referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Južná Európa
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 964
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
TALIANSKO   

- hlavné mesto Rím
- hospodársky naj­vyspelejší štát južnej Európy.
- popredné postavenie medzi štátmi Európy 

Poloha

- výhodná geograficá poloha v strednej časti Stredozemného mora.
- výrazne prímorský štát. na pobrežie pripadajú 4/5 z celkovej dĺžky hraníc.
- zaberá Apeninský polos­trov s priľahlým územím na severe a ostrovmi v Stredozemnom mori - Sicília a Sar­dínia.
- od Afriky-140 km široký Sicílsky prieliv 
- staroveku - centrom Rímskej ríše, po jej zániku v 5. storočí roz­pad na mestské štáty (Benátky, Janov a ďalšie), zjednotili do spoločného štátu až v 19. storočí. 

Povrch -prevažne vypĺňajú pohoria, medzi Al­pami a Apeninami - rozsiahla Pádska nížina.

Podnebie

- prechodné podnebie, dostatok zrážok - Pádska nížina 
- Apeninský polostrov a ostrovy – subtropické podnebie (horúce a suché letá, mierne zimy)

Vodstvo

- hustá riečna sieť- výroba elektrickej energie a zavlažovanie, rieka Pád, 
- jazerá ľadovcového pôvodu - Gardské, Comské, Apeninský polostrov
- rieky krátke v lete vysýchajú 

Pôdy:- úrodné - náplavy Pád (Po) s prítokmi.

Poľnohospodárstvo

- Pádska nížina
- výnosná rastlinná i živočíš­na výroba.
- pšenica, kukurica, cu­krová repa a najviac ryže v Európe
- 2. mieste vo svete (po Španielsku) v zbere po­marančov aj olív, v  pestovaní viniča a výrobe vína (po Francúzsku). 
- pasienky s chovom dobytka a oviec - Apeniny a predhoria Álp. 
- lesy majú menšiu rozlohu a hospodársky vý­znam. 
- na celom Apeninskom polostrove a ostro­voch sú rozšírené kroviny- macchie

Nerastné suroviny: nemá dostatok nerastných surovín- síra, mramor, rudy a ortuť

Priemysel

-
významné postavenie, (významnejšie),dovoz (ropy, zemný plyn, rudy a i.).
strojárstvo (automobily, motocykle, lode, stroje a prístroje, elektrotechnika a i.), 
hut­níctvo (oceľ a hliník)
chemická výroba (petro­chémia, umelé hnojivá, lieky a i.).
- kvalitou vynika­jú potravinárske, textilné a najmä obuvnícke výrobky.
- nerovnomerné rozmiestnenie priemyslu na území štátu.
- sever-priemyselná oblasť Talianska a celej južnej Euró­py 1/2 obyvateľov krajiny. 
- hustota zaľudnenia dosahuje priemerne až 500 obyv/1 km2.
- stredné a južné Taliansko- hospodársky menej  rozvinuté                                                                                                                                    

Mestá

-
najväčším priemyselným strediskom Miláno (Milano, 1,3 mil, aglomerácia  5  mil),  
- výroba automobilov Fiat - Turín (Tori­no, 1 mil. obyv.). 
- Janov (Genova, 700 tis.) - veľké lodenice a najväčší prístav 
- Be­nátky (Venezia - venecia)-na vyše sto ostrovoch oddelených kanálmi                              
-  najviac navštevo­vaným strediskám takisto patrí hlavné mesto Rím (Roma, 2,7 mil). Mnoho stavebných a kultúrnych pamiatok z rozličných historických období (námestie Rímske fórum, Koloseum a i.).

- západnej časti Ríma leží najmenší štát sveta Va­tikán, stredisko katolíckej cirkvi a jej najvyššieho predstaviteľa - pápeža, vzácne staviteľské a ume­lecké pamiatky (Chrám sv. Petra, Sixtínska kaplnka a i.)                                                         

- prístavné mesto Neapol (Napoli, 1 mil, aglomerácia asi 3,5 mil).- poloha pri zálive v pozadí Vezuvom - jedno z najkrajších miest sveta. -okolie mesta (staroveké Pompeje, Ve­zuv, Capri )  

Na ostrove Sicília je najvyššia európska činná sopka Etna a ďalšie na Liparských ostrovoch (Stromboli, Lipari, Vulcano). najväčšie priemyselné stredisko a prístav je hlavné mesto Palermo (700 tis.).

Doprava a cestovný ruch

-
vynikajúci stavitelia ciest a železnič­ných tratí.
- vybudovaná doprava, vy­soká úroveň služieb prispievajú k poprednému postaveniu v cestovnom ruchu.
- rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch a v Alpách, národných parkov (Abruzzo, Gran Sas­so ďItalia) histo­rické a kultúrne pamiatky v mestách.
- súčasť Svetového kultúrneho dedičstva.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Južná Európa GYM 2.9980 547 slov
Južná Európa GYM 2.9640 665 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.