referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Poloha a historický vývoj Nových Zámkov
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vcira
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 764
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
1. Poloha

Okres Nové Zámky je jedným z okresov Slovenskej Republiky. Leží v Nitrianskom kraji, v jeho strednej a južnej časti.Územie okresu sa rozprestiera na Podunajskej nížine , a to čiastočne na Podunajskej rovine, čiastočne na Podunajskej pahorkatine. Vjuhovýchodnom výbežku spestruje územie pohorie Burda , kde je najvyšší bod okresu 388 m.n.m vysoký Burdov. Zo severu susedí s okresom Nitra a Levice, na juhu s okresom Komárno a s Maďarskom. Na západe zdieľa hranicu s okresom Šaľa.

2. Historický vývoj

Od 13. storočia do roku 1848 patrilo územie dnešného okresu Nové Zámky piatim stoliciam. Severozápadná časť patrila Nitrianskej, severovýchodná Tekovskej, stredná úzka časť Komárňanskej, južná Ostrihomskej a úzky pás pozdĺž rieky Ipeľ na juhovýchode patril Hontianskej stolici. V rokoch 1850 – 1960 sa tieto stolice premenovali na župy a Ostrihomská bola začlenená do Komárňanskej. Od roku 1867 až do roku 1922 bolo všetko rovnako ako do roku 1848 s jedinou výnimkou a to tým, že po vzniku Československej republiky v roku 1918 došlo k zániku Ostrihomskej župy na Slovensku a k opätovnému začleneniu do Komárňanskej župy.

Okres Nové Zámky, ktorý vznikol v roku 1923 sa nepodobal na súčasný. V minulosti ho tvorila len severozápadná časť súčasného územia, ktorá sa pred rokom 1922 nachádzala v Nitrianskej župe. Ostatné územie bolo rozdelené medzi ostatné okresy a to medzi Vráble, Stará Ďaľa (dnešné Hurbanovo) a Parkan (dnešné Štúrovo). Aj v severozápadnej časti boli určité rozdiely v porovnaní s dneškom a to, že k Novým Zámkom patrilo územie obce Vinodol (Nitra) ale nepatrili Zemné a Komoča (Komárno). V rokoch 1923 – 1928 bol okres súčasťou Nitrianskej župy a od roku 1938 – 1945 bol celý okres nedobrovoľnou súčasťou Maďarska. Hranice okresu sa výrazne zmenili pri administratívnej úprave v roku 1949, ale okres bol ešte stále podstatne menší ako v súčasnosti. Nové zámky stratili severnú časť územia v prospech Šurian ale na druhej strane získali územie desiatich obci na východe na úkor Hurbanova. Veľká juhovýchodná časť stále patrila do okresu Štúrovo. Okres Nové Zámky bol v tom čase okresom Nitrianskeho kraja.

Územie dnešného okresu vyhraničilo už správne členenie z roku 1960 nasledovne: na severe k nemu pripojili okres Šurany a niekoľko obcí z okresu Vráble a s výnimkou štyroch obcí aj celý okres Šturovo.Okres Nové Zámky patril do Západoslovenského kraja do r. 1990,od r. 1996 patril do Nitrianskeho kraja. V r. 2004 vznikol v Nových Zámkoch obvodný úrad a špecializované obvodné úrady. V súčasnosti je v okrese 59 obcí. Z hľadiska samosprávy patria obce od roku 2002 k Nitrianskému územnému celku. 7 obcí je združených v Spoločenstve obcí mikroregiónu Cergát-Váh, 11 obcí v mikroregióne Dolné Pohronie a Južná časť Podunajska, 11 obcí tvorí Združenie obcí Thermál a 5 obcí tvorí združenie obcí Dvory a okolie so sídlom v Dvoroch nad Žitavou.
Prvé písomné zmienky o dedinách patriacich do dnešného okresu Nové Zámky sú väčšinou z 12. stor. Spočiatku boli vlastníctvom panovníka, neskôr postupne prechádzali do vlastníctva cirkevných inštitúcií Ostrihomského arcibiskupstva, Prepošstva v Dömösdi, Hronskobeňadického kláštora a Zoborského kláštora.

Písomne sú najstaršie Bešeňov, Trávnica a Kakat z r. 1075. Mnohé dediny vznikli v období 12.-14. stor., keď sa kráľovsky majetok dostal do rúk pôvodným šľachtickým rodinám Hont-Poznanovcom, Csúzyovcom, šľachticom zo Seku a iným drobnejším zemanom. Neskôr všetky majetky vlastnili Forgáchovci. (Kolektív autorov, 2005)

Na území okresného mesta Nové Zámky ležali štyri ranostredoveké osady Nyárhíd, Györök, Lék a Gúg. Samotné mesto sa po prvýkrát spomína v r. 1545 ako obranná pevnosť proti tureckým nájazdom. O niekoľko rokov bol na druhom brehu rieky Nitra vybudovaný nový hrad známy ako Castum Novom od čoho je odvodený aj dnešný názov mesta. V r.1663 hrad obsadili osmanské vojská a do kresťanských rúk sa opät dostal až v r. 1685. 29. októbra 1691 vydal arcibiskup Juraj Széchenyi listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto a udelil mu významné výsady.
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.