Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Portugalsko

V tejto krajine žije okolo 10 230 000 obyvateľov. Len hlavné mesto Lisabon má 800 000 obyvateľov. V západnej Európe býva z pracovných dôvodov asi 1,1 milióna obyvateľov. Hustota zaľudnenia je asi 107 obyvateľov/km štvorcový. Úradným jazykom sa stala portugalčina bez rôznych nárečí. Portugalčina má slovnú zásobu asi z 80% latinského pôvodu, v reči však znie mnoho sykaviek a mnoho krát hovoria cez nos. Portugalčina patrí k svetovým jazykom, hovorí ňou 150 miliónov ľudí. Menou je escudo (1 escudo = 100 centáv). Potugalsko je prevažne národostne jednotné - 99% tvoria Portugalci. Ku rímsko-katolíckemu náboženstvu sa hlási 95% obyvateľov, k protestantskému 1% a k iným 4% obyvateľov. Priemerná dĺžka života je u mužov 70 rokov a u žien 77 rokov. Portugalsko je členom Európskej únie od roku 1986. Hospodársky sa Portugalsko zaraďuje medzi najslabšie zeme Európskej únie, hneď za Gréckom. Portugalská ekonomika prešla po vstupe do Európskej únie vzostupným vývojom – nízka cena pracovnej sily, ktorá láka zahraničných investorov. Tak krajina získava podiel zo spoločných fondov. Úroveň nezamestnanosti je veľmi nízka len 6,3%. K negatívam sa počíta slabá úroveň vzdelania, nízka úroveň sociálnych a zdravotných služieb a veľký rozdiel medzi mestom a vidieckou krajinou. Je aj členom Severoatlantického paktu, Rady Európy, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a ďalších svetových a európskych organizácií.

Hospodársky významné strediská sú na morskom pobreží, pretože takmer celý zahraničný obchod sa realizuje námornou cestou. Poľnohospodárstvo je na nízkej úrovni, na ornej pôde pestujú pšenicu, kukuricu a ryžu, nachádzajú sa tu aj olivové plantáže, vinohrady a plantáže cytrusového ovocia. Svetoznáme sú portugalské vína. V horských oblastiach je rozšírený chov kôz a oviec. Ťažia mnohé druhy rúd, volfrám, síra, urán, pirit a železné rudy, ktoré ťažia v malých množstvách a exportujú ich bez akéhokoľvek spracovania. Priemysel stavia na odvetviach, ktoré tu majú tradíciu. Rozvíja sa stojársky, elektrotechnický a chemický priemysel. Tradíciu tu má textilný a potravinársky, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty. Významným a tradičným odvetvím je aj rybárstvo a ryby spracujúci priemysel. Vyvážajú sa aj spracované poľnohospodárske produkty. V Portugalsku sa vyprodukuje 50% svetovej produkcie korku, vyrábané z korkového duba.

Dôležitým a významným zdrojom príjmov je aj cestovný ruch (Madeira, Azorské ostrovy).Nachádzame tu mnoho pamiatok od antickej architektúry po národné parky alebo vlani otvorený most Vasca da Gamy, ktorý je dlhý 12,2 km a postavený na 820 pilieroch. Do Portugalska každoročne prichádza 10 miliónov turistov, ktorí tu utratia okolo 4-5 miliárd dolárov. Prvoradé ciele poznávania sú hlavné mesto – Lisabon, Porto, Coimbra, Évora, pre veriacich Fátima, z ostrovov dávajú prednosť ostrovu Madeira pred Azorami. Skutočným centrom medzinárodného turizmu je Algavre na subtropickom juhu.Znalci sa zhodujú, že krajina Portugalcov patrí ku krajinám, v ktorých sa cudzinec necíti ako votrelec a obyčajné ľudské hodnoty sa často cenia viac ako materiálne statky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk