Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzsko

- hl.mesto - Paríž

Francúsko leží v západnej časti Európy a rozkladá sa na 551 500 kilometroch štvorcových, zahŕňajuc ostrov Korzika. Veľkosťou sa mu vyrovná 2x rozloha Bulharska. Francúzsko susedí s Veľkou Britániou predelenou Anglickým kanálom a Doverským prieplavom so severu, ďalej s Belgickom, Luxemburgskom, Nemeckom, Švajčiarskom a Talianskom. Južnú hranicu tvorí Monako, Andora a Španielsko.

Francúzsko má viacero zámorských území a teritórií napr. Francúzska Guiana v južnzej Amerike, Guadeloupe v the Karibskom mory a Réunion v Indickom oceáne. 

Podnebie

Priemerné ročné teploty sú okolo 14°C v Nice, 10°C v Paríži a okolo 9°C v Nancy. Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 760mm ročne. Najsilnejšie dažde sú od Júna do Októbra. V závislosti od oblasti je to od 254 mm ročne v severných nížinách a 1397 mm ročne na horách.

Populácia (57 981 000 obyvateľov)

Už od príchodu Keltov Francúzsko preberalo početné množstvo zvyklostí od ostatných Európskych štátov. Do Francúzska imigrovali kolónie zo Strednej Afriky-Alźírska, Maroka a Tunisu, ktorí teraz tvoria viac ako 2% populácie. Imigranti z francúzskych zámorských území a teritórií ako je napr. Karibik, majú francúzske občianstvo a pas a preto nepotrebujú pracovné povolenia. Naopak, mnoho Ázijčanov a Afričanov dôkladne zvažuje, skôr než sa pridajú k Francúzom. Severo-Afričania, ako Moslimovia, bývajú diskriminovaní zvlášť francúzskymi skupinami a individualistami. Značnému množstvu ľudí z Južnej Európy (z Portugalska, Talianska a Španielsky) sa žije vo Francúzsku rovnako dobre ako utečencom z Indočíny, či iných kútov sveta.                         

Jazyk

Oficiálnym jazykom je Francúzština, kombinovaná v určitých oblastiach svojským dialektom. Imigranti hovoria svojim materinským jazykom, ale mnohí sa kvôli každodenným potrebám museli priučiť francúzštine. Francúzština je oficiálnym jazykom Spojených národov a po angličtine je 2.svetovým jazykom v diplomatických kruhoch. Všetci študenti sa museli pred dovŕšenim 13.roku života naučiť aj druhý jazyk, a zväčša išlo o kombináciu francúzštiny a angličtiny. V podstate ide o podobnú gramatiku.

Náboženstvo

90% obyvateľov sa hlási k Rímsko-katolíckemu vieroviznaniu. 2% tvoria protestanti a zvyšných 8% tvoria ostatné malé náboženstvá, ktoré so sebou neustále prinášajú prisťahovalci.

Rodiny a bývanie

Rodiny sú založené na pevných tradíciach. Spríbuznené viacgeneračné rodiny bývajú neraz roztrúsené po celej krajine len na základné rodiny (rodičia a deti). Priemerná francúzska rodina má 1 alebo 2 deti. Tie v dnešnej dobe zvyknú po skončení štúdia opustiť svoje rodiny a byť odkázané samé na seba. Aj vo Francúzsku žijú páry, ktoré uprednostnia kariéru pred rodinou. Preto sa prirodzený prírastok do roku 1995 pohyboval len okolo 0,5%. Životná úroveň (až 99%-ná) sa radí k najvyšším v Európe, v čom sa odráža aj dlhý a zdravý život väčšiny francúzov.Priemerná dĺžka života žien do roku 1995 bola 81 rokov a u mužov 73 rokov. Priemerne to teda vychádzalo na 77 rokov. Postupným vývojom prešli aj zmeny v bývaní. Francúzsko malo do roku 1995 73%-nú urbanizáciu, teda združovanie obyvateľstva do miest s priemernou hustotou zaľudnenia 105 obyvateľov na km2. Dnes viac ako 60% obydlí patrí do súkromného vlastníctva.

Svadby

Kvôli niekdajšiemu deleniu obyvateľstva na skupiny podľa bohatstva, spoločenského postavenia a výšky vzdelania sú niektoré partnerstvá uzatvorené pod nátlakom spoločnosti. Manželstvo je vo Francúzsku legálne uznané iba ak prebehol civilný obrad. Niektorí si zvolia rímsko-katolícky obrad, ktorý je takisto uznaný. V dnešnej modernej dobe je aktuálne spolužitie na „voľnej nohe“, ktoré si vyberajú hlavne mladí, ešte študujúci partneri.

Relax

U pasívnych športovcov je polupárny futbal a rugby. Cyklistický ročník Tour de France sleduje mnoho obdivovateľov tohto športu a svojou sledovanosťou sa radí hneď za ne. Cez 2 milióny obyvateľstva patrí do amatérskych futbalových, cyklistických, rybárskych, tenisových a lyžiarských  klubov s vysokou navštevovanosťou. Takisto populárny je lov, jazda na koni a golf. Pétanque je forma boulingu založená na juhu Francúzska a už tu má veľmi dlhú tradíciu.

Stravovanie

Francúzsky fajnšmekri ochucujú jedlá tajnými ingredienciami a predvádzajú svoje umenie na svetových súťažiach. Porcie sú zväčša malé a drahé. Francúzi vo všeobecnosti majú ľahké raňajky-rohlík alebo chlieb a káva alebo horúca čokoláda. Obed bol kedysi hlavným jedlom dňa, ale dnes kvôli vyťaženosti a rucu v práci je hlavným jedlom večera. V Paríži sa obeduje okolo 1hod. a večeria sa častokrát až po 9.hod. V provinciách ľudia jedia skôr. Formálne obedy a večery trvajú aj dlhšie ako 2 hodiny. Spoločenské jedlá bývajú špeciálne servírované po chodoch. Aperitýv, 1.chod ryba alebo cestoviny, ďalší chod dopĺňa zelenia, potom šalát, syr, ovocie a niekedy aj dezert. Káva ukončí obed. 

Ekonómia

Francúzsko získalo moc po 2.svetovej vojne a odvtedy je jeho ekonomika 4.najväčšia na svete za Spojenými Štátmi, Japonskom a Nemeckom a preto je aj životná úroveň veľmi vysoká. Francúzsko je hlavným producentom vína, masla, syru, pšenice, jačmeňa a mäsa. Priemysel robí 1tretinu a služby takmer 2tretiny HDP. Hlavné priemysle zastúpené vo FR sú ťažké stavebníctva ako výstavba dialnic a elektrárni. Väčšina energie pochádza z jedrových elektrárni. Ďalej je to textilný, chemický,  spracovateľský, a strojárenský priemysel. Takmer 2tretiny výrobkov putuje práve do štátov EÚ. Francúzsko je Európskym lídrom v kozmickom výskume.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk