referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Prírodné zdroje a Geotechnické systémy
Dátum pridania: 14.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 273
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Prírodné zdroje

-prírodné prvky - geokomponenty, ktoré človek využíva pre uspokojovanie svojich potrieb
rozdelenia z hľadiska:

a-látkového zloženia - abiotické (voda, vzduch)
- biotické (rastliny a živočíchy)
- abioticko-biotické (pôda)
b-obnoviteľnosti - obnoviteľné (veterná, slnečná energia)
- neobnoviteľné (nerastné suroviny)

Kultúrna krajina

-je ľudskou spoločnosťou, jej sociálno-ekonomickými aktivitami zmenená až pretvorená prírodná krajina

-podľa stupňa premeny PK:

a-nezmenená krajina (prales, vysoké pohoria, štátne prírodné rezervácie)
b-slabo zmenená krajina (NP, TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra)
c-narušená krajina (druhotné lesy - pre vysadené)
d-silne narušená krajina (bane, lomy)
e-pretvorená krajina (vinice, sady, orná pôda)
f-umelá krajina (územie letiska)

-z priestorového hľadiska:

1-uzol (vysoká koncentrácia ľudskej činnosti - mestá, dediny, školy, nemocnice, priemyselné závody, chaty...)
2-siete (súbor spojníc medzi uzlami - cesty, železničné trasy...)
3-povrchy (plošné útvary - poľnohospodárske plochy, sady, lúky, hospodárske a ochranné lesy...)

Regióny kultúrnej krajiny

-kritérium zo socio-ekonomickej sféry:

1-homogénne (rovnorodosť)
a-typologické (zemiakárske oblasti, vinohradnícke oblasti, ovocinárske oblasti)
b-individuálne regióny (Orava - zemiakárske, Pezinok - vinohradnícke)

2-nodálne (uzlové) regióny - v okolí uzlov

Geotechnické systémy krajiny

-druhy geotechnických systémov:

a-transportné (plavebné kanály)
b-skladovacie (podzemné zásobníky zemného plynu - Borská Nížina)
c-regulačné (priehrady, regulované vodné toky, zavlažovacie a odvodňovacie systémy)
d-ťažobné (bane, lomy, hliniská, pieskoviská)

-príklad Priehrada

prírodná - voda
technická - priehradný múr
riadiaca - človek

-podľa odvetvového modelu:
-fyzickogeografické komplexy (prírodné geosystémy) neovplyvnený výstavbou
-fyzickogeografické komplexy ovplyvnené výstavbou
-dynamika krajiny - zmeny v priebehu času (jar-zima)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.