referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Okres Púchov
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mondeo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 994
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Podnebie:

Podnebie Púchovského okresu ovplyvňujú rozličné činitele:
a) Nadmorská výška je jedným z najdôležitejších činiteľov (na každých 100 m klesá teplota o 0,6 °C), preto v meste Púchov je citeľne teplejšie ako na okolitých kopcoch alebo dedinách vyššie položených
b) Vetry prichádzajúce od Atlantického oceánu, v mnohých prípadoch ako cyklóny, prinášajú dlhotrvajúce dažde.
c) Južné vetry, ktoré sa k nám dostávajú od Stredozemného a Jadranského mora, ovplyvňujú podnebie v lete a začiatkom jesene búrkovým počasím.
d) Záveterná strana - vlhké vetry vanúce od Atlantického oceánu zachytáva pohorie Javorníky, preto má okres a predovšetkým mesto Púchov najmenšie množstvo zrážok.
e) Vysoký tlak nad Ukrajinou v zime studené, dlhšie trvajúce počasie.
f) Oblasť stáleho vysokého tlaku nad Azorskými ostrovmi a oblasť stáleho nízkeho tlaku nad Islandom tiež ovplyvňujú podnebie.
Po zhrnutí spomínaných činiteľov sa nám javí podnebie okresu ako typicky vnútro-zemské - v lete teplé, v zime studené a chladné, ale nie drsné. Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca januára je -4 °C a priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júla +19 °C. Priemerná ročná teplota je +8 °C. Priemerná mesačná teplota nad +15 °C je v Púchove 80 dní. Priemerné množstvo zrážok 800-900 mm. Počet dní so snehovou prikrývkou je 120-140. Fauna a flóra:

V Púchovskom okrese sa nachádzajú listnaté, vo vyšších polohách miešané lesy. V zachovalých lesných porastoch sa vyskytuje predovšetkým buk, vo vyšších polohách smrek. Bralnaté útvary sú často hostiteľmi borovice. V nižších polohách, ktoré sú odlesnené, sa v menšej miere zachoval dub a na riečnych nivách lužné lesy. K vzácnym rastlinám patria: klinček včasný, poniklec slovenský, plavúň sploštený, ranostaj venčený, ostrica biela. Zo zvierat sa najviac vyskytuje zajac, srnec, jeleň, diviak, líška, jazvec, kuna, veverica a vydra. K chráneným druhom patria: medveď, jasoň, fúzač, salamandra a sokol. Vo Váhu žijú najmä šťuka a kapor. Z vtákov žijúcich v tomto okrese sú známe bažant, hrdlička, sova, holub, ďateľ, kačica a jarabica.

Vodstvo a pôdy:

Osou riečnej siete je Váh, ktorý je už v tomto úseku upravený - regulovaný a zahataný v blízkosti Nosíc a Nimnice vodnou nádržou. V Púchovskom okrese sa do Váhu vlieva Marikovský potok, Nimnický potok a Biela voda. V koryte Váhu sa nachádzajú štrky a piesky, okolité pohoria poskytujú vápenec a slieň. Nivu Váhu pokrývajú nivné pôdy fluvizeme, vyvýšené podhoria ilimerizované pôdy luvizeme. V Javorníkoch a v Bielych Karpatoch prevažujú hnedé lesné pôdy kambizeme. Na karbonátových horninách Strážovských vrchov a bradlovom pásme sa vyvinuli rendziny.

Hospodárstvo:

Nerastné suroviny:

Vo Váhu sa nachádzajú štrky a piesky a na okolitých pohoriach vápenec a slieň, ktorý sa používa na výrobu cementu.

Poľnohospodárstvo:

Z poľnohospodárskych plodín sa najviac darí pšenici, jačmeňu a zemiakom a krmovinám slúžiacim na rozvinutý chov dobytka. Priemysel:

Na území okresu sa nachádza významný železničný uzol Bratislava - Žilina s odklonom do Českej republiky. V Nimnici sa nachádzajú minerálne pramene a kúpele na liečenie chorôb dýchacích ciest. Najväčšie zázemie má v okrese gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Do gumárenského priemyslu patrí Matador a. s. Vyrába plášte, duše a ochranné vložky, dopravné pásy, gumové hadice, protektorovací materiál, technickú gumu, polyuretanové plášte pre bycikle a zdravotnú techniku, gumárenské stroje a zariadenia.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.