Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Guayana

Guayana


GUY
Guayanská republika
215 083 km²
748 000 obyvatel
OSN, CARICOM, CW, SELA


Od 23. února 1970 je Guayana, patřící do Britského společenství a ležící na severovýchodě Jižní Ameriky, prezidentskou republikou socialistické orientace. Změnou ústavy ze 6. října 1980 se Sampson Burnham sám jmenoval prezidentem a byl hlavou státu do r. 1992. Pobřeží Guayany objevil roku 1498 Kolumbus. O rok později přišli do země první Španělé. Projevovali ale jen malý zájem o toto území, a proto se v Guayaně od 16. století usazovali Holanďané, Francouzi a Britové. V polovině 17. století se Holanďanům a Francouzům podařilo vytlačit Angličany ze země. Přibližně o jedno století později, roku 1796, obsadili Angličané i holandskou část Guayany. Vlastnické vztahy byly upraveny až roku 1814. Holandské území bylo rozděleno mezi Angličany a Holanďany a Surinam, v této době patřící ještě ke Guayaně, byl přidělen Holanďanům. Guayana se stala britskou korunní kolonií. Roku 1833 bylo zrušeno otroctví, proto země v roce 1833 až 1917 zaznamenala příliv indických pracovních sil, které výrazně poznamenaly následující politické dějiny Guayany. V srpnu získala země autonomii a 26. května 1966 získala definitivně samostatnost. Guayana byla zpočátku parlamentní monarchií a hlavou státu byla anglická královna Alžběta II. Od 23. února 1970 je Guayana prezidentskou republikou. Dvě nejdůležitější strany v parlamentě zastupují dvě největší národnostní skupiny:
Lidový národní kongres (People´s National Congress) obyvatelů afrického původu a Lidová pokroková strana (People´s Progressive Party) obyvatel indického původu. V říjnu 1992 se konaly prezidentské volby, první svobodné po 24 letech. Zvítězil vůdce levicové opozice Cheddi Jagan. Hlavní město: Georgetown (170 000 obyvatel)
Úřední řeč: angličtina
Náboženství: křesťanské (57%), hinduistické (33%), muslimské
Státní zřízení: republika
Hlava státu: Cheddi Jagan
Předseda vlády. Samuel Hinds
Měna: guayanský dolar = 100 centů


Území: Guayana.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk