Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bulharsko

-pohoria Rila, Pirin, Rodopy, Stará planina, rieky krátke- vodnaté
-podnebie sever- vnútrozemské, hornotrácka nížina v povodí Marice - subtropické
- poľnohospodárstvo prevláda rastlinná výroba-pestovanie teplomilných druhov zeleniny a ovocia, pšenica, kukurica, slnečnica, tabak,vinič, bavlník,živočíšna výroba- chov oviec
-priemysel- potravinársky, tetilný,hutníctvo-( domáce suroviny rudy olova, medi, zinku), chemický-( spracúva dovezenú ropu a zemný plyn)- Burgas, ružové záhony- olej

-mestá- Sofia, Plovdiv, Varna, Ruse, cestovný ruch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk