie zásoby rúd farebných kovov má USA, Kanada, Austrália a Rusko. Strojárstvo Ťažké strojárstvo – vyrába zariadenie tovární, banské stroje, dopravné prostriedky a iné. Najrozšírenejším odborom je dopravné strojárstvo, najdôležitejšia je výroba automobilov. Najväčší výrobcovia sú: Japonsko, USA Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Ľahké strojárstvo – zaraďujeme sem elektrotechnický a kovospracujúci priemysel. Patrí sem výroba elektrotechnických prístrojov, elektrických motorov a spotrebičov, televízorov, rádioprijímačov, počítačov a hodiniek. Súčasná výroba sa orientuje na výrobu zariadení pre automatizáciu výroby, počítačov a zložitých elektrotechnických prístrojov.

Najväčší výrobcovia sú Japonsko, USA, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia a najnovšie Južná Kórea, Taiwan, Singapur a Hong Kong Chemický priemysel Spotrebuje veľa vody a energie, podieľa sa na zhoršovaní životného prostredia. Jeho podiel na celosvetovej priemyselnej výrobe je 15%, čo je druhé miesto po strojárstve. Základné suroviny chemického priemyslu sú: ropa, uhlie, zemný plyn, síra, rôzne druhy solí a fosfáty Chemický priemysel anorganickej chémie – je zameraný na výrobu kyselín, umelých hnojív a pohonných hmôt. Chemický priemysel organickej chémie – vyrába plasty, umelé vlákna, umelý kaučuk, liečivá a kozmetiku. Na chemickej výrobe sa podieľajú: USA, Japonsko a Západoeurópske krajiny. Farmaceutický priemysel – je samostatným odvetvím chemického priemyslu. Na výrobu liečiv sa špecializujú : Švajčiarsko, USA, Nemecko, Japonsko.

Spotrebný a potravinársky priemysel Textilný priemysel – patrí k najstarším a najrozšírenejším odvetviam. Využíva prírodné materiály, produkty chemického a drevárskeho priemyslu. Kožiarsky a obuvnícky priemysel – využíva prírodné a umelé materiály. Drevospracujúci priemysel spolu s priemyslom celulózy a papiera – sú najviac rozšírené v pásme lesov na severnej pologuli. Intenzívne sa rozvíja ťažba dreva aj v oblastiach tropických lesov. Najväčší drevospracujúci priemysel a najväčšiu výrobu celulózy majú : USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Čína, Švédsko a Fínsko, Japonsko. Potravinársky priemysel – nadväzuje na poľnohospodársku výrobu, spracúva produkty rastlinnej a živočíšnej výroby. Potravinárske výrobky vyvážajú: krajiny západnej Európy, USA, Austrália, Nový Zéland a Argentína.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.