referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Ázia
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 892
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 26m 10s
Pomalé čítanie: 39m 15s
 
Japonsko

- hlavné mesto Tokio- 8mil.obyv
- rozloha – 372 824 km2
- počet obyv. – 127 mil.
- ostrovný štát – Hokkaido, Honšú, Šikoku, Kjúšu, súostrovie Rjú – kjú a množtvo malých ostrovov.  Súčasť ohnivého kruhu- 200 sopiek

Štátne zriadenie – konštitučná monarchia – Japonské cisárstvo, dlhý izolovaný vývin

- v 2. svetovej vojne – porazený štát, atómové bomby – Hirošima, Nagasaki

Obyvateľstvo – národnostne jednotný štát – 99% Japonci, menej Korejci, Čiňania, Ainovia – na Hokkaide, 
                       - hlavné náboženstvo – šintoizmus – 40%, budhizmus – 38 % 
                       - vysoký priemerný vek 
                       - vysoký stupeň urbanizácie – 80 % obyvateľstva, Jap. megalopolis - Tokaido

Po 2. svet. vojne – prudký rast ekonomiky Japonska, za pomoci USA:

- pomoc amerického kapitálu, otvorenie amerického trhu pre japonské výrobky
- nepatrné výdavky na armádu, kupovanie licencií a podpora vlastného výskumu 
- sebadisciplína, sebaovládanie, skromnosť, vernosť firme,lacná a zručná pracovná sila
- správna orientácia ekonomiky na – elektrotechniku, automobily, počítače....

V súčasnosti – má Japonsko druhé najväčšie devízové rezervy a konkurenčne najschopnejšie podniky na svete.

Nevýhoda - nedostatok nerastného bohatstva, závislosť na dovoze

Japonskú ekonomiku ovládajú tzv. zaibatsy – obrovské finančné spoločnosti, ktoré kontrolujú celú výrobnú operáciu od získavania surovín až po predaj výrobkov. Vkladajú investície do vývoja a modernizácie výroby.

Priemysel

- zamestnáva 34 % ekonomicky činného obyvateľov
- najdôležitejšie odvetvie –strojárstvo – dopravné strojárstvo – výroba automobilov – Mazda, Nissan, Honda, Toyota...... ,lode, lietadlá, vlaky...
- výpočtová technika, spotrebná elektronika, roboty,presná mechanika a optika....
- hutníctvo – kvalitná oceľ
- chemický priemysel. – petrochémia, umelé vlákna, hmoty, hnojivá, pesticídy.....
- textilný priemysel,- potravinársky – spracovanie rýb

Najväčšia koncentrácia priemyslu – Tokio – Nagoja - Osaka

Poľnohospodárstvo

Nemá dobré prírodné podmienky, časť potravín musí dovážať zamestnáva 8,5 % obyv. Prevahu majú malé hospodárske usadlosti, obrábaná pôda -15%, dáva úrodu aj 3x do roka. Je vysoko mechanizované a chemizované.

Rastlinná výroba

Hlavná plodina – ryža – sebestačné, ďalej sa pestujú obilniny, zemiaky, kukurica, zelenina. Japonsko je významným svetovým producentom – čaju a sóje.

Živočíšna výroba

Nemá taký význam. Chov – hydiny, ošípaných, hov. dobytok. Najväčší význam – rybolov, svojím objemom najväčší na svete. Chov perlorodiek, priadky morušovej.

Doprava

Rozvinutá na vysokej úrovni – všetky druhy, spojenie niektorých ostrovov podmorskými tunelmi. Hokkaido- Honšú tunel Seikan. Japonské rýchlovlaky – Hikari expres, vyše 200 km za hod. Námorná, letecká – spojenie so svetom. Cestovný ruch – na vysokej úrovni, ale podiel na ekonomike nízky.

Čínska ľudová republika            

- hlavné mesto - Peking
- rozloha – 9, 6 mil. km2  
- počet obyv. – 1,3 mld              
- Nezávislá socialistická republika s centrálnym plánovaním

Problémy:

- Tibet – autonómna oblasť Číny, v máji r.1951 – podpísaná dohoda o tzv. mierovom oslobodení  Tibetu. V dohode sa potvrdzovala  vnútorná autonómia na základe rešpektovania náboženstva, zvykov a tradícií  Tibeťanov. Táto dohoda nebola zo strany Číny nikdy rešpektovaná. V roku 1959 vypuklo v Tibete protičínske povstanie.
Čína ho vojensky potlačila a najvyšší duchovný dalajláma ušiel do Indie a odvtedy žije v exile.
- Taiwan – provincia, hoci po 2. svet. vojne sa uberal cestou trhového hospodárstva, ostrov sa stal útočiskom pre odporcov komunistickej Číny. Kontinentálna časť Číny sa snažila dostať Taiwan pod svoju zvrchovanosť. Zatiaľ medzi vládami nedošlo k dohode. Obe vlády sa pokladajú za jediného predstaviteľa Číny.
- Hongkong – 99  rokov britská kolónia
- Macao – portugalská kolónia v roku 1999 Čína udelila statút zvláštnej správnej oblasti s autonómnonými právami.

Prírodné podmienky 

- rozdielne – východ a západ
- Rieky: Jang – c – tiang = Dlhá rieka, Chuang – che = Žltá rieka, Si – tiang = Perlová rieka

Obyvateľstvo:

Číňania – 94 % Chanovia, ďalej menšiny – Čuangov, Urgujov, Chuejov, Mandžuov, Tibeťanov.  Nerovnomerné rozšírenie – ovplyvnené prírodnými podmienkami. Vysoký prirodzený prírastok / až 15. mil. ročne /– politika štátu na obmedzenie, zvýhodňovanie rodín s 1 dieťaťom . Nedarí sa na vidieku kontrolovať pôrodnosť. V mestách žije 20 % obyvateľstva, najväčšie aglomerácie: Šang – chaj – 12 mil., Kanton – 6 mil, Peking .... spolu má asi 26 mil. miest  

Hospodárstvo

-
priemyselne – poľnohospodársky štát.
- po 2. svet. vojne bol veľmi zložitý vývoj - technicky zaostalé hospodárstvo, nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, slabo rozvinutý priemysel, totalitný režim
- až do roku 1958 nepriniesli hospodársku stabilitu

Po roku 1958 – teória tzv. veľkého skoku začali sa  budovať:

- hutnícke, energetické, ťažobné a chemické závody
- v poľnohospodárstve sa zakladali tzv.ľudové komúny, v ktorých sa zoštátnil celý majetok roľníkov

Veľká proletárska kultúrna revolúcia – zasiahla negatívne hospodárstvo /Mao-c tung/

V 70 – rokoch dominovala tzv. politika otvorených dverí.

- vytvorili sa 4 zvláštne ekonomické zóny /Ču-chaj, Šen-čen, Sia-men, Šan–tchou/
- a 15 pobrežným mestám bolo povolené podnikať so zahraničím

Od roku 1978 – rýchly ekonomický vzostup Číny

- rozhodujúcu mieru na vzostupe majú zvláštne ekonomické zóny a prímorské mestá
- v ekonomike má prevahu  - štátny sektor, v poľnohospodárstve – družstevný sektor, a špecifikom je – súkromný sektor v socialistickom štáte  

Nerastné bohatstvo- obrovské nerastné bohatstvo - čierne uhlie, železná ruda, ropa a zemný plyn, železná ruda, volfrám – 1. miesto, nikel, bauxit, antimón, ortuť, mangán, urán.

Energetika – najviac – tepelné elektrárne, priehrada na Jang – c – tiang,. má i atómové elektrárne.

Priemysel

- rozvinutý hutnícky, strojársky – nedostatočne rozvinutý, rozvíja sa elektronika a atómový priemysel, chemický – výroba umelých hnojív,
- potravinársky a textilný priemysel - tradičné odvetvia

Tradícia – domáca remeselná výroba, výroba porcelánu, tkanín rezbárske výrobky

Poľnohospodárstvo

- zamestnáva 71 % ekonomicky činného obyv.
- Prevláda rastlinná výroba
- Význam má zavlažovanie- tradícia, v niektorých oblastiach úroda 2 – 3 krát do roka
- hlavne ryža – 1. miesto na svete
- svetová úroveň – pšenica, kukurica, proso, sezam, bataty, zemiaky, podzemnica olejná
- z technických plodín – bavlník, tabak, juta, konope,
- na export – ovocie, orechy, čaj

Živočíšna výroba

- chov ošípaných – 40 % svetovej produkcie
- chov hydiny, menej hov. dobytok
- chov oviec, jakov, kôz – v západnej časti
- tradícia – priadka morušová – svetové prvenstvo v prírodnom hodvábe
- rybolov

Cestovný ruch – rozvoj v poslednom období, množstvo kultúrnych pamiatok

Hongkong 

- rozloha – 1067 km2
- počet obyv .- 6 mil
- hl. mesto – Victoria
- k 1.7. 1997 – prešiel pod správu Číny, predtým 99 rokov pod správou Británie
- mala by si zachovať 50 rokov vlastný režim- vysoký stupeň autonómie – správy, dane, meny
- leží na ostrove – Hongkong, polostrove – Kowloon, a 235 ostrovčekov
- má najotvorenejšiu ekonomiku sveta – slobodné súkromné podnikanie, minimum vládnych zásahov, trhová ekonomika 

Tchaj- wan  

- hlavné mesto  Tchaj – pej
- rozloha  - 36 tis. km2   
- počet obyv. – 21 mil.
- spory – či je samostatný štát, alebo provincia Číny
- najväčšie devízové rezervy na svete
- zahraničný investori – rovnaké podmienky ako domáci podnikatelia

Mongolsko  

-
hlavné mesto Ulanbátar
- rozloha: 1 564 100 km2     
- počet obyvateľov: 2,4 mil.
- vplyv ZSSR 1921-1990, budhizmus štátne náboženstvo 1994
- hospodárstvo – kočovné pastierstvo (kone, hovädzí dobytok, ovce, ťavy, jaky)                           
- baníctvo: čierne uhlie, rudy, medi a molybdénu
- najdôležitejšie priemyselné odvetvia spracúvajú poľnohospodárske produkty – kožiarstvo, vlnárstvo

Kórejská ľudovodemokratická republika

- hlavné mesto: Pchongjang (2,7mil.)
- rozloha: 122 762 km2   
- počet  obyvateľov: 22,3 mil.  
- nerastné suroviny : uhlie, železná ruda, farebné kovy, grafit –hutníctvo, ťažké strojárstvo
-  60% výroba elektrickej energie vodné elektrárne
-  poľnohospodárstvo : ryža, kukurica, zemiaky, proso, sója, zelenina, bavlník, tabak, 
-  liečivá rastlina – ženšen

Kórejská republika  

-
hlavné mesto: Soul (10mil.)
- rozloha: 99 tisíc km2          
- počet obyv. 47,2 mil.
- málo nerastných surovín, 1/3 elektrickej energie jadrové elektrárne
- vedúce priemyselné odvetvia: elektronika- Samsung, elektrotechnika, výroba lodí, áut- Daewoo, Hyunday, Kia
- pestovanie plodín: ryža, bavlník, sója, zemiaky, tabak
- rybolov

STREDNÁ ÁZIA

Uzbekistan hl. mesto: Taškent, 
Kirgizsko
hl. mesto: Biškek,
Tadžikistan hl. mesto: Dušanbe,
Turkménsko
hl. mesto: Ašchabad


- pestovanie bavlníka, ryže, zeleniny a ovocia, zavlažovanie- vysýchanie Aralského jazera
- chov oviec- karakulské ovce- svetoznámy perzián,
- priemysel potravinársky, textilný, strojársky, chemický

Kazachstan

- hlavné mesto: Akmola- Astana
- nerastné bohatstvo- meď, čierne uhlie, farebné kovy ( Karaganda), zásoby ropy,
-  stepi- pšenica, kukurica, ryža, bavlník,
chov koní, tiav, priadky morušovej,
Bajkonur
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Ázia SOŠ 2.9701 316 slov
Ázia SOŠ 2.9613 501 slov
Ázia GYM 2.9624 349 slov
Ázia GYM 2.9682 382 slov
Ázia GYM 2.9523 1377 slov
Ázia GYM 2.9681 2122 slov
Ázia GYM 2.9438 465 slov
Ázia 2.9614 2474 slov
Ázia GYM 2.9532 1312 slov
Ázia SOŠ 2.9684 254 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.