referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pankrác
Streda, 12. mája 2021
Nitriansky kraj
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cheever
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 824
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 14.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 24m 40s
Pomalé čítanie: 37m 0s
 
2.2 Zlaté Moravce

Okres Zlaté Moravce leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Patrí do Nitrianskeho kraja. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom (okres Partizánske), na východe s Banskobystrickým krajom (okres Žarnovica), na juhu a západe s okresmi Nitrianskeho kraja (okresy Levice, Nitra a Topoľčany). Územie okresu zaberá rozlohu 521 km2 a svojou rozlohou patrí v rámci Slovenskej republiky k menším okresom. Je presne o 100 km2 menší, ako je priemerná hodnota pre okres Slovenskej republiky. Územie okresu je situované v severnom výbežku Podunajskej nížiny po oboch stranách rieky Žitavy. Západnú časť okresu tvorí pohorie Tribeč a východnú časť Pohronský Inovec. Geografická poloha okresu je daná zemepisnými súradnicami 18° 12'–18° 33' východnej zemepisnej dĺžky a 48° 17'–48° 33' severnej zemepisnej šírky. Najvyšší bod okresu tvorí Veľký Inovec (901 m n. m.) v pohorí Pohronský Inovec. Najnižší bod je 150 m n. m. pri výtoku rieky Žitavy v obci Slepčany. Výškový rozdiel je 751 m.

Kaštieľ Pustý Chotár - Park Hotel Tartuf Beladice"
V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stal vtedajší minister zahraničných vecí dr. Ján Ďurčanský. Kaštieľ vlastnil do roku 1945. V uplynulých rokoch bol celý areál kaštieľa zrekonštruovaný a bolo tu vybudované hotelové zariadenie.

Čierny hrad
Zvyšky hradu sa nachádzajú na vrchole kužeľovitého 568 m vysokého kopca na bočnom hrebeni Tríbeča nad obcou Zlatno. Zachoval sa iba malý múrik a nepatrné zvyšky kamenného hradu.

Hrad Hrušov

Národný žrebčín Topoľčianky

Žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul a Arab. Národný žrebčín Topoľčianky dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa

HYPOLOGICKÉ MÚZEUM
Je jediným svojho druhu na Slovensku. Bolo zriadené v r. 1989 v Topoľčiankach v budove bývalého obecného kultúrneho domu.

Kaštieľ - Topoľčianky
Jeden z najvýznamnejších klasicisticko-empírových kaštieľov na Slovensku, obklopený rozsiahlym anglickým parkom s množstvom vzácnych cudzokrajných drevín, patrí medzi najrozsiahlejšie a najzachovanejšie. Bol letným sídlom Habsburgovcov, ale aj československých prezidentov (1923 - 1950).

Arborétum Mlyňany SAV
Arborétum Mlyňany, nachádzajúce sa na severnom okraji Podunajskej nížiny, založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy Migazzi, s cieľom dokázať životaschopnosť vždyzelených drevín v našich podmienkach. Návštevníci si môžu prezrieť aj novovybudované rozárium.

Mauzóleum rodiny Migazzi
Mauzóleum dal v roku 1887 postaviť tekovský župan, gróf Viliam Migazzi pre svoju manželku Antóniu a pre seba. V interiéri hrobky sa zachoval ústredný oltár z bieleho mramoru a dva kamenné sarkofágy z čierneho mramoru.

Záhadné kruhy v obilí (2003)
V čase sviatku sv.Cyrila a Metoda sa v blízkosti Z.Moraviec objavili záhadné kruhy v obilí. Moravecké kruhy pozostávajú z troch cca 10 metrových kruhov dotýkajúcich sa obvodom, umiestnených na vrcholoch pomysleného trojuholníka

Príroda

Zubria obora
Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958. Jej poslaním bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím

Velky Lisec
- vrchol situovaný 2 km východne od obce Kostoľany pod Tríbečom. Na severnej a západnej vrcholovej časti sú rozsiahle skalné útvary so stenami, miestami vysokými až 50 metrov. Nachádza sa tu i v Tríbeči ojedinelý útvar - skalné okno, cvičné horolezecké terény. V svahoch kopca sú zvyšky hradiska keltského pôvodu.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Chránené stromy Velčické cery
Chránený areál Kostolianske lúky

2.3 Nové Zámky

Okres Nové Zámky je jedným z okresov Slovenska. Leží v Nitranskom kraji, v jeho strednej a južnej časti. Na severe hraničí s okresom Nitra a Levice, na juhu s okresom Komárno a s Maďarskom. Na západe hraničí s okresom Šaľa. Patrí k najväčším okresom Slovenska.

Nové Zámky ležia v rovinatej krajine úrodnej dunajskej nížiny na dôležitej dopravnej spojnici medzi Bratislavou a Budapešťou; vďaka týmto podmienkam tu postupom času vznikol potravinársky a konzervárenský priemysel, a tiež železničná stanica, ktorá odštartovala rast dnešného mesta - dnes sú Nové Zámky dôležitým železničným uzlom Slovenska.

REKREÁCIA A TURISTIKA

Okolie Nových Zámkov tiež poskytuje nepreberné množstvo zaujímavostí a možnosti k aktívnemu oddychu.

Štúrovo
Prvé zmienky o osade, pri ktorej ležal dôležitý brod cez Dunaj, pochádzajú z 11. storočia. Dnes je však Štúrovo známe najmä ako železničný a riečny prechod do Maďarskej republiky. Sú tu známe Juhoslovenské celulózky a papierne - jedna z najmodernejších tovární svojho druhu v strednej Európe. Štúrovo je len na skok od tisícročného Ostrihomu, kde je sústredené množstvo historických pamiatok našich južných susedov. Turistov preváža cez Dunaj za niekoľko minút, vrátane automobilov, kompa. Návštevníkov však najviac priťahuje areál termálneho kúpaliska Vadaš.

Podhájska
Na polceste medzi Novými Zámkami a Levicami sa nachádza obec Podhájska. Jedinečná svojho druhu v celej Európe je minerálna voda, ktorú využívajú v termálnom kúpalisko. Svojím zložením sa vyrovná kvalite vody v Mŕtvom mori. Slaná termálna voda liečivo pôsobí na ľudí, ktorí trpia prieduškovými chorobami a chorobami dýchacích ciest, reumatizmom, cievnymi a kĺbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice, napomáha pri liečbe dny, na doliečenie zlomenín, pri liečbe ekzémových ochorení.

Palárikovo
Obec sa nachádza západne od Nových Zámkov. Nachádza sa tu pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia, neskôr prestavený v klasicistickom slohu, ktorý má vysokú umelecko-historickú hodnotu. Interiér je zariadený v poľovníckom štýle. V anglickom parku rastú vzácne dreviny. Okrem tohto skvostu je Palárikovo v celej strednej Európe známe rozsiahlou asi 3000 hektárovou bažantnicou.

Príroda
Územie regiónu leží na Podunajskej nížine vo výške 119 m. n. m.

Podunajská nížina sa tu rozdeľuje na Podunajskú rovinu a Podunajskú pahorkatinu. Podunajská rovina vypĺňa juhozápadnú časť regiónu, je takmer bez lesov. Nachádzame tu černozem. Súčasťou Podunajskej roviny je aj Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy, na ktorých leží mesto Nové Zámky. Podunajská pahorkatina, súčasťou ktorej je Nitrianska, Žitavská, Ipeľská a Hronská pahorkatina, zaberá 5/6 územia regiónu. Tu prevládajú piesočnato - hlinité pôdy.

Regiónom Nové Zámky pretekajú rieky Dunaj, Hron, Nitra, Žitava, Ipeľ a okrajovo aj Váh. Keďže pretekajú cez toto územie dolnými tokmi, ovplyvňujú vodohospodárske pomery okresu len nevýrazne. Územie Podunajskej nížiny odvodňujú v okrese rieky Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ a Dunaj. Okrem spomínaných riek je v okrese niekoľko menších vodných tokov, ako sú potoky Paríž, Chrenovka a Cabajský potok.

Chránená príroda

V meste sa nachádzajú jedinečné prírodné hodnoty. Ku dňu 1.1.1995 bolo na tomto území vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií, 8 prírodných rezervácií, 8 prírodných pamiatok, 11 chránených areálov a 16 chránených stromov.

Lesopark Berek
Zúgov - prírodná rezervácia
Drieňová hora - prírodná rezervácia
Parížske močiare - národná prírodná rezervácia
Kamenínske slanisko - národná prírodná rezervácia.
Čenkovská step - národná prírodná rezervácia
Čenkovská lesostep - národná prírodná rezervácia
Vŕšok - prírodná rezervácia
Kováčovské kopce - juh - národná prírodná rezervácia
Kováčovské kopce - sever - národná prírodná rezervácia
Žitavský luh - prírodná rezervácia
Čierna voda - prírodná rezervácia

2.4 Topoľčany

Okres Topoľčany je jedným z okresov Slovenska. Leží v Nitranskom kraji, v jeho severnej časti. Na severe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou v Trnavskom kraji, na západe s okresom Piešťany a Hlohovec, na východe s okresom Partizánske a na juhu s okresom Nitra a okresom Zlaté Moravce.

Zrúcaniny Topoľčianskeho hradu
Malebné zrúcaniny hradu sa nachádzajú na mohutnom dolomitickom brale hlboko v pohorí Považského Inovca nad Podhradím. Hrad je známy charakteristickou stupňovito ukončenou vežou.

Hrad Oponice

Rekreačné stredisko Duchonka
Nachádza sa tu lovecký kaštieľ, autokemping a je tu vybudovaná aj vodná nádrž na ploche 17 ha. Kaštieľ pochádza z 30-tych rokov minulého storočia a pôvodne slúžil ako nemecký lovecký kaštieľ. Svoje ubytovacie kapacity poskytuje aj pre verejnosť.

Prírodná rezervácia Kulháň na Duchonke

2.5 Komárno

Okres Komárno je jedným z okresov Slovenska. Leží v Nitrianskom kraji, v jeho najjužnejšej časti. Na severe hraničí s okresom Šaľa a Nové Zámky, na juhu s Maďarskom a na západe s okresom Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Pretekajú ním rieky Dunaj a Váh. V meste Komárno sa tiež nachádza najväčší riečny prístav na Slovensku.

Nádvorie Európy
Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre rôzne európske štáty.(Fínsko, Wales, Vatikán, Island či Grónsko). Tvorcom sa podarilo vytvoriť harmonickú súhru niekedy absolútne odlišných architektonických znakov.

Pevnosť Komárno
Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovanejším pevnostným komplexom na Slovensku. Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia.

Rímska pevnosť pri obci Iža
Pozdĺž Dunaja budovaný obranný systém – Limes Romanus je dnes len spomienkou na minulé storočia rímskej expanzie.

Lodný mlyn Kolárovo
Prírodný areál - plávajúceho vodného mlyna sa nachádza neďaleko mesta Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova.

Termálne kúpalisko - Komárno
Na okraji mesta Komárno sa nachádza na ploche 2,5 ha kúpalisko s využitím termálnej vody. Kúpalisko je rozdelené na dve časti – s celoročnou prevádzkou a s letnou prevádzkou. Termálna voda má liečivé účinky na reumatické, kĺbové a ženské choroby.

Príroda

NPR Číčovské mŕtve rameno

Zvyšok mŕtveho ramena Dunaja - biotop vodného vtáctva, rýb (výskyt pôvodnej formy divého dunajského kapra), obojživelníkov, plazov a vzácnych a chránených druhov rastlín.

2.6 Levice

Okres Levice je jedným z okresov Slovenska. Leží v Nitranskom kraji, v jeho východnej časti. Na severe hraničí s okresom Zlaté Moravce, v banskobystrickom kraji s okresmi Žarnovica, Banská Štiavnica a Krupina, na východe ešte s okresom Veľký Krtíš a s Maďarskom. Južnú hranicu zdieľa s okresom Nové Zámky a okresom Nitra.

Levický okres patrí k tým väčším a veľmi zaľudneným na Slovensku.

Priemyselná zóna v lokalite Levice – Géňa

Levicky hrad
Z pôvodného gotického hradu zostali ruiny, zachovala sa len gotická kruhová bašta, v ktorej sa v súčasnosti nachádza čajovňa. Z neskoršie pristavaného dolného hradu sa dochoval Dobóovský renesančný kaštieľ a "Kapitánsky dom" pristavaný k hradbe, v ktorom je umiestnené Tekovské múzeum.

Kamenné obydlia v obci Brhlovce
V obci sa nachádza jedinečný komplex jaskynných obydlí vytesaných do tufu zo 17.-18. storočia. Boli obývané v čase tureckých nájazdov. Potom slúžili ako sklady a pivnice. Jeden objekt je upravený na muzeálnu expozíciu ľudového bývania, ktorá je súčasťou Tekovského múzea.

Vodný mlyn – Bohunice
Vodný mlyn Bohunice je vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach.

Pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce

MARGITA-ILONA, LEVICE (kemping - kúpalisko - športoviská - relax)
Rekreačné zariadenie Margita - Ilona leží na rozhraní Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov.

Príroda

Slovenská brána
Na hranici úrodných rovín a hlbokých hôr, v prietore kde rieka Hron vychádza z venca Pohronského Inovca a Štiavnického pohoria sa nachádza prírodná kamenná brána. Je tvorená obojstranne 100 až 150 m vysokými kamennými bralami. Tento prírodný úkaz starší historici nazvali "Porta Slovenica", čo v preklade znamená "Slovenská brána". Nachádza sa medzi obcami Tlmače a Psiare. Ide o prelom Hrona medzi Pohronským Inovcom a Štiavnickými vrchmi dlhý asi 10 kilometrov. V minulosti to bol strategicky dôležitý priechod z Podunajskej nížiny do bohatých banských miest. Slovenská brána bola kedysi iná, užšia a krajšia. V rokoch 1895 a 1896 ju vyhodili do vzduchu, aby uvoľnila miesto železničnej trati.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina
- je v levickom okrese najväčším chráneným územím o rozlohe 326 ha, ktoré sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Horša, Krškany, Kmeťovce ( Drženice ) a Žemberovce.

Levické rybníky
Táto významná lokalita bola vybudovaná v 50-tych rokoch, ako sústava umelých rybníkov. Geologický podklad tvoria aluviálne náplavy rieky Hron ( štrky a piesok ).

Štátna prírodná rezervácia Jabloňovský Roháč
- bola vyhlásená v roku 1988. Jej rozloha je 64,64 ha. Leží v katastrálnych územiach obcí Jabloňovce a Dekýš.

Štátna prírodná rezervácia Patianska cerina- Biocentrum nadregionálneho významu
- bola vyhlásená v roku 1983. Jej rozloha je 26,50 ha. Leží v katastrálnom území obce Veľký Ďur. Štátna prírodná rezervácia Vozokanský luh
- bola vyhlásená v roku 1953. Jej rozloha je 6,63 ha. Leží v katastrálnom území obce Hronovce.

Chránený prírodný výtvor Park Franza Schuberta v Želiezovciach
- má významnú historickú, architektonickú a vedeckú hodnotu. Jeho rozloha je 8 ha. Patrí medzi najvýznamnejšie historické parky na Slovensku.

Chránený prírodný výtvor Travertínová kopa
- sa nachádza v obci Santovka a bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor už v roku 1958.

2.7 Šaľa

Okres Šaľa je jedným z okresov Slovenska. Leží v Nitrianskom kraji, v jeho západnej časti. Na severe hraničí s okresom Nitra, na západe s Trnavským krajom a okresom Galanta, na východe s okresom Nové Zámky a na juhu s okresom Komárno.
Leží na rieke Váh.

Duslo, a.s. Šaľa
Chemický podnik - výroba priemyselných hnojív, chemikálií a PVAC disperzií

Dom ľudového bývania Šaľa
Najstaršie časti pamiatkovo chráneného obytného domu pochádzajú z prvej polovice 19.-teho storočia.
 
späť späť   1  |   2   
 
Galéria k článku [2]
Podobné referáty
Nitriansky kraj SOŠ 2.8685 2796 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.