Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzko - základné údaje

Tvorba HDP: 70,6 % služby, 20,1 % priemysel, 3,3 % poľnohospodárstvo
Zamestnanosť: 71 % služby, 25 % priemysel, 4 % poľnohospodárstvo

HDP (parita kúpna sila): 1 816 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kúpna sila): 29 900 USD

Inflácia (2005): 1,7 %
Hospodársky rast: 1,4 %
Nezamestnanosť (2005): 9,9 %
Dlh (2005): 1 826 mld. USD

Poľnohospodárstvo - zber: pšenice, oves, jačmeň, žito, kukurica, ryža, zemiaky, cukrová repa, vinná réva, olivy, zelenina, ovocie, tabak, len
Poľnohospodárstvo - chov dobytka: ovce, kozy, prasatá, kone
Priemysel –ťažba: hnedé uhlie, čierne uhlie, ropa, zemný plyn, ruda, bauxit, olovo, zinok, urán
Priemysel - energetika (podel elektráreň): tepelné 9,69 %, jaderné 75,43 %, vodní 14,39 %, ostatní 0,49 %
Priemysel - energetika (výroba): 497,26 mld. kWh Priemysel - energetika (spotreba): 398,75 mld. kWh
Vývoz: stroje a dopravní prostriedky, lietadla, plasty, chemikálie, železo a oceľ, potraviny
Dovoz: stroje, vozidla, ropa, lietadla, plasty, chemikálie
Odberateľské zeme: Nemecko, VB, Španielsko, USA, Itálie, Belgicko
Dodávateľské zeme: Nemecko, Belgicko, Itálie, VB, USA Doprava: 31 939 km železnice, 892 900 km cesty

Mena: euro (EUR)

Medzinárodná skratka: FRA
Vstúpenie do OSN: 1945

Medzinárodná poznávacia skratka (MPZ): F
Jazda: vpravo

Internetová doména: .fr
Internetových užívateľov: 26 214 174 Čas k SEČ: 0

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk