Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Belgicko

Oficiálny názov krajiny: Belgické kráľovstvo
Hlavné mesto: Brusel
Rozloha: 30 528 km²
Počet obyvateľov: 10 379 067 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Flámi – 58 %, Valóni – 31%, iné – 11% (2006)
Náboženstvá: rímsko-katolické – 75%, protestanti a iné – 25%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľ
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: federácia (10 provincií)
Úradný/é jazyk/y: holandský, francúzsky, nemecký
Mena: EURO (predtým belgický frank BEF)

Belgicko v EÚ:

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina-1967
Počet europoslancov: 24
Počet hlasov v Rade: 12

Špecifiká: Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO. NATO je medzinárodná organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.

Trh práce : Belgicko sa podobne ako jeho susedia v rámci Beneluxu rozhodlo zmierniť obmedzenia v prístupe na pracovný trh - aspoň v oblastiach, kde má nedostatok pracovnej sily. V týchto sektoroch budú miestne úrady vydávať pracovné povolenia v zrýchlenej procedúre, teda v priebehu niekoĺkých dní od požiadania. K vybraným sektorom patrí zdravotnícky personál, remeselníci na stavbách, murári, elektrikári, inštalatéri, ale aj automechanici, účtovníci, inžinieri, odborníci na informačné technológie, architekti.

Národnostné zloženie:
Flámi 58%, Valóni31%, Ostatní11%

Belgicko je rozdelené na 10 provincií na čele s guvernérmi. Od 23. apríla 1993 sa Belgicko stalo federatívnym štátom s troma samostatnými regiónmi - Valónskym regiónom (Région wallonne), Flámskym regiónom (Vlaamse gewest) a Regiónom Brusel - hlavné mesto (Région de Bruxelles - Capitale). Zároveň boli vytvorené tri kultúrne a jazykové spoločenstvá - francúzske, flámske a nemecké. Regióny a jazykové spoločenstvá majú svoje ústavné orgány - parlamenty (Rada) a výkonné orgány (vláda). Ich zloženie a ich právomoci sú upravené federálnou ústavou a federálnymi zákonmi.

Cesty a autostrády:Krajina má najhustejšiu cestnú sieť a dôležité mestá sú prepojené diaľnicami. Návestné tabule a označenia sú v jazyku daného regiónu.

Diaľničné poplatky: Použitie diaľnic je pre osobné autá bezplatné. Vodiči kamiónov potrebujú na diaľniciach diaľničnú známku SRN minimálne za 5 eur. Okrem územia SRN je možno kúpiť aj v belgickom prístave Zeebrugge, na colnici v Bruseli alebo v britskom prístave Dover. V lete sa vytvárajú najmä na diaľnici E40 k moru, husté rady vozidiel.

Železnice: Pokrývajú celé územie štátu. Možno využiť množstvo zliav, (napríklad víkendové lístky platné 4 dni, GoPass pre osoby mladšie ako 26 rokov a pod.). Informácie sú na železničných staniciach. Počas turistickej sezóny premávajú osobitné turistické vlaky priamo k moru a do Ardén. Popri cca 80 km dlhom pobreží premáva počas celého roka špeciálna linka ľahkého elektrického vlaku.

Letecká doprava: Medzinárodné letisko Brusel-Zaventem má frekventované spojenia po Európe, do USA a s hustou sieťou liniek do Afriky. Nízkotarifní dopravcovia lietajú na letisko Charleroi pri Bruseli.
Sieť zdravotníckych zariadení: Každý obvod v Bruseli má svoju štátnu nemocnicu s prvou ambulantnou pomocou, ktorej to k pacientovi trvá od niekoľkých po niekoľko desiatok minút. Aj túto službu treba uhrádzať v plnej výške – priamo, rovnako ako náklady spojené s prípadným úmrtím a úkonmi spojenými s telesnými pozostatkami pred ich repatriáciou do vlasti.

Platby: Základnou podmienkou je platba za služby pri ich výkone. Štandard starostlivosti je podľa slovenských kritérií v štátnych zariadeniach priemerný. Vyšší až najvyšší je vo vybraných súkromných klinikách. V súkromných nemocniciach a poliklinikách s vyšším štandardom služieb treba osobitné pripoistenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk