Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Benelux

BELGICKO

Rozloha : 30 500km2
Poloha : 49° 30´ – 5° 30´ s.z.š
2° 35´ –6° 25 ´ v.z.d.
Počet obyvateľov : 10 500 000
Hustota zaľudnenia : 330 obyv./1km2
Hlavné mesto : Brusel (1 000 000obyv.)

Zemepis
Krátke pobrežie (66km) je lemované piesočnými dunami. Vnútrozemie tvorí rovinatá krajina s poldermi. Vo vnútrozemí, za územím polderov sa rozkladá Flanderská nížina– nízko položená, piesočnatá plošina, odvodňovaná riekou Šeldou, kanálom prepojeným s Bruselom. Juhovýchodne od hlavného mesta sa rozprestiera pohorie Ardeny. Hlavný masív Ardén je oblasť tvorená starým a tvrdým kameňom, s vrcholmi hôr dosahujúcimi až 600 m n.m.

Podnebie
Vplyv oceánu dodáva Belgicku mierne a vlhké podnebie. Priemerná teplota v hlavnom meste Brusel je v januári 2°C a v júli 17°C. Vo vnútrozemí sú zimy chladnejšie. V oblastiach Ardén dosahujú v súčasnej dobe letné teploty okolo 15°C a zimné teploty pod 0°C. Priemerné ročné zrážky sú 800mm pozdĺž pobrežia, pričom množstvo zrážok klesá smerom do vnútrozemia a stúpa na juhu v horách na viac ako 1 000mm.

Nerastné suroviny
V súčasnosti sa najviac vzužíva ropa a zemný plyn. Menšie množstvo elektriny sa vyrába vo vodných elektrárňach v Ardénach. Uhlie v údolí Sambre-Meuse a v Kempelande sú jedinými zdrojmi Belgicka. Práve tieto zdroje umožnili a napomohli industrializácii zeme, zvlášť v mestách Mons, La Louviere, Charleroi, Namur a Liege.

Priemysel
Belgicko je dôležitou priemyselnou krajinou s dobre zavedeným hutníckym, chemickým a strojárskym priemyslom. Pre Belgicko významné aj neželezné sroviny, svetoznáme sú textilné výrobky. V Antverpách sa spracováva ropa a vyrábajú chemikálie.

HOLANDSKO

Rozloha : 41 500km2
Poloha : 50° 45´ – 53° 30´ s.z.š.
3° 20´ – 7° 10´ v.z.d.
Počet obyvateľov : 15 500 000
Hustota zaľudnenia : 366 obyv./1km2
Hlavné mesto : Amsterdam (1 200 000)
Sídlo vlády : Haag ( 700 000)

Zemepis
Holandsko je krajina s najväčšou hustotou zaľudnenia v Európe a iba niekoľko malých krajín, ako Taiwan a Hong Kong, ju majú vyššiu. Nachádzajú sa na pevnine v blízkosti ústí riek Rýn, Maas a Šeldy. Delty a roviny okolo riek sa zmenili na bahná. Polovica krajiny je položená nižšie než hladina mora a iba na juhu sa povrch zdvíha o 30 m. Väčšina nížin sa nachádza v provinciách severného a južného Holandska. Pobrežná čiara bola vytvorená piesočnými dunami. Za nimi sa nachádzajú poldry. Piesočné duny a človekom vytvorené hrádze bránia rozširovaniu mora.

Podnebie
Letá sú teplé a júlové taploty dosahujä 16–17°C. Zimy sú mierne chladné, s teplotami asi 2°C pri pobreží, vo vnútrozemí je chladnejšie. Chladnejšie obdobie v zime sú spôsobené prechodom frontu zo Sibíri, ktoré so sebou nesú pokles teplôt pod bod mrazu. Vtedz aj sneží, kanály a jazerá zamŕzajú. Každoročne spadne okolo 800mm zrážok, vo vnútrozemí nepatrne menej.

Nerastné suroviny
Uhlie sa získavalo v Limburgu od r. 1975. Vďaka zemnému plynu je Holandsko 4. najväčším producentom na svete. Holandsko produkuje malé množstvo ropy.

Priemysel
Holandsko je dobre rozvinutá priemyselná krajina. Dôležitým priemyselným odvetím je elektronika ( Phillips), potravinárstvo a chemický priemysel. Amsterdam je známi výrobou diamantov. Medzi dôležité vývozné suroviny patrí napr.: syr, čokoláda, cigary, cukor, konzervovaná zelenina, alkohol a pivo,

LUXEMBURSKO

Rozloha : 2 600 km2
Poloha : 49° 26´–50° 10´ s.z.š.
5° 44´–6° 31´ v.z.d.
Počet obyvateľov: 400 000
Hustota zaľudnenia : 155 obyv./1km2
Hlavné mesto : Luxemburg (81 000)

Zemepis
Najvyššie miesto krajiny Bourgplats (559 m n.m.) sa nachádza na severnej tretine belgických Ardén. Zbytok krajiny sa nazýva Bon Pays alebo Gutland a je pokračovaním francúzskej Lorrainskej vysočiny. Toto územie odvodňujú rieky Sure a Alzette vlievajúce sa do rieky Sauer, prítoku Mosely.

Podnebie
Podnebie je podobné ako v Belgicku, ale s o trochu teplejčími letami v dôsledku hlbšej polohy vo vnútrozemí. Priemerná januárová teplota v Luxemburgu je 2°C a júlová teplota je 19°C. Za rok napadne priemerne 700mm zrážok.

Nerastné suroviny
Ložiská železnej rudy okolo miest Esch a Diferdange na juhu sú pokračovaním lorrainského náleziska vo Francúzsku. Hutnícky priemysel pokrýval väčšinu železa v zemi. V súčasnosti sa železo dováža. Uhlie, ropa a plyn sa používali ako zdroje energie, ale 90% energie sa vyrába v hydroelektrárňach na riekach Sure, Mosela a Our.

Priemysel
Z dovezenej železnej rudy a uhlia sa vyrába viac ako 3 000 000 ton ocele ročne. Luxembursko je od roku 1948 členom ekonomickej únie Benelux. 33% pracovných síl pracuje v priemysle, 4% v poľnohospodárstve a 63% v službách.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk