Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Španielsko

Názov štátu: Španielské kráľovstvo

Štátne zriadenie: Konštitučná monarchia
Jazyky: Španielčina, katalánčina, galícijčina, baskičtina
Počet obyvateľov: 39,9 milióna
Rozloha: 504 782 km2
Hustota osídlenia: 79 obyvateľov / km2
Mena: Euro=100 centov
Hlavné mesto: Madrid
Prirodzený ročný prírastok: 0,7%
Urbanizácia: 79%
Gramotnosť: 91-93% (s tým súvisí vysoká nezamestnanosť)
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 4%, priemysel 33%, služby 63%
Členstvo v organizáciách: EU, NATO, Rada Európy, OECD, OBSE, OSN, ZEU a iné
Výkonná moc: vláda na čele s ministerským predsedom - volený parlamentom
Zákonodarná moc: dvojkomorový parlament - Poslanecká snemovňa, 350 poslancov - Senát, 256 senátorov

Španielsko leží na JV Európy, zaberá väčšinu Pyrenejského polostrova. Je priemyselno-poľnohospodársky štát. Vyše 10% ekonomicky činného obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve. Má veľké nerastné bohatstvo, a tým aj možnosť rozvíjať priemysel, avšak väčšina vyťažených surovín sa vyváža. Veľkým zdrojom devíz je turistický ruch, každoročne navštívi Španielsko- predovšetkým pobrežné rekreačné oblasti pri Stredozemnom mori a na Baleárskych ostrovoch vyše 30 miliónov zahraničných turistov. Španielsko je mnohonárodným štátom. Obyvateľstvo nie je národnostne jednotné. Nemá hustú dopravn sieť.

Najpriemyselnejšie a druhé najväčšie mesto je Barcelona, ktorá je nielen najväčším obchodným a priemyselným mestom Španielska, ale aj kultúrnym centrom Katalánska. V Barcelone sa okrem textilného priemyslu nachádza aj strojársky, elektrotechnický priemysel, lodenice a cementárne, výroba motorových vozidiel Seat. Lode sa vyrábajú aj v Cádize a v Bilbau. Rozvinutý je potravinársky priermysel, najmä výroba olivového oleja (najviac na svete), rybích konzerv a vína. Podporujú sa zahraničné investície do nových odvetví, ale v krajine pretrváva vysoká nezamestnanosť. Významné postavenie má bankovníctvo a obchod. Najvýznamnejšie suroviny sú pyrit (najviac v Európe) a ortruť (2.miesto za Ruskom). Ďalej sa tu vyskytujú bohaté náleziská olova, striebra, zinku, mangánu, cínu, volfrámu, megnezitu, soli, síry a fosfátu. Na severe sa taží čierne uhlie a na juhu železná ruda.

Najdôležitejšiu zložku hospodárstva predstavuje poľnohospodárstvo, chov dobytka a rybolov. Španielsko sa preslávilo hlavne pestovaním teplomilných rastlín. Vylisuje najviac olivového oleja a tretie najväčšie množstvo vína v Európe. Po Japonsku dopestuje najviac mandarínok, po Taliansku a USA najviac citrónov na svete a po Taliansku najviac pomarančov v Európe. V meste Elche na V územia si obyvatelia vysadili jediný datlový háj v Európe. Atlantické pobrežie sa môže pochváliť veľkou rybárskou tradíciou s výrobou konzervovaných sardiniek. Z domácich zvierat Španieli najradšej chovajú ovce a špeciálne býky na známe býčie zápasy, ktoré napriek medzinárodným protestom ostali do dnešných dní celonárodnou ľudovou zábavou.
Zo Španielska sa vyváža najmä olivový olej, víno, skorá zelenina, ovocie, sardinky, korok, pyrity a rudy.

Žijú tu Španieli (73%), na SV a na Baleárach Katalánci (16%), ktorí hovoria katalánčinou, jazykom veľmi podobným francúzštine. Pobrežie Biskajského zálivu obývajú Baskovia (3%), pravdepodobne zvyšok pôvodného obyvateľstva a na SZ Galičania (7%). Okrem nich tu však žijú i menšie národy. Aby si mohli riadiť svoje hospodárstvo a zachovávať svoje kultúrne tradície, krajina je rozdelená na autonómne oblasti ktoré majú vlastnú vládu a národné jazyky sú tu rovnoprávne so španielčinou. Časť španielskeho školstva riadi cirkev, asi 8% dospelých obyvateľov nevie čítať ani písať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk