Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Južná Ázia

Pakistan, India, Bangaldéš, Maledivy, Bhután, Nepál, Srí Lanka

- väčšina štátov vznikla po rozpade bývalej Britskej Indie po 2. svetovej vojne. Územie obývané mnohými národmi a narodnosťami, nábožensky rozdielny – najviac hinduizmus a islam.
- vznikli: 

- India – prevažne hinduistická – patria k nej aj – Lakadivy, Andamany, Nikobary
- Pakistan – islamský štát, ktorý bol pôvodne rozdelený na 2 časti – západnú a východnú, neskôr východná časť vyhlásila 1972 nezávislosť a vzniklol – Bangladéš.

- dominantné postavenie v tejto oblasti má India.
- v hospodárstve štátov prevláda:

- poľnohospodárstvo- hlavne rastlinná výroba
- majú málo nerastných surovín – okrem Indie
- charakteristický je nepomer medzi rastom obyvateľstva a hospodárstva, štáty nie sú schopné zabezpečiť prácu a základné sociálne zabezpečenie ľudí

Indická republika

- rozloha – 3,2 mil. km2
- hlavné mesto – Naí Dillí
- úradný jazyk – hindština a angličtina a 14 národných jazykov
- administratívne – 25 štátov a 7 teritórií, kastovníctvo

Obyvateľstvo 

-  vyše 1miliardy obyvateľov
- mnohonárodnostný štát
- na severe a v strede štátu prevládajú – Hindustánci, Bengálci, Maráthovia – sú indoeuropského pôvodu
- na juhu žijú obyv. dravitského pôvodu – Tamili, Telugovia
- ďalej tam žijú – Gudžarati, Bihárci, Panžábci, Asámci, Radžastánci
- vysoký prirodzený prírastok - okolo 20 %0, v mestách žije asi 26 % obyv. rastie
- 18 miliónových miest - Bombaj, Dillí, Kalkata, Madrás, Haidarábát, Ahmadábád
- problematický - Kašmír

Náboženská štruktúra 

- pestrá – hinduisti – 83 %
- moslimovia, hlavne sunniti – 11%
- ďalej kresťania, sikhovia, budhisti, džinisti....

Hospodárstvo

- nevyvážená hospodárska štruktúra, poľnohospodársko – priemyselný štát
- začalo sa rozvíjať po 2. svet. vojne
- existujú obrovské rozdiely v hospodárskej úrovni jednotlivých oblastí
- silný podiel má štátny a štátom kontrolovaný sektor /ťažobný priem., chem., oceliarstvo/

Nerastné bohatstvo

- Fe- ruda –55 – 78 % kvalitná, mangán – 1. Miesto v zásobách, bauxit, meď, wolfrám, čierne uhlie, urán, ropa
- v minulosti významná ťažba drahých kameňov a diamantov, i dnes dostatočná

Poľnohospodárstvo 

- má vedúce postavenie
- 70 % ekon. činných, v rámci neho prevláda rastlinná výroba.
- asi 1/2 rozlohy štátu zaberá orná pôda
- veľká časť zavlažovaná – zavlažovanie zo štátnych prostriedkov- tiež umelé hnojivá a úvery na mechanizáciu
- rôzne formy vlastníctva pôdy- bezzemkovia, obce....
- prevláda ručná práca, mechanizácia skôr na plantážach

- pestuje sa: -obilniny – ryža – v oblastiach zavlažovania – napr. Ganga, pšenica – na západe, kukurica, jačmeň, proso
- ďalej sa pestuje:

-cukrová trstina – popredné miesto, bavlník, juta – textilné plodiny, strukoviny, (sója)
-tabak, olejniny – podzemnica olejná, kaučukovník
- export – čajovník, koreniny, banány a iné ovocie

Živočíšna výroba

- nemá veľký význam z náboženských dôvodov
- chová sa: ťažný dobytok - byvol, slony, ťavy, ovce, kozy, ošípané, hydina, význam – rybolov
- stavy hovädzieho dobytka – najväčšie na svete, považované za posvätné zviera

Priemysel:

- zamestnáva 20% ekon. činného obyv.
- sústreďuje sa do niektorých oblastí – napr. ťažby – SV
- veľké kontrasty – napr. vlastný kozmický výskum a atómové zbrane

- najrozsiahlejší je textilný priem. – z toho 50 % bavlnárstvo – Bombaj, Dillí, Madrás
- kožiarsky priem. – na remeselnej úrovni – napriek tomu najväčší svet. producent

- potravinársky – India vyriešený potravinový problém
- strojársky – dopravné str., výroba textilných strojov, výroba lodí, elektrotechnika
- hutníctvo železa a farebných kovov
- chemický – sústredené zahraničné spoločnosti
- filmový priemysel

Doprava 

- zaostalá – železničná, cestná lodná, letecká

Pakistan

- hlavné mesto: Islamabád
- vlastné atómové zbrane
- hospodársky a politicky dôležité miesto v tejto oblasti

Srí Lanka

- hlavné mesto: Kolamba
- ťažba grafitu, čajovník, perly, cestovný ruch

Nepál

- hlavné mesto: Katmandú
- vysokohorská turistika, pestovanie jutovníka

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk