Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Projekt: Geologické okolie Žiliny

MENO :
TRIEDA :

Podľa minerálov a hornín , ktoré sa nachádzajú v Žiline a okolí vieme usúdiť aký bol geologický vývoj Žiliny a okolia.

V prahorách a starohorách ( pred 4.6 mld. rokov) :
V Európe : Vývoj a rozčlenenie zemskej kôry. Vznikla najstaršia časť- Baltický štít , Ukrajinský štít a podklad Ruskej tabule (vznikali premenené horniny )
U nás : Územie Slovenska patrilo ku prakontinentu – Pangaey .

V prvohorách ( pred 590 mil. rokov ) :
V Európe : Prebiehalo kaledónske a variské vrásnenie. K jadru Európy sa pripojili mladšie časti : časť Škandinávie a Anglicka , územie Nemecka a Čiech (vznikali úlomkovité usadené horniny )
U nás : Na našom území bolo more , ktoré zanechalo usadené horniny. Po sopečnej činnosti tu zostali sopečné horniny. Tiež vznikali rudné ložiská. Po skončení vrásnenia tu bola súš. Vznikali jadrové
pásma = žula. V karbóne sa vyskytovali močiare a v perme bola púšť.

V druhohorách (pred 250 mil. rokov ) :
V Európe : Koncom druhohôr sa začalo alpínske vrásnenie (vyvolané nárazom časti Gondwany na Lauráziu ). Pripojila sa najmladšia oblasť = alpínska .Vznikali vápence , ílovité bridlice a pieskovce.
U nás : Začiatkom tu bola púšť , neskôr sa zaplavila morom a vznikali vápence a dolomity. Na konci začalo alpínske vrásnenie a more ustúpilo na sever = prevládala súš .

V treťohorách ( pred 65 mil. rokov ) :
V Európe : Pokračovalo alpínske vrásnenie , vznikali úlomkovité usadené horniny. Teplotné výkyvy.
U nás : More zo severu postupne zaplavovalo súš. Usadzovali sa pieskovce a ílovce = tvorili sa flyšové pásma , vytvárali sa napríklad pohoria Tatry , Malá Fatra , Malé Karpaty. Do kotlín zasahovalo more , tiež vzniklo hnedé uhlie. Vznikli aj sopečné pohoria.
Žilina je súčasťou Slovenska. Slovensko patrí do oblasti vzniknutej v druhohorách a treťohorách čiže do alpínskej oblasti. Slovensko sa skladá z viacerých oblastí = pásiem. Do Žiliny a okolia patria : flyšové pásmo = Kysuce, bradlové pásmo= považie , pásmo tvorené starotreťohornými usadeninami= Žilina a najbližšie okolie a pásmo tvorené jadrovými pohoriami =Malá Fatra , Veľká Fatra , Kysucká vrchovina. Z toho vyplýva , že tu nájdeme pieskovce a ílovce , vápence (skameneliny- amonity a belemnity ) , žuly a premenené horniny (fylity , svory , ruly). Niektoré z týchto hornín sa ťažia. Napríklad v Lietavskej Lúčke ( asi 5 km od Žiliny ) sa ťaží vápenec na vrchu Polom a spracúva sa na cement. Vo Varíne (10 km od Žiliny ) sa takisto ťaží vápenec no spracúva sa na vápno.

V Strečne (12 km od Žiliny ) sa ťaží štrk a používa sa na stavbu ciest , domov a podobne .

Prírodné a umelé spoločenstvá organizmov :
Medzi prírodné organizmi patria : vrchy (Malá Fatra , Kysucká Vrchovina...) , skaly (Súľovské Skaly ) , lúky , malé riečky a potoky a tak ďalej.
Medzi umelé (vytvorené človekom ) organizmy patrí napríklad : Hričovská vodná nádrž , vodná nádrž na Váhu , rieky .. Horninové zloženie a prírodné organizmy : vrchy okolo Žiliny majú jadrový pôvod ( Malá Fatra ) , alebo flyšový pôvod (Kysucká vrchovina ). Horninové zloženie a umelé organizmy : vďaka nim sa premiestnujú a neskôr ukladajú horniny.

Rastliny v Žiline a okolí : tipickými rastlinami tu sú duby , smreky a iné druhy stromov. Z kvetov to sú púpava a v okolí napríklad žeruška alpínska , lomikameň okrúhlolistý , ostrevka tatranská , arabka Hornungova...
Živočíchy v Žiline a okolí : motýľe , chrobáky , vtáky napríklad bažanty, hmyz , cicavce napríklad zajace .. Chránené a vzácne druhy rastlín :V Malej Fatre :kozinec južný , kozinec nórsky , nevädzovka rôznofarebná, plesnivec alpínsky ...
Chránené a vzácne druhy živočíchov : V Malej Fatre :medveď hnedý , rys ostrovid , 1000 druhov chrobákov , orol skalný , sokol myšiar...
V štvrťohorách ( pred 2 mil. rokov ) :
V Európe : Nastala doba ľadová = ochladenie. Vznikali riečne nánosy- štrky a piesky. Tiež vznikli viate piesky a spraše .Tvorila sa pôda.
U nás : Striedali sa chladnejšie a teplejšie doby. V Tatrách ,Nízkych Tatrách , v Malej Fatre a na Babej hore sa tvorili horské ľadovce. Vietor ukladal spraše a viate piesky. Tvorili sa jaskyne. Geologické procesy : Rieka Váh tadialto tiekla už veľmi – veľmi dávno a bola dôležitím činiteľom pri usadzovaní hornín tak isto činnosť vetra pomohla pri usadzovaní hornín. Chránené objekty neživej prírody
Žilina a okolie má veľmi peknú neživú prírodu veľmi známe sú Súľovské skaly ( na obrázku ). Je to jedinečný súbor povrchových útvarov – skalných stĺpov , veží , skalných brán , okien. Predstavuje jedno z najvzácnejších prírodných skalných miest na Slovensku.Tiež Skalný útvar Mních vo Vrátnej doline a Malá Fatra patria k najkrajším miestam Slovenska.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk