referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Južná Európa
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 964
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
MALTA (380 tis). 

- sa­mostatnosť od  1964 (predtým britská vojenská námor­ná základňa).
- dôležitá poloha - k Suezskému prieplavu.
- odvetvia hospodárstva, spotrebný priemysel a stavba lodí, cestovný ruch. Malta je pridružený štát EÚ. 

GRÉCKO

hlavné mesto Atény
- priemyselno-poľnohospodársky štát s rozvinutým cestovným ruchom. Význam­ne prispieva k jeho hospodárskemu rastu.
- štát so starou a slávnou históriou. -ovplyvnilo vývoj európskej kultúry a civi­lizácie, po jeho zániku sa na území štátu vystriedala nadvláda Macedóncov, Rimanov a Turkov. Ne­závislým štátom sa stalo až v 19. storočí.

Poloha

- polostrovná a ostrovná krajina. v najjužnejšej časti Balkánskeho polostrova, vybieha do Stredozemného mora polostrovmi prstovitého tvaru (Chalkidikí, Peloponéz a i.). pat­ria mu početné ostrovy a súostrovia v Egejskom, Iónskom a Stredozemnom mori. najväčší z nich ostrov Kréta.
- má veľmi členité a dlhé pobrežie.

Povrch

- hornatá krajina
- pohoria presahu­jú nadmorskú výšku 2 000 m, najvyšší vrch - le­gendárny Olymp má 2 917 m.
- menšie nížiny s úrodnejšími pôdami sú najmä pri pobreží.

Podnebie

-
väčši­na územia má prímorské subtropické podne­bie.
- chladnejšie je vo vyšších pohoriach vo vnútro­zemí.
- najviac zrážok- západné pobrežie

Vodstvo

-
dlhšie a vod­natejšie rieky (Vardar, Marica) pritekajú zo sused­ných štátov.
- rozloha lesov –malá,  krovinaté porasty podobné macchiám.

Poľnohospodárstvo

- pasienky s chovom oviec a kôz.,
- na ornej pôde sa dorába obilie (zber nepostačuje pre domácu spotrebu).
- dôležité i na vývoz je pestovanie subtropických plodín - viniča, olivovníka, figovníka, citrusov a tabaku.
- rozší­rený je rybolov.
- špecialita sú sušené hrozienka (korintky - pod­ľa mesta Korint). Získavajú sa z osobitných druhov hrozna.
- lov morských húb - Kalymnos v Južných Sporadoch. lov húb - hlavný zdroj obživy obyvateľov

Obyvateľstvo

- národnostne takmer jednotné (menšiny Macedónci, Turci, Albánci). 
- rozmiestnené nerovnomerne, mnoho Grékov trvalo žije v zahraničí.

Priemysel

- nemá dostatok nerastných surovín (okrem kvalitného mramoru a niektorých rúd, najmä bauxitu a magnezitu - 3. miesto v Európe),
- potravinárstvo a textilná výroba hutníctvo, strojár­stvo a chemická výroba. 
- najdôležitejšia hospodárska oblasť je na juhovýchode Grécka.1/3 obyvateľov štátu 

Mestá

- hlavné mesto Atény (Athína, asíne, 3,1 mil.)
- rozličný priemysel,  pamia­tky z antického obdobia,
- najväčším prístavom Pireus tvoria aglomeráciu. 
- druhé najväč­šie mesto Solún (Thessaloníki, asi 400 tis.), prie­m. stredisko, prístav

Doprava: námorná, najväčšie obchodné loďstvo v Euró­pe.

Cestovný ruch:

-
početné a vzácne historické pamiatkyi navštevujú každoročne milióny turistov.
- miesta gréckej histórie (Sparta, Olympia, Delfy a L), ale aj národné parky a iné zvláštnosti (skal­né mesto Meteóra s kláštormi).
- veľa pamiatok patrí do Svetového kultúrneho dedičstva.                                                                                     
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Južná Európa GYM 2.9980 547 slov
Južná Európa GYM 2.9640 665 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.