referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Severné Írsko
Dátum pridania: 26.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gabecc
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 867
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
1.5 RASTLINSTVO A ŽVOČÍŠSTVO

Okolo bažín a močiarov sú pasienky s najpriaznivejšími podmienkami na chov dobytka. Tam kde vystupujú vápence, sú iba pasienky pre ovce, ostatné časti pokrývajú dubové lesy, lúky a polia.


2,Humánnogeografická charakteristika

2.1 OBYVATEĽSTVO

Írsko patrí medzi slabšie rozvinuté krajiny Európskej únie, čo má čiastočne na svedomí aj britská kolonizácia. Počas nej sa mohlo rozvíjať len poľnohospodárstvo, čo bolo prakticky jediným zdrojom obživy Írov. V tom období postihlo krajinu niekoľko hladomorov a mnoho obyvateľov emigrovalo za prácou. V rokoch 1845-1851 sa počet obyvateľov znížil o 3 milióny a priblížil sa súčasnému stavu. V národnostnom zložení prevládajú Íri (93,8 %), nasledujú Angličania a Walesania (3,6 %) a iné. Vekové zloženie obyvateľstva je priaznivé: v predproduktívnom veku 0 až 15 rokov bolo 21,5 %, v produktívnom veku 15 až 65 rokov 69 % a nad 65 rokov 9,5 % obyvateľstva. Priemerná dĺžka života mužov je 72 rokov, žien 79 rokov. V krajine žije menej ako 1 % analfabetov, priemerná nezamestnanosť je 9,4 %. Obyvateľstvo pracuje v službách (63,5 %), priemysle (28,5 %) a v poľnohospodárstve (8 %). V mestách žije približne 59 % obyvateľstva. Počtom obyvateľov je najväčší Dublin (1,0 mil.), väčšími mestami sú Corcaig/Cork (188 tis.), Luimneach/Limerick (82 tis., An Ghaillimg/Galway (60 tis.), Port Láirge/Waterford (46 tis.), Dundalk (32 tis.), Bray (29 tis.) a Drogheda (26 tis.) obyvateľov. Katolíckeho vyznania je približne 93 % obyv., anglikánskeho 3% a iného 4%.

2.2 PRIEMYSEL

V 20. a 30. rokoch bolo Írsko veľmi uzavretou zemou s málo rozvinutým priemyslom. Existujúce priemyslové podniky sa nachádzali iba v tradičných odvetviach, napríklad v textilnom či potravinárskom. V 50. rokoch sa jasne ukázalo, že protekcionistické opatrenia zavedené v 30. rokoch k ochrane a rozvoju domáceho priemyslu sú kontraproduktívne a nezaisťujú rozvoj priemyslu a tím ani celej ekonomiky. Dekáda 50. rokov znamenala pre Írsko zásadnú zmenu ekonomickej politiky, uplatňované s istými modifikáciami až do dnešnej doby. V roku 1952 bola vytvorená Írska exportná rada (IEB), ktorej cieľom bolo podporovať írsky export. V rovnakom roku boli vytvorené a potom realizované prvé schémy kapitálových ponúk pre rozvoj priemyslu v dosiaľ nerozvinutých írskych regiónoch. V roku 1958 prišli na svetlo prvé daňové ponuky na rozvoj priemyselného exportu. Posledným významným krokom v tomto období bolo založenie Priemyslovej rozvojovej agentúry (IDA), ktorá mala napomáhať domácemu priemyslu pri hľadaní zahraničných partnerov s cieľom zakladať a rozvíjať v Írsku moderné priemyslové odvetia. Priemysel sa začal rozvíjať až po vybojovaní nezávislosti v roku 1937. Medzi hlavné priemyselné odvetvia patria: ťažobný priemysel, strojársky priemysel, elektronický a elektrotechnický, farmaceutický, textilný a odevný, potravinársky a stavebný priemysel.

PRIEMYSLY:

Potravinársky a tabakový,textilný kožiarsky, drevospracujúci,papierenský, cemický a farmaceurický,gumársky a výroba plastov, kovospracujúci, elektronický a optický, výroba dopravných zariadení .


2.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO

Írsko je vyspelý priemyselný štát s významným podielom poľnohospodárstva, v ktorom prevláda živočíšna výroba (najpočetnejší je dobytok, potom ovce, ošípané a kone). Poľnohospodárstvo zamestnáva asi 11 % práceschopného obyvateľstva a je pomerne produktívne Väčšina Írskych firiem sú malé rodinné usadlosti. Na obmedzenej ploche kvalitnej ornej pôdy sa pestuje predovšetkým jačmeň pšenica a zemiaky. Rozhodujúca je však živočíšna výroba, ktorá má k dispozícii viac ako 2/3 rozlohy Írska. Šťavnaté pastviny v nížinách poskytujú takmer po celý rok potravu veľkému počtu hovädzieho dobytka, vo vyšších polohách ovciam. Mäso mlieko a mliečne výrobky tvoria takmer šestinu Írskeho exportu. Rozloha lesov je obmedzená a pestovanie sa obmedzuje na rýchlo rastúce ihličnany. V 70. rokoch sa s vládnou pomocou modernizoval morský rybolov. Pomerne stále výdatné ložiská sú pod kontrolou, aby nedošlo k ich vydrancovaniu. Ďalší potenciálny zdroj prímov, chov lososov v riekach, je v súčasnej dobe ohrozený znečistením životného prostredia.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Severné Írsko 2.9696 291 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.