referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Ázia
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 892
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 26m 10s
Pomalé čítanie: 39m 15s
 
JUŽNÁ ÁZIA

Pakistan, India, Bangaldéš, Maledivy, Bhután, Nepál, Srí Lanka

Väčšina štátov vznikla po rozpade bývalej Britskej Indie po 2. svetovej vojne. Územie obývané mnohými národmi a narodnosťami, nábožensky rozdielny – najviac hinduizmus a islam.

Vznikli – India – prevažne hinduistická – patria k nej aj – Lakadivy, Andamany, Nikobary 
              Pakistan – islamský štát, ktorý bol pôvodne rozdelený na 2 časti – západnú a  východnú, neskôr východná časť vyhlásila 1972 nezávislosť a vzniklol Bangladéš.

Dominantné postavenie v tejto oblasti má India.

V hospodárstve štátov prevláda: 

- poľnohospodárstvo- hlavne rastlinná výroba
- majú málo nerastných surovín – okrem Indie
- charakteristický je nepomer medzi rastom obyvateľstva a hospodárstva, štáty nie sú schopné zabezpečiť prácu a základné sociálne zabezpečenie ľudí

Indická republika

Rozloha – 3,2 mil. km2         
Hlavné mesto – Naí Dillí
Úradný jazyk – hindština a angličtina a 14 národných jazykov
Administratívne – 25 štátov a 7 teritórií, kastovníctvo

Obyvateľstvo – vyše 1 miliardy obyvateľov

- mnohonárodnostný štát. Na severe a v strede štátu prevládajú – Hindustánci, Bengálci, Maráthovia – sú indoeuropského pôvodu. Na juhu žijú obyv. dravitského pôvodu – Tamili, Telugovia. Ďalej tam žijú – Gudžarati, Bihárci, Panžábci, Asámci, Radžastánci

Náboženská štruktúra – pestrá – hinduisti – 83 % 
                                             - moslimovia, hlavne sunniti – 11% 
                                             - ďalej kresťania, sikhovia, budhisti, džinisti...

- vysoký prirodzený prírastok – okolo 20 %, v mestách žije asi 26 % obyv. rastie
- 18 miliónových miest – Bombaj, Dillí, Kalkata, Madrás, Haidarábát, Ahmadábád
- Problematický -Kašmír

Hospodárstvo

- nevyvážená hospodárska štruktúra, poľnohospodársko – priemyselný štát
- začalo sa rozvíjať po 2.svet.vojne
- existujú obrovské rozdiely v hospodárskej úrovni jednotlivých oblastí
- silný podiel má štátny a štátom kontrolovaný sektor / ťažobný priem., chem.,oceliarstvo/

Nerastné bohatstvo

Fe- ruda –55 – 78 % kvalitná, mangán – 1. Miesto v zásobách, bauxit, meď, wolfrám, čierne uhlie, urán, ropa. V minulosti významná ťažba drahých kameňov a diamantov, i dnes dostatočná

Vedúce postavenie má:

Poľnohospodárstvo 

- 70 % ekon. činných, v rámci neho prevláda rastlinná výroba.
- asi 1/2rozlohy štátu zaberá orná pôda
- veľká časť zavlažovaná – zavlažovanie zo štátnych prostriedkov- tiež umelé hnojivá a úvery na mechanizáciu
- rôzne formy vlastníctva pôdy- bezzemkovia, obce...
- prevláda ručná práca, mechanizácia skôr na plantážach

Pestuje sa:

- obilniny – ryža – v oblastiach zavlažovania – napr. Ganga, pšenica –  na západe
kukurica, jačmeň, proso

Ďalej sa pestuje:

- cukrová trstina – popredné miesto, bavlník, juta – textilné plodiny, strukoviny, (sója)
- tabak, olejniny – podzemnica olejná, kaučukovník,
- export – čajovník, koreniny, banány a iné ovocie

Živočíšna výroba

- nemá veľký význam z náboženských dôvodov hová sa : ťažný dobytok - byvol, slony, ťavy, ovce, kozy, ošípané, hydina, význam –rybolov
- stavy hovädzieho dobytka – najväčšie na svete, považované za posvätné zviera

Priemysel

-
zamestnáva 20 % ekon. činného obyv. 
- sústreďuje sa do niektorých oblastí – napr. ťažby – SV
- veľké kontrasty – napr. vlastný kozmický výskum a atómové zbrane

Najrozsiahlejší je textilný priem. – z toho 50 % bavlnárstvo – Bombaj, Dillí, Madrás

kožiarsky priem . – na remeselnej úrovni – napriek tomu najväčší svet. producent
potravinársky – India vyriešený potravinový problém
strojársky – dopravné str., výroba textilných strojov, výroba lodí, elektrotechnika
hutníctvo železa a farebných kovov
chemický – sústredené zahraničné spoločnosti
filmový priemysel  

Doprava – zaostalá – železničná, cestná lodná, letecká

Pakistan hlavné mesto:

- vlastné atómové zbrane
- hospodársky a politicky dôležité miesto v tejto oblasti

Srí Lanka hlavné mesto: Kolamba

- ťažba grafitu, čajovník, perly, cestovný ruch

Nepál hlavné mesto: Katmandú

- vysokohorská turistika, pestovanie jutovníka,

JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA

Patria sem štáty:

Myanmar /Barma/, Laos, Kambodža, Thajsko, Vietnam, Malajzia, Singapur, Indonézia, Brunei, Filipíny

Významná geografická poloha:

- medzi oceánmi- Indickým a Tichým
- most medzi Áziou a Austráliou
- medzi východnou a južnou Áziou

JV Ázia je významným svetovým producentom viacerých

a/ poľnohospodárskych surovín.

manilské konope /abaka / - 90 % svet. prod., prírodný kaučuk,
olej z palmy olejovej – 70 %, kopra – 45 %,ryža – 20 %, koreniny, vzácne druhy dreva,

b/ nerastných surovín

- cín – 30 % svet. produkcie- chróm, volfrám, nikel, meď, antimón, bauxit, zlato, diamanty
- ropa a zemný plyn

Novoindustrializované krajiny – štáty ázijského tigra

Je to označenie pre rýchlo sa rozvíjajúce ázijské štáty, ktoré sú na vyššom stupni ekonomického rozvoja. Patria sem:  Kórejská republika, Taiwan, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajzia

Prudký ekonomický rozvoj týchto krajín sa uskutočnil za pomoci USA a Japonska

USA – odbúralo colné bariéry, otvorilo svoje trhy
Japonsko – dodalo najmodernejšiu techniku a investície

V týchto krajinách:

- klesá význam poľnohospodárstva
- využíva sa lacná, ale kvalitná pracovná sila
- ekonomiku ovládajú – nadnárodné spoločnosti, Samsung, Daewoo
- majú vysoký objem úspor v bankách
- vysoký objem prostriedkov na vzdelávanie – 2x vyšší ako v Južnej Amerike
- solídna rozpočtová politika, nízka miera inflácie
- realistické výmenné kurzy mien
- cielená proexportná politika – daňové úľavy, úvery s nízkym úrokom, ochranárske opatrenia vlastných trhov, reštrukturalizácia nosných odvetví.. 
- exportné artikle sú – textilné výrobkyodevy, elektronika, spotrebný tovar, autá 
- záporom je – vysoký stupeň urbanizácie a s ním spojené znečisťovanie životného prostredia

Mjanmar (Barma- 1989) 

- hlavné mesto Rangun
- rozloha -677 000 km2       
- počet obyv. 48 mil.
- rakanské vrchy, Iravádi, Šanská plošina
- zadĺžená krajina splácanie úroku, 70 % príjmov zo zahraničného obchodu
- nerastné suroviny farebné kovy , rubíny, ropa, zemný plyn
- priemysel obmedzený tradičná potravinárska a remeselnícka výroba
- ryža ( vývoz), hlavné plodiny : kukurica, bavlník, čaj, cukrová trstina 
- export – drevná guľatina, cenné teakové drevo
- zlatý trojuholník, pestovanie maku – ópium

Thajské kráľovstvo

- hlavné mesto Bangkok
- rozloha – 514 000 km2  
- počet obyvateľov: 60 mil.  
- náboženstvo – budhizmus, nezávislá konštitučná monarchia

Ekonomický rast v 80.rokoch, úspechy sú v dôsledku:

- nízka cena pracovnej sily, dlhá tradícia remeselnej zručnosti, v príleve zahraničného kapitálu, trhová ekonomika
- vznik nových odvetví :strojárstvo – dopravné, elektrotechnika a elektrotechnika chemický a petrochemický priemysel, výroba umelých látok, hračiek, keramiky, umelých kvetov

Tradičné odbory:

- klenotnícka výroba – thajské diamanty, rubíny a modré zafíry – 6% exportu, spracovanie zlata, 
- odevný a textilný priemysel, potravinársky

Poľnohospodárstvo

- pestuje sa: ryža – 1. miesto vo svetovom exporte, kokosová palma, kukurica, kaučuk, maniok, ananás, cukrová trstina, olejniny, sója, bavlník
- pralesy vzácne – teakové drevo a bambus

Živočíšna výroba

-
druhotný význam -  hydiny, ošípaných, chov. hovädzieho dobytka. 
- významný – rybolov, lov krabov, mušle, perlorodky, koraly 

Laos      

- hlavné mesto Vientiane
- rozloha 240 000 km2    
- počet obyv. 5 mil.
- Annamské vrchy, Mekong
- 1975- odstúpenie kráľa, socialistický smer za pomoci Vietnamu, 1990 obchod sa presúva do súkromného sektoru
- rozbiehanie ťažby cín, zinok, nikel, železná ruda
- priemysel málo rozvinutý
- spracovanie poľnohosp. plodín- ryža, káva, bavlník, mak- ópium

Vietnam          

- havné mesto Hanoj
- Rozloha : 331 000 km2    
- počet obyv. 12 mil.
- bývalá Francúzska kolónia, breh Juhočínskeho mora, Annamské vrchy 1650 km s-j
- rozdelený na severný a južný, vojnová agresia USA ukončená v r. 1973 
- ťažba ner. surovín - ropa, uhlie, železná ruda, farebné kovy, fosfáty
- priemysel určujú jednak odvetvia spracujúce vyťažené suroviny. Hutníctvo, výroba ťažkých strojov a umelých hnojív, jednak odvetvia zamestnávajúce lacnú pracovnú silu- textilný a potravinársky priemysel- prílev zahraničného kapitálu- tiger na bicykli
- obživa obyvateľstva – poľnohospodárstvo- ryža, plantáže kaučuk, kávovník, čajovník, banánovník, ananás, koreniny

Kambodža        

- hlavné mesto: Phom Phén
- rozloha: 181 000 km2   
- počet obyv.12 mil.
- Thajský záliv, naplaveniny Mekongu, pohoria- Kardamonové vrchy

Malajzia

- hl. mesto Kuala Lumpur
- rozloha – 330 tis. km2 
- počet obyv.22 mil      
- náboženstvo -islam
- federatívna konštitučná monarchia (13 federatívnych štátov )
- Ekonomický rast v 80. rokoch – prevýšil podiel priemyslu nad poľnohospodárstvom

Priemysel 

- 40 % HDP
- najväčší vývozca mikroprocesorov na svete
- moderná technológia spracovania kaučuku a ropy
- montáž automobilov – hlavne japonská technológia
- chemický priemysel – niektoré odvetvia svetová špička
- potravinársky priemysel - významné miesto

Poľnohospodárstvo 

- 20 % HDP
- pestovanie kaučukovníka
- palma olejová, obe spolu 3/4 poľnoh.pôdy
- ryža – nie je sebestačná
- tabak, bavlník, palma kokosová, kakaovník, kávovník
- čaj a ananás – plantáže

živočíšna výroba – malý význam z náboženských dôvodov a prírodných podmienok

Singapur 

- špeciálne postavenie-prístav, najväčší obrat tovaru
- vzhľadom na polohu, je to obchodné, finančné a dopravné stredisko sveta
- odvetvia štátu: vysokotechnologická elektronika, výroba robotov, spracovanie ropy, výroba lodí , hutníctvo cínuBrunei       hl. mesto : Bandar rozloha 5 000 km2 počet obyv. 338 000
- podobnú hospodársku štruktúru ako štáty Perzské zálivu, ťažba ropy a jej export
- banány, ryža, kaučuk, korenie- budovanie infraštruktúry, sociálne zabezpečenie

Filipíny

- hlavné mesto Manila
- rozloha 300 000 km2
- počet obyv. 76 mil.
- ostrovný, katolícky štát ,sopečná činnosť, ťažba medi, vzácne kovy, elektronika, prístroje, poľnohospodárstvo - ryža, kukurica, kokosové orechy, cuková trstina, tabak ovocie.

Indonézia

- hlavné mesto: Jakarta                           
- rozloha – 2 mil.km2   
- počet obyv. 206 mil.  
- 13 000 ostrovov, 400 sopiek (70 činných)
- Bývalá holandská kolónia, od. roku 1945 – samostatnosť
- najväčší ostrovný štát na svete

Ropa, zem. plyn, cín, bauxit, zlato striebro, nikel, meď- kapitál - japonský
Ryža, juta, kokosové orechy, kaučuk, koreniny, káva, tabak, čaj, cukrová trstina- výrub stromov, rybolov

Veľké Sundy – Borneo, Jáva, Sumatra,Celebes, Malé Sundy – Bali, Flores, Timor.... Moluky, záp. časť Guiney

Východný Timor   

-
hlavné mesto Dili
- Rozloha 15 000 km2      
- počet obyv. 825 000
- Vznik 1999, santalové drevo, káva, kaučuk, kopra

VÝCHODNÁ ÁZIA

Patria sem štáty:

Japonsko, Čína, Mongolsko, KĽDR, Južná Kórea, Taiwan, Honkong, Macao

Tvoria ju štáty rôznej ekonomickej úrovne:

- Japonsko – dominatné postavenie v Ázii a v svetovej ekonomike
- Čína – socialistické hospodárstvo so znakmi trhovej ekonomiky
- Južná Kórea, Honkong, Taiwan, Macao – ázijské tigre
- Mongolsko, KĽDR – bývalé a ešte súčasné soc. štáty
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ázia SOŠ 2.9701 316 slov
Ázia SOŠ 2.9613 501 slov
Ázia GYM 2.9624 349 slov
Ázia GYM 2.9682 382 slov
Ázia GYM 2.9523 1377 slov
Ázia GYM 2.9681 2122 slov
Ázia GYM 2.9438 465 slov
Ázia 2.9614 2474 slov
Ázia GYM 2.9532 1312 slov
Ázia SOŠ 2.9684 254 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.