referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Cífer
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majo260
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 433
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Cífer v praveku a ranej dejinnej dobe

V katastri Cífera a k nemu pričlenených miestnych častí - v Páci a v Jarnej - možno zistiť stopy po osídlení z rozličných období praveku či ranej dejinnej doby na každom kroku. Prirodzene, nie všetky obdobia praveku sú v archeologických nálezoch z Cífera zastúpené rovnomerne. Pochopiteľne určité medzery v osídlení {napr. v staršej želelznej dobe} môžu byť iba zdanlivé a mohli byť spôsobené iba súčasným stavom nášho poznania, pretože väčšinu archeologických lokalít v Cíferi poznáme iba vďaka náhode, nie z cieľavedomého výskumu.


Kamenná doba

Najstaršie archeologické pamiatky z územia Cífera sa spájajú s mladšou kamennou dobou - neolitom. Počas archeologických výskumov, ktoré sa prevázali v uvedenej lokalite koncom 60. a v 70. rokoch 20. storočia, bolo preskúmaných vyše 300 neolitických objektov.

Identifikovať bolo možné časti niekoľkých dlhých stĺpových domov, rozličné typy jám, dva druhy pecí a niekoľko hrobov. Žiaľ väčšina z nich bola porušená mladším osídlením. Z nálezného materiálu upútava predovšetkým množstvo keramiky, rozličné hlinené idoly a kamenné nástroje. Kolekcia nádob rekonštruovaných z nájdených fragmentov predstavuje zatiaľ najreprezentatívnejší starolineárny keramický komplex nielen na Slovensku, ale v oveľa širšej oblasti.

Najvýznamnejším nálezom a unikátnym predmetom v našom prostredí je hlinený štítkový idol, ktorý predstavuje nesporne najstaršiu plastiku tohto druhu v strednej Európe. Ide o plochú plastiku, ktorá predstavuje schematizovanú až abstraktne chápanú plochú jednostrannú figúrku ženy. Prevažná väčšina neolitických objektov v Cíferi-Páci patrí k pozostatkom po osídlení želiezovskou skupinou lineárnej kultúry, datovanej od druhej polovice 5. tisícročia pred Kr. Sídliskové kermické nálezy zo staršieho neolitu sa v staršej literatúre uvádzajú aj z Jarnej {Gocnódu}, nálezy z mladšieho neolitu priamo z intravilánu Cífera i z Jarnej. Torzo nádoby s reliéfovým zobrazením hlavy bližšie neidentifikovateľného totemového zvieraťa, pravdepodobne maska {2.pol.5. tisícročia pred Kristom} Hlinené figúrky zvieraťa - plastiky z mladšej doby kamennej {5. tisícročie pred Kristom} Keramický fragment so zobrazením ľusdkej tváre - mladšia doba kamenná {2.pol.5. tisícročie pr. Kristom}.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.