Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rakúsko

- hlavné mesto: Viedeň (1,6 mil. obyv.) - spolková republika

-vnútrozemský štát, dôležitá dopravná poloha- Dunaj, medzištátne dopravné trasy

Prírodné podmienky:

Povrch: ¾ rozlohy Alpy (Grossglockner- 3797m)- Vysoké Taury

Podnebie:

- západná časť – Atlantický oceán, SV- menej zrážok
- vplyv nadmorskej výšky – studené podnebie

Vodstvo: rieky dostatok vody- výroba elektriny, v oblasti Álp – veľa jazier,

Poľnohospodárstvo:

- prevláda živočíšna výroba: chov hovädzieho dobytka na mlieko
- rastlinná výroba: pšenica, raž, jačmeň, cukrová repa, raž, zemiaky

Výroba elektrickej energie- vodné elektrárne, nemajú jadrové elektrárne

Nerastné suroviny: magnezit, železná ruda, kamenná soľ, grafit

Priemysel: strojárstvo- Viedeň, Gráz, hutníctvo- Linz, chemický priemysel, spracovanie dreva ,výroba papiera

Mestá: Salzburg – rodisko Mozarta, Innsbruck- rekreácia a zimné športy,

Doprava: Viedeň, cestovný ruch - Alpy


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk