Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bratislavský kraj

ÚVOD

Bratislavský kraj je rozlohou najmenším, no ekonomicky najvýkonnejším regiónom v Slovenskej republike. Má veľký potenciál i smelé ambície. Má čo ponúknuť, tak v oblasti kultúry, ako i cestovného ruchu. Má svoje priority, sústreďujúce sa v oblasti dopravy, ale i úlohy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva či školstva. Zároveň rozvíja spoluprácu a kontakty s viacerými partnermi v zahraničí a snaží sa využívať európske fondy a dopomôcť k ich čerpaniu aj iným subjektom. Je toho veľa, čo Bratislavský samosprávny kraj ponúka, spravuje, o čom rozhoduje a v čom koná.

ÚDAJE

Poloha: juhozápad Slovenska
Rozloha: 2052 km²
Podiel: 4,2% z rozlohy SR
Hranice: západ Rakúsko
             juh Maďarsko
             východ Trnavský kraj
             sever Trnavský kraj
Počet obyvateľov: (2001): 599 015
Hustota osídlenia: 301/km²
Krajské mesto: Bratislava
Najzápadnejší bod: Záhorská Ves (16 50' 04" východnej zemepisnej dĺžky), zároveň najzáp. bod SR.

VODSTVO

V rámci Bratislavského kraja môžme hovoriť o jazerách, umelých vodných nádržiach, malých vodných tokoch a Dunaji. Jazerá sú buď prírodné, alebo štrkoviská (Štrkovec, Kuchajda, Vajnory, Rohlík ...)

Dunaj je najväčšia stredoeurópska rieka. Prevažnú časť vody dostáva z Álp. Pod Bratislavou vytvára ramená. Najväčšie z nich, Malý Dunaj, ohraničuje úrodný Žitný ostrov. Pri Komárne ústi spolu s Váhom späť do Dunaja. Ešte predtým však priberá dudváh s Čiernou vodou.

Morava sa vlieva do Dunaja pod Devínom pri Bratislave. Tvorí časť našej hranice s Českou republikou a Rakúskom. Je to druhý najväčší prítok Dunaja na našom území. Je to jediná splavná rieka na Slovensku. Na Dunaji sa nachádza aj vodné dielo Gabčíkovo s vodnou elektrárňou.

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE

Bratislavský kraj sa člení na 8 okresov, z toho 5 okresov je súčasťou hlavného mesta Slovenskej Republiky, Bratislavy.

Okres Bratislava I má rozlohu 10 km².
•Počet obyvateľov (2001): 44 798
•Hustota osídlenia: 4 686/km²
•Mestá: Bratislava
•Mestské časti: Staré Mesto
•najmenší okres v BK, 0,5% rozlohy kraja, zároveň najmenší okres SR

Okres Bratislava II má rozlohu 92 km².
•Počet obyvateľov (2001): 108 139
•Hustota osídlenia: 1 224/km²
•Mestá: Bratislava
•Mestské časti: Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa

Okres Bratislava III má rozlohu 75 km².
•Počet obyvateľov (2001): 61 418
•Hustota osídlenia: 854/km²
•Mestá: Bratislava
•Mestské časti: Nové Mesto, Rača, Vajnory

Okres Bratislava IV má rozlohu 97 km².
•Počet obyvateľov (2001): 93 058
•Hustota osídlenia: 1 008/km²
•Mestá: Bratislava
•Mestské časti: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica

Okres Bratislava V má rozlohu 94 km²
•Nachádza sa v južnej časti Bratislavy na pravom brehu rieky Dunaj a bezprostredne hraničí s Rakúskom na západe a Maďarskom na juhu. Zahŕňa 4 mestské časti, vrátane najľudnatejšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. Je to jediná časť Slovenska ležiaca na pravom brehu Dunaja. Veľkú časť okresu tvorí lužný les, nachádzajú sa tu aj chránené krajinné oblasti, napríklad chránená krajinná oblasť Dunajské luhy.
•Počet obyvateľov (2001): 121 259
•Hustota osídlenia: 1 374/km²;
•Mestá: Bratislava
•Mestské časti: Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce

Okres Malacky
•nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Rozkladá sa na ploche 949 km² s počtom obyvateľov 64 354.
Na severe hraničí s okresmi Senica a Trnava, na juhu s Pezinkom a Bratislavskými okresmi Bratislava III a Bratislava IV. Západná časť okresu Malacky sa delí o rieku Moravu s Rakúskom.

Okres Pezinok 
•rozloha: 375 km².
•Počet obyvateľov (2001): 54 164
•Hustota osídlenia: 143/km²

Okres Senec
•rozloha: 361 km².
•Počet obyvateľov (2001): 51 825
•Hustota osídlenia: 140/km²
•Mestá: Senec

DOPRAVA

Na zabezpečení dopravy sa v Bratislavskom kraji podieľajú všetky typy dopravy.

Cestná doprava
Hustá sieť ciest I., II. a III. triedy. Diaľnica smer Brno, diaľnica smer Žilina, diaľnica smer Budapešť. V blízkej budúcnosti by mal byť spojazdnený diaľničný úsek smer Viedeň.

Železničná doprava
Bratislava je pokrytá hustou sieťou železníc, ktoré sú využívané ako na nákladnú, tak aj na osobnú dopravu.

Lodná doprava
Prevádzkovaná je len na rieke Dunaj, ktorá je jediná splavná rieka na Slovensku

Letecká doprava
Najvýznamnejšie je medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Ostatné letiská v Bratislavskom kraji sú malé športové letiská, alebo vojenské letiská.

Potrubná doprava
Ropovod Družba, vedúci z Ukrajiny na Slovensko. Tu sa delí na dve vetvy. Severná smeruje do Nemecka a južná do Maďarska.

POĽNOHOSPODÁRSTVO a PRIEMYSEL

Priemysel
Tak, ako je uvedené v úvode tejto práce, Bratislavský kraj napriek svojej malej rozlohe je vedúcim krajom v oblasti priemyslu. Vďaka výbornej infraštruktúre, doprave a umiestneniu sem prichádzajú stále noví a noví investori. Do popredia sa dostávajú:

Chemický priemysel
Slovnaft – rafinéria
Holcim - výrobca beónu
Matador – gumárenské výrobky

Potravinársky priemysel
Henkel – Palma
Figaro – výrobca čokolády
Rajo – výrobca mliečnych výrobkov

Automobilový priemysel
Volkswagen Bratislava – fabrika vyrábajúca automobily

Poľnohospodárstvo
Vzhľadom na rozlahlú Podunajskú nížinu a vhodné klimatické podmienky je Bratislavský kraj vhodný na pestovanie rôznych druhov rastlín. Pestuje sa tu pšenica, žito, kukurica, zemiaky, cukrová repa

CESTOVNÝ RUCH

Bratislavský kraj nemá lyžiarske strediská, kúpele, a ani more. Napriek tomu ho navštevujú tisíce turistov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Ich hlavným lákadlom je hlavné mesto Slovenskej Republiky – Bratislava. Prichádzajú sem za odpočinkom, kultúrou, či zábavou, ale aj nakupovaním. Hlavnými lákadlami sú historické budovy a pamiatky (Bratislavský hrad, Dóm svätého Martina, historické centrum mesta, Slavín), Slovenské národné divadlo. Mladí zas dávajú prednosť zábave.
Ďalšími lákadlami sú Slnečné jazerá a termálny Akvapark v Senci, turistika v Karpatoch, Cykloturistika. Popri Dunaji vedie jedna z najznámejších cykloturistických trás, Donauradweg.

Zdroje:
Oficiálne stránky Bratislavy - www.bratislava.sk
Encyklopédia - www.sk.wikipedia.org
Bratislavský samosprávny kraj - www.region-bsk.sk
Obcan.sk - www.obcan.sk
SACR - www.sacr.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk