referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Južná Európa
Dátum pridania: 07.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 964
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

ŠPANIELSKO   

hlavné mesto: Madrid

Poloha:

- zaberá prevažnú časť Pyre­nejského polostrova. 
- tvorí prechodnú oblasť k se­vernej Afrike. 
- výhodná poloha, dlhé pobrežie - prístup k Atlantické­mu oceánu i k Stredozemnému moru. 

Povrch:

-
má prevažne hornatý, najvyššie vystupuje na juhu po­horie Sierra Nevada a na severovýchode Pyrene­je- oboch pohoriach je v najvyšších častiach ľadovcový reliéf. 
- náhorná plošina (na­zýva sa Meseta, á po španielsky stôl), rozčleňujú ju pohoria a doliny riek.

Podnebie: vnútrozemské s malým množstvom zrážok.

Rastlinstvo: 

- na Mesete sa strieda suchá step porastená trávou s prevažne riedkymi porastami stromov a kríkov,
- lesov je menej, väčšina lesov rastie v najvlhšej oblasti na severozápade a severe krajiny

Vodstvo

- rieky nie sú vhodné na plavbu.
- najdlhšia rieka Tajo v lete vysychá,vodnatejšie sú EbroDuero, na riekach je mnoho vodných nádrží. -využítie - výroba elektriny a na zavlažo­vanie, najmä polí na pestovanie skorej zeleniny. Zvýšené čerpanie vody na zavlažovanie veľmi zni­žuje zásoby podzemnej vody.

Poľnohospodárstvo:

-
najvhodnejšie podmienky pre poľnohospo­dárstvo
- nížina na juhozápade v Andalúzii, menšie nížiny na pobreží a pozdĺž riek. 
- prevláda rastlinná výroba:-vyniká pestovaním olív, viniča, citrusov a korkového duba.
- sve­tové prvenstvo vo výrobe olivového oleja a v zbere pomarančov.

Nerastné suroviny:- významná najmä ťaž­ba ortuti (1. miesto na svete), zinku a niektorých ďalších rúd.

Priemysel:

-
hutníctvo (spracúva domáce rudy) 
- chemická výroba (dovážaná ropa)
- moderné strojárske závodov (výroba automobilov, lietadiel, lodí).
- potravinárstvo (založené na domácich surovinách), dôležité po­stavenie

Obyvateľstvo

- 3/4 Španieli,
- viaceré národnosti (najpočetnejší Katalánci, asi 6,5 mil. - žijú na severovýchode a na Baleároch),
- pri Biskajskom zálive západne od Pyrenejí žijú na ma­lom území Baskovia (asi 1,5 mil.), potomkovia praoby­vateľov Pyrenejského polostrova (Iberov). V tejto oblasti pretrvávajú už 30 rokov násilné akcie (bombové atentáty, únosy, vraždy) baskickej separatistickej organizácie ETA (Baskicko a sloboda). 
- Hoci má Baskicko autonómiu, ETA bojuje takýmto ne­zákonným spôsobom za jeho úplnú nezávislosť. 
- vnútrozemie krajiny je zaľudnené riedko, okrem oblasti hlavného mesta Madrid (vyše 4 mil). - politické, hospodárske a kultúrne stredisko štátu s veľmi cennými umeleckými zbierkami (galéria Prado, hrad Escorial a i.) a najväčšia dopravná kri­žovatka.
- ostatné veľkomestá- husto zaľudnených oblastiach na pobreží, sťahuje sa do nich veľa obyvateľov z vnútrozemia. Druhé najväč­šie mesto a prístav, priemyselné a kultúrne stre­disko so vzácnymi pamiatkami je Barcelona (asi 3,5 mil). Podľa počtu obyvateľov nasledujú Valen­cia, Sevilla, Zaragoza.

Zahraničný obchod

- dôležitá ná­morná, vo vnútroštátnej preprave osôb a tovarov automobilová doprava.
- najväčší obchodní par­tneri: Francúzsko a Nemecko.                    

Cestovný ruch

- po Francúzsku  najviac zahraničných turistov (zvyčajne je ich počet väčší ako obyva­teľov štátu).
- svojrázna príroda, krásne pláže na pobreží Stredozemného mora, Kanár­skych ostrovov a Baleár (známa Malorka a i.), his­torické, staviteľské a umelecké pamiatky. Z nich najviac zo všetkých štátov (vyše 30 - takisto ako v Taliansku) patrí do Svetového kultúrneho de­dičstva. Veľký počet automobilov v mestách počas letnej sezóny spôsobuje silné znečistenie ovzdušia.

PORTUGALSKO  

hlavné mesto: Lisabon

Poloha
: západná časť Pyrenejského polostrova                                                                         
Povrch: viac nížin,                                                                                                                          
Podnebie: vlhšie a miernejšie prímorské podnebie, 
Pôdy: úrodnejšie pôdy.                                                                                                                     

Vodstvo

-
rieky majú dostatok vody, najdlhšie rieky Tejo a Douro
- splavné, v ústiach
- najväčšie  prístavy a priemyselné strediská - hlavné mesto Lisabon (Lisboa, 2 mil.) a Porto (vyše 1 mil).

Obyvateľstvo

- národnostne jednotné,
- rozmiestnené hustejšie a rovnomernej­šie   
- 2/3obyvateľov žije na vidieku.

Poľnohospodárstvo

-
prevláda rastlinná vý­roba.
pestovanie južného ovocia (citrusy, mandle, figy, datle a i.), olív, viniča a korkového duba (má svetové prvenstvo v pro­dukcii korku a jeho vývoze).
- dôležitý  morský rybolov a spracovanie rýb (známe sardinky).

Donedávna - štát s prevládajú­cim poľnohospodárstvom,
v súčasnosti - dobre rozvinutý priemysel a služby. -hospodársky rast a prestáva byť vysťahovaleckou krajinou.

Cestovný ruch: -prí­morské strediská, mestá, pútnické miesto Fatima

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Južná Európa GYM 2.9980 547 slov
Južná Európa GYM 2.9640 665 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.