referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Zapadná Európa
Dátum pridania: 01.11.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 082
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Všetky štáty západnej Európy sú členmi Eu­rópskej únie, hospodársky najvyspe­lejšie štáty sveta

Poloha:

 • štáty, ktorých pobrežie ob­mýva Atlantický oceán alebo jeho moria.
 • niektoré štáty ležia na samotnej pevnine Európy a hraničia so stredoeurópskymi štátmi, iné majú ostrovnú polohu.
 • prímorská poloha – výhodná- rozvoj moreplavby, námorného loďstva a obchodu.
 • od 17. do konca 19. storočia si podmanili mnoho krajín najmä v Afrike a Ázii, koloniálne štáty - Anglicko a Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko.

Povrch:

 • rozmanitý, najväč­šia plocha- nížiny.
 • juh a východ Fran­cúzska, časť Belgicka a sever ostrova Veľká Británia- vysočiny.

Podnebie:

 • väčšina územia  mierne a vlhké prímorské, množstvo zrážok ubúda smerom na východ a pribúda s nadmor­skou výškou vo vyšších pohoriach.

Vodstvo :

 • rieky majú dostatok vody po celý rok – doprava, výroba elektrickej energie
 • rovinaté  oblasti- pospájané  prieplavmi.

Poľnohospodárstvo:

 • najväčšie plochy lúky a pasienky, ¼-orná pôda, lesov je celkove málo.
 • prevláda živočíšna výroba :chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, rybolov,  
 • rastlinná výroba: pšenica, jačmeň, raž, zemiaky,  cukrová repa,

Obyvateľstvo:

 • germánske a románske národy, najviac zaľudnené Holandsko a Belgicko. 
 • prevažná časť obyvateľov – mestské, zamestnanosť: priemysel a služby

Nerastné su­roviny:  čierne uhlie, železná ruda, ropa a zemný plyn, bauxit a uránová ruda

Priemysel:.

 • najdôležitejšia  strojárska a chemická výroba,
 • výroba spotrebného a potravinárskeho tovaru,

Doprava :

 • hustota železníc a ciest, 
 • námorná doprava- Lamanšskom prielive a Severnom mori.

FRANCÚZSKO     

 • hlavné mesto : Paríž
 • Vhodná geografická poloha medzi Atlantickým oceánom a Stredozemným morom.- Lamanšský prieliv.
 • Povrch: vyše ½ rozlohy zaberajú rozľahlé nížiny na západe. Pohoria: Alpy, Pyreneje, Švajčiarska jura, Vogézy- vystupujú pri hraniciach na severovýchode.
 • Podnebie : -viaceré podnebné oblasti: - západ- mierne a vlhké prímorské podnebie, v pohoriach je chladnejšie podnebie s väčším množstvom zrážok,- pobrežie Stredozemného mora zasahuje subtropické podnebie
 • Vodstvo: rieky sú vodnaté, pospájané mnohými prieplavmi: Loira, Rhôna, Seina, Garonne. - vodné elektrárne. ( prílivová elektráreň- St. Malo v Bretónsku).
 • Poľnohospodárstvo : -najúrodnejšie pôdy sú v Parížskej panve  a na severozápade pri hraniciach s Belgickom, pestujú sa najmä obilniny pšenica, cukrová repa, krmoviny.
  • svetoznáme pestovanie viniča a výroba vína ( Burgunsko, Champagne, v okolí Bordeaux) rozšírené je ovocinárstvo a zeleninárstvo
  • prevláda živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných a hydiny, dôležitý je rybolov
  • poľnohospodárska produkcia Francúzska - ¼  poľnohospodárskej výrobe štátov EU.            
 • Nerastné suroviny: železná ruda, bauxit, draselná  a kamenná soľ, uránová ruda
 • Výroba elektrickej energie: 3/4 jadrové elektrárne, vodné a tepelné elektrárne
 • Priemysel :
  • strojársky ( automobily, lietadlá, elektrotechnické a elektronické výrobky.),
  • hutníctvo (výroba ocele a hliníka),
  • chemický priemysel- spracúva dovezenú ropu,
  • gumárenský priemysel- Michelin
  • textilné, odevné a kožiarske výrobky, potravinárstvo
  • najdôležitejšia priemyselná oblasť- sever- Paríž( 9,3mil. obyv.), Lotrinsko( ťažba uhlia, hutníctvo, strojárstvo),severovýchod Alsaska ( strojársky, chemický textilný), najväčší prístav- Strasbourg- sídlo  Európskeho parlamentu,
 • mestá : Lyon- textilná výroba, Marseille- najväčší prístav, Le Havre- Seina, Bordeaux, Garonne  
 • Doprava – rozvinuté všetky druhy dopravy- osobitne železničná: Lamanšský Eurotunel, tunel aj pod Mont Blancom, rýchlovlaky TGV, letecká – parížske letiská Orly, Charles de Gaulle
 • Cestovný ruch: Paríž, francúzska riviéra, Alpy- Grenoble, Lourdes v Pyrenejách

VEĽKÁ BRITÁNIA      

 • hlavné mesto: Londýn
 • hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete
 • oficiálny názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • historické krajiny: Škótsko, Anglicko,  Wales, Severné Írsko
 • súostrovie Britské ostrovy tvoria os­trovy Veľká Británia a Írsko a mnoho menších ostrovov.
 • Poloha:
  • výhodná  ostrovná poloha-námorná veľmoc- koloniálna mocnosť- ¼ sveta( India, Egypt, Kanada, Austrália, via­ceré štáty v Afrike)
  • súčasnosť -Gibraltár, ostrovy Falklandy, Bermudy,
  • od pevninskej časti Európy - Lamanšský prieliv, v Doverskej (Calaiskej) úžine-32km široký,
  • pobrežná členitosť: členité pobrežie, s početnými polostrovmi a zálivmi, zasahujú hlboko do pevniny- vznik  prístavov.
 • Povrch :-juh a juhovýcho­d -nížiny a pahorkatiny, západ a sever- nižšie pohoria, najvyššie pohorie Grampiány v Škótsku ( Ben Nevis 1343m)
 • Podnebie: - výrazne oceánske, prí­značné  časté hmly, vetry, veľká oblačnosť a dos­tatok zrážok  počas celého roka.
 • Vodstvo:
  • najdlhšia rieka je Temža (336 km), takmer rovnako dlhá je Severn.
  • rieky  splavné- pospájané mnohý­mi prieplavmi- súvislé vodné cesty.
  • mnoho jazier, močiarov a rašelinísk (prevažne ľadovcového pôvodu),
 • Obyvateľstvo:
  • 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania a Íri,líšia sa navzájom náboženstvom, kultúrou
  • veľa cudzincov, prisťahovalectvo sa omedzuje, hustota obyvateľstva 247 obyvateľov na km2
  • najväčšia hustota: priemyselné oblasti v strednom a ju­hovýchodnom Anglicku,
  • konurbácie: Liverpool- Manchester­, Londýn s okolím, v mestách 9/10 obyvateľov
  • zamestnanosť v služby 76%, priemysel 22,2 %, poľnohospodárstvo 1,8 %
 • Poľnohospodárstvo:
 • menšia rozloha lesov, prevažne menej úrodné pôdy.
 • najúrodnejšie pôdy- juh a juhovýchod Anglicka.
 • pestuje sa: pšenica a jačmeň, zemiaky, cukrová repa, chmeľ a krmo­viny.
 • živočíšna výroba- prevláda, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, rybolov,
 • dovoz poľnohospodárske produktov (obilnín, krmovín),
 • Priemysel:
  • rozvoj v prvom štáte na svete, základom bola ťažba čierneho uhlia a rúd.
  • v súčasnosti ťažba uhlia nízka,  rudy sa musia dovážať, vý­znam tradičného hutníctva poklesol.  
  • vzrástla ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori (3. miesto v produkcii po Rusku a Nórsku, v zemnom plyne 2. po Rusku).
  • vedúce postavenie strojárstvo (automobily, lietadlá, lode, elek­trotechnika, elektronika
  • chemický priemysel a textilná výroba( Manchester, Leeds-spracovanie vlny)
  • najväčšia priemyselná oblasť štátu - stredné Anglicku( black country- čierna krajina
 • Londýn ( 7 mil., ko­nurbácia asi 11 mil)
  • najväčšie kultúrne, priemy­selné, obchodné a finančné stredisko svetového významu.,
  • strojársky, potravinársky a textilný priemysel,
  • medzinárodné letisko, námorný prístav  75 km od ústia Temže do mora a lode môžu doň vplávať   len za prílivu.  
  • historické pamiatky (Westminster, Buckinghamský palác, Big Ben, Tower ) stredisko umenia a kultúry.
 • Mestá:  Birmingham, Liver­poole, Glasgow, Edinburgh
 • hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou je Severne' Írsko (Ulster), na SV ostrova Írsko,
 • dodávateľom poľnohospodárskych produktov,  priemysel (stavba lodí, elektrotechnika a i).
 • od 1969 - nepokoje a ozbrojené zrážky, najmä v hlavnom meste Belfaste,príčiny- sociálne, národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo v Severnom Írsku protes­tanti). Írsko- sa vzdalo nárokov na územie Severného Írska-1998, občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.
 • Do­prava
  • vnútri štátu- automobilová, železničná ( význam značne poklesol), pobrežná plavba (. kabotáž).
  • spojenie so za. hraničím - vyspelá námorná a letecká doprava.
  • s Francúzskom urýchľuje spojenie železničný dvoj- tunel pod Lamanšským prielivom.
 • Cestovný ruch
  • Londýn (Westminster),
  • Stonehenge v juhozápadnom Anglicku,
  • národné parky (Snowdonia vo Walese, Lake District ),
  • univerzitné mestá (Oxford, Cambridge),
  • kúpele rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch , jazerné  oblasti , vidiecka kraji­na,

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Západná Európa SOŠ 2.9541 1118 slov
Západna Európa SOŠ 2.9711 1969 slov
Západná Európa 3.0026 947 slov
Západná Európa GYM 2.9979 2184 slov
Západná Európa GYM 2.9927 2064 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.