referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Národný park Nízke Tatry
Dátum pridania: 22.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 919
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
 • Národný park Nízke Tatry je najväčším národným parkom na území Slovenska. Jeho rozloha je 811 km². Zo severu ho obklopuje Liptovská kotlina a z juhu Horehronie.
 • Tento národný park bol vyhlásený 14.6.1978 Nariadením Vlády SSR č.119/1978 a zahŕňa približne 10 národných prírodných rezervácií, 12 prírodných rezervácií, 3 chránené areály, 2 národné prírodné pamiatky a 6 prírodných pamiatok.
 • Najstaršou rezerváciou v Nízkych Tatrách je rezervácia Príboj (vyhlásená v roku 1895).Najstarším chráneným stromom je Korvínova Lipa (700 rokov) a najväčšou rezerváciou je Skalka (2'659 ha)
 • Na území NAPANT-u pramenia Hron, Váh, Hnilec a Hornád. Z minerálnych vôd je najznámejšia Korytnica.
 • Teplota sa tu pohybuje podľa ročného obdobia i nadmorskej výšky priemerne asi od -7 do +12 ºC.
 • Národný park Nízke Tatry je veľmi poškodzovaný hospodárskymi aktivitami na jeho území a okolí, napr. ťažbou nerastných surovín v lokalitách Dúbrava, Svidovo a Ružobmerok-Biely potok, ale aj nedbalosť turistov, ktorí po celom parku roznášajú odpadky.

Endemity
V Národnom parku Nízke Tatry je 19 západokarpatských endemitov a 9 karpatských endemitov, rastlín aj živočíchov.

Rastliny

 • Ochyrea tatranská (Ochyraea tatrensis) - Je to mach, patrí medzi nízkotatranské endemity.
 • Cyklamén fatranský(Cyclamen fatrense) - U nás sa vyskytuje len na niekoľkých miestach, je to karpatský endemit, na územie NP Nízke Tatry zasahuje z Veľkej Fatry. Kvitne od júla do augusta.
 • Dryádka osemlístková (Dryas octopetala) - Je to glaciálny relikt (rástla aj v dobe ľadovej) a zároveň endemit. Je to drobný poliehavý kríček, rastie na chladných miestach vo vysokých polohách.
 • Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica) - Je to vzácny druh, vyskytujúci sa na malej ploche a je veľmi dôležité ho uchrániť pred úplným vyničením, pretože má vedecký význam. Na mnohých lokalitách Slovenska už nerastie. Má nápadité žlté kvety.
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) - Je symbolom krásy slovenskej kveteny, jeden z najkrajších našich poniklecov s veľkým fialovým kvetom, západokarpatský endemit. Rastie na vápencových skalách v podhorských a horských oblastiach jedine v slovenských Západných Karpatoch Chocholovskej doline v Poľsku. Je to úplne chránený, veľmi ohrozený druh.
 • Soldanelka karpatská (Soldanella carpatica) - Rastie na mokrých kamenistých miestach, medzi trsmi tráv, v horských bučinách i v kosodrevine. Vyskytuje sa najmä v subalpínskom a alpínskom stupni Západných karpát. Má zvončekovité kvietky s ozdobne zastrihovanou korunou fialovej farby.
 • Zvonček karpatský (Campanula carpatica) - Vyskytuje sa na vápencovitých skalách, okrajoch lesov. Je západokarpatský endemit a jeho lokality ubúdajú. Má zvončekovité svetlomodré kvety a srdcovité listy.
 • Skalienka ležatá(Loiseleuria procumbens)
 • Kučeravec čiarkovitý(Cryptogramma crispa)

Živočíchy

 • Behúnik podzemný (Duvalius microphtalmus)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Mlok horský (Triturus alpestris)
 • Piskor vrchovský (Sorex alpinus)
 • Hraboš snežný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini)
 • Hrabáč tatranský (Pitymys tatricus)

Flóra
Dominujúcim rastlinným spoločenstvom v NP Nízke Tatry je les, ktorý pokrýva asi 70% z celkovej rozlohy. Plošne najrozšírenejšie sú zmiešané lesy s bukom lesným (Fagus sylvatica), jedľou bielou (Abies alba), smrekom obyčajným (Picea abies), javorom horským (Acer pseudoplatanus), javorom mliečnym (Acer platanoides) a jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), ktoré prevládajú v západnej a južnej časti národného parku. Častými druhmi v nich sú kopytník európsky (Asarum europaeum), fialka lesná i Rivinova (Viola reichenbachiana, V. riviniana), starček vajcovitolistý (Senecio ovatus), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides).

Fauna
V lesoch Nízkych Tatier žije veľké množstvo poľovnej zveri. Zastúpená je jelenia, diviačia a srnčia zver. Zo šeliem tu žijú kuny, lasica, rys ostrovid, líška obyčajná, vlk obyčajný, v okrajových častiach mačka divá. Priaznivé podmienky pre existenciu tu má šelma medveď hnedý. V alpínskom pásme žijú typicky vysokohorské živočíchy ako hrabáč tatranský, hrabáč snežný, populácia svišťa vrchovského a populácia kamzíka vrchovského tatranského, ktorý je pôvodným obyvateľom Vysokých Tatier a do Nízkych Tatier bol introdukovaný v rokoch 1969-1974. Vtáctvo zastupujú druhy horského pásma, pásma kosodreviny a holí. K významným hniezdičom patria včelár obyčajný, orol skalný, nepravidelne sokol sťahovavý, tetrov obyčajný, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, dubník trojprstý, murárik červenokrídly. Svoj hniezdny areál tu má aj bocian čierny. Mnohé vtáčie druhy patria medzi vzácne migranty. V roku 1995 tu bola preukázateľne potvrdená prvá hniezdna lokalita kolibkára zeleného v rámci Slovenska.

Záver a zhrnutie
Národný park Nízke Tatry je národný park, ktorý sa nachádza veľmi blízko Liptovského Mikuláša, teda nášho bydliska i školy. Ak budeme vedieť aké bohatstvo sa skrýva v jeho lesoch, budeme vedieť, že je potrebné chrániť ho. Ak ho budeme chrániť, budeme chrániť aj svoje životné prostredie a teda aj seba. Je preto dôležité poznať faunu, flóru, endemity a prírodné podmienky NAPANT-u

 
Podobné referáty
Národný park Nízke Tatry SOŠ 2.9636 250 slov
Národný park Nízke Tatry SOŠ 2.9894 885 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.