Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Benelux a Belgicko

BENELUX

- tri hospodársky vyspelé západoeurópske štáty, rozlohou malé, ale najhustejšie zaľudnené štáty v Európe, výhodná geografická poloha, ich územím prechádzajú dôležité dopravné spoje z vnútrozemia (najmä z Nemecka) do prístavov pri Severnom mori.
-vlastnili kolónie, Belgicko (napr. Kongo) a Holandsko (napr. Indonéziu).
-po 2. svetovej vojne vytvorili Belgicko, Holandsko a Luxembursko colnú a hospodársku úniu Benelux- priekopníci hospodárskej spolupráce v Európe.

BELGICKO

-
hlavné mesto: Brusel

-rozlohou a počtom obyvateľov malá krajina patrí k hospodársky najvyspelejším v Európe.
- na severe Flámi (asi 5,8 mil)- hovoria jazykom podobným holandčine, na juhu - po francúzsky hovoriaci Valóni (asi 4,4 mil.).
- priaznivé prírodné podmienky prevažne roviny a pahorkatiny, na juhovýchode Ardeny,
- mierne prímorské podnebie, dostatok zrážok a úrodné pôdy
- poľnohospodárstvo- prevláda živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka nízka zamestnanosť
- priemysel- hutnícka a chemická výroba- prevažne dovážané suroviny, strojárstvo -svetová úroveň, staré tradície- textilná výroba (svetoznáme sú bruselské čipky).
-vyše polovice elektrickej energie- jadrové elektrárne, ostatok tepelné.
- najväčšie mesto štátu Brusel (1,1 mil, aglomerácia do 2 mil.)-priemyselné, obchodné a finančné stredisko, sídlo najvyšších orgánov Európskej únie, Antverpy- najdôležitejší prístav,
- najhustejšia železničná sieť na svete, morské pobrežie rekreačné strediská a kúpele,

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk