referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Piatok, 21. januára 2022
Priemyselné parky na Slovensku
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cheever
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 283
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 

Úvod

Ekonomický potenciál Slovenska leží v ekonomickej sile regiónov. Úspešným nástrojom regionálneho rozvoja je prílev domácich aj zahraničných investícií do priemyselných parkov, kde sa koncentruje priemysel, firmy a služby v súlade s územným plánom obce alebo mesta. Tie na seba viažu množstvo subdodávateľov a vytvárajú priestor pre rast zamestnanosti, životnej úrovne a prekleňovanie pretrvávajúcich regionálnych rozdielov. Výhodou je, že veľký podiel zodpovednosti, ale aj príležitosti a iniciatívy preberajú tí, ktorých sa tento rozvoj týka najviac: územné samosprávy.

Priame zahraničné investície (direct foreign capital investments) je jedna z foriem vývozu kapitálu, resp. investície umiestnené v zahraniční s cieľom získať kontrolu nad podnikom, do ktorého sa investuje zväčša na dlhodobom základe. Investor sa podieľa nielen na zisku firmy, ale aj na jej vlastníctve v takom rozsahu, že ju môže ovládať, kontrolovať a riadiť. Priame zahraničné investície nie sú len pohybom finančných prostriedkov, ale aj presunom manažmentu, skúseností, obchodného tajomstva, technológie, know-how, marketingových stratégií a pod.

1.Priemyselné parky

Priemyselný park je podľa zákona č. 193/2002 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov „... územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba), alebo služby najmenej dvoch podnikateľov, a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce, alebo územným plánom zóny“. Priemyselný park podľa tohto zákona zriaďuje obec. Takéto územie musí byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou (voda, plyn, elektrická energia, doprava, telekomunikačné siete, kanalizácia a pod.), musí byť majetkovo vysporiadané a zbavené starej záťaže.

Umiestňovanie priemyselných parkov je otázkou veľmi citlivou a ich nevhodné umiestnenie by mohlo spôsobiť veľmi vážne škody, najmä na životnom prostredí, ktoré by mohli v niektorých prípadoch presiahnuť prínos dosiahnutý vlastnou výrobou. Ďalším problémom, ktorý môže zabrzdiť vstup investorov, je i nedostatočná pripravenosť lokalít, navrhovaných pre umiestnenie priemyselných parkov, najmä včasné majetkové vysporiadanie pozemkov a ich vybavenie základnou infraštruktúrou.

2.Typy priemyselných parkov

Priemyselné a podnikateľské parky

Priemyselné a podnikateľské parky sedemdesiatych rokov dosahujú v priemere veľkosť do 80 ha. 74 % z celkovej plochy parkov pripadá na zastavané plochy, 16 % na zeleň a nezastavané plochy, 9,4 % dopravné a prístupové plochy. 47 % celkovej plochy sú vykazované ako priemyselné „zóny“, 27 % ako podnikateľské „zóny“.
Vo všetkých priemyselných a podnikateľských parkoch sa nachádzajú potrebné zásobovacie zariadenia a zariadenia na odstraňovanie, resp. likvidáciu nepotrebných materiálov a odpadu. Dopravné napojenie je dobré, až veľmi dobré. Skoro všetky projekty majú napojenie na verejnú diaľkovú cestnú sieť (spravidla diaľnicu), vysoký podiel má prípojky na železnicu, horšie býva napojenie na verejnú osobnú (regionálnu) dopravu.

Súkromné podnikateľské parky

Súkromné podnikateľské parky (parky malého a stredného podnikania), ktoré boli od začiatku osemdesiatych rokov zakladané v moderných aglomerovaných územiach, boli plánované, postavené a prenajímané súkromnými investormi. Nasledujú príklad amerických business parks, ktoré sú od päťdesiatych rokov ponúkané na trhu podnikateľských plôch.

Od roku 1980 vznikli štyri rozličné typy takýchto podnikateľských parkov. Pritom ich architektonická, urbanistická a krajinársko-architektonická kvalita neustále stúpala. Súčasne narastala aj rozloha týchto parkov.

Technologické parky

Technologické parky sú zvláštnou formou priemyselných a podnikateľských parkov. Vytvárajú ponuku pre pritiahnutie firiem, ktoré produkujú tovar a služby a spravidla sa nachádzajú na začiatku výrobného procesu produktu, spočívajú na najnovších technológiách, na takých, ktorým sú prisudzované mimoriadne možnosti rozvoja. Veľká rozloha týchto parkov ich odlišuje od technologických centier (ktoré bývajú niekedy takisto označované ako technologické parky).

3.Lokalizácia priemyselných parkov na území Banskobystrického kraja

Priemyselný park Poltár
Priemyselný park Krupina
Priemyselný park Lučenec
Priemyselný park Tomášovce
Priemyselný park Malý Krtíš
Priemyselný park Rimavská Sobota
Priemyselný park Žarnovica
Priemyselný park Šalková
Priemyselný park Detva – Kriváň
Priemyselný park Vígľaš pod Bachtárom
Priemyselný park Žiar nad Hronom

4.Lokalizácia priemyselných parkov na území Bratislavského kraja

Priemyselný park Devínska Nová Ves
Priemyselný park Lozorno
Priemyselno – technologický park Záhorie - Eurovalley

5.Lokalizácia Priemyselných parkov na území Košického kraja

Priemyselný park Košice – Kechnec
Priemyselný park Chemko Strážske
Priemyselný park Michalovce
Priemyselný park Trebišov
Priemyselný park – Nový domov – Spišská Nová Ves
Priemyselný park Košice – Pereš
Priemyselný park Rožňava

6.Lokalizácia priemyselných parkov na území Nitrianskeho kraja

Priemyselný park Levice – Géňa
Priemyselný park IGP Vráble
Priemyselný park Nitra - Sever
Priemyselný park Zlaté Moravce

7.Lokalizácia priemyselných parkov na území Prešovského kraja

Priemyselný park Chemes Humenné
Priemyselný park Prešov – Záborské
Priemyselný park Kežmarok
Priemyselný park Poprad - Matejovce
Priemyselný park Bardejov – východ
Priemyselný park Prešov – Haniská
Priemyselný park Snina
Priemyselný park Spišský Hrhov
Priemyselný park Vranov nad Topľou
Priemyselný park Humenné - Guttmanovo

8.Lokalizácia priemyselných parkov na území Trenčianskeho kraja

Priemyselný park Javorinská Myjava
Priemyselný park Prievidza - západ
Priemyselný park Trenčín
Priemyselný park Považská Bystrica - Šebešťanová

9.Lokalizácia priemyselných parkov na území Trnavského kraja

Obchodno – technologický priemyselný park Senica
Priemyselný park Sládkovičovo
Priemyselný park Sereď
Priemyselný park Hlohovec
Priemyselný park Šamorín
Priemyselný park Skalica
Priemyselný park Galanta – východ
Priemyselný park Trnava

10.Lokalizácia priemyselných parkov na území Žilinského kraja

Priemyselný park Bytča
Východný priemyselný park Martin
Priemyselný park Letisko – Žilina
Priemyselný park Čadca
Priemyselný park Liptov

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [8]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.