Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jaskyne na Liptove

rôznej farebnosti a krehkej krásy, mohutné kvapľové či ľadové útvary
dokumentujú obrovskú silu prírody. Na Slovensku je známych vyše 4000
jaskýň, pre verejnosť je ich sprístupnených 12. Na území Liptova sú tri
sprístupnené jaskyne. Liptov je na krásy podzemných jaskýň mimoriadne
bohatý a región zvyknú nazývať aj Liptovský kras. Na severnej strane
Nízkych Tatier, v Demänovskej doline sa nachádza Demänovský kras, v ktorom
dominuje Demänovský jaskynný systém dlhý asi 25 km. V Demänovskej doline
sú sprístupnené dve jaskyne. Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi
najkrajšie sprístupnené jaskyne v Európe. Okrem veľkého množstva
nesprístupnených jaskýň sa v Liptovskom krase nachádzajú aj priepasti a
iné krasové útvary. Spomenieme najhlbšiu slovenskú jaskyňu Starý hrad
hlbokú 432 m, známa je aj Liskovská jaskyňa, kde sa našli kosti 48 ľudí,
ktoré niesli známky dávnovekých ľudožrútskych zvykov. V tesnom susedstve
Demänovskej doliny so svetoznámymi jaskyňami vyskytujú sa krasové javy aj
v Jánskej doline. Všetky záujemcom o podrobnejšie informácie ohľadom jaskýň na Slovensku
dporúčame navštíviť speleologické zbierky v Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. JASKYNIARSKA VODCOVSKÁ SLUŽBA. Návštevu absolvujete pod vedením člena jaskyniarskej záchrannej
služby. V špeciálnej nepremokavej kombinéze, prilbe so svetlom
zostúpite do jaskyne. Ďalšia potrebná športová výstroj je
zabezpečená. Potrebne je vsak sportove oblecenie a pevne topanky /
trekingove/. Vhodné od 10r. Maximalny pocet na jedneho vodcu je 5 osob /pri vacsej skupine
doprevadza viac vodcov, alebo sa skupina rozdeli /. Naša ponuka je aktuálna po celý rok. Prihlášky minimálne jeden deň
vopred. Dobrodružstvo - uskutočnite akciu vo večerných hodinách
Speleologické túry
Sú zaujímavou kombináciou turistiky a jaskyniarstva. Mošnická jaskyňa - Stedne ťažká túra, ktorá splní očakávania i ľudí
so skúsenosťami. Jaskyňa dlhá 420 m skrýva v sebe krátke úseky voľného lezenia,
plazivky, väčšie priestory s pekným kvapľami najrozličnejší druhov a
farieb. Prístup ku jaskyni vedie cez dolinu v blízkosti bizardných
skalných stien. Augustová jaskyňa - Náročná speleologická túra do 21 m hlbokej a 225
m dlhej jaskyne.

Túra je určená len pre fyzicky a psychicky dobre
trénovaných ľudí. Malé priestory jaskyne sú takmer bez kvapľovej
výzdoby. Náročné plazenie. Ponúkame Výcvik lezeckej techniky :
zvládnutie základov jednolanovej speleologickej techniky:
prekonávanie prekážok
záchrana po lane
postavenie kladkostroja
viazanie uzlov, kotvenie lana, používanie lezeckých pomôcok,
výstup a zostup po lane, prekonávanie uzlov a medzikotvení,
zvládnutie prechodu cez jednoduchý trenažér, princípy samozáchrany
na lane, istenie partnera, kladkostroj, premostenie a napínanie
lana. K službám je kompletná speleologická výstroj na lezenie. NÁVŠTEVA NESPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ: .............................. 950 Sk
objednavkový kupónDEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY
Najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku. Nachádza sa v Demänovskej
doline na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii
Demänovská dolina. V poslednom období ju ročne navštívi 150 až 175 000
návštevníkov. Objavená bola v roku 1921, sprístupnená je od roku 1924. Dnešný vstupný otvor, umelo prekopaný, leží v nadmorskej výške 870 m. Prístup k nemu je pohodlným chodníkom s náučnými panelmi. Podzemné
priestory vytvorili ponorné vody riečky Demänovky a Zadnej vody v komplexe
vápencových hornín. Má zaujímavý systém chodieb (bočné klesajúce chodby
ústia na horizontálne jaskynné úrovne), podzemných siení a dómov, ako aj
pestrú a bohatú kvapľovú výzdobu. Okrem stalagmitov, stalaktitov a
veľkolepých kamenných vodopádov sa tu nachádzajú charakteristické, bohato
zdobené malé jazierka s kvapľovými leknami na hladine, jaskynnými perlami
a inými útvarmi na dne. Vedľa bielych kvapľov sa vyskytuju aj kvaple
sfarbené do ružova až červena. Najnižšími časťami preteká podzemný tok
Demänovky. Z celkovej dľžky 8400 m je sprístupnených 1800 m. Prehliadka
jaskyne je rozdelená na malý okruh: 1,2 km - 60 min a veľký okruh: 2,2 km
- 100 min. Jaskyňa bola vyhlásená za Národnú prírodnú pamiatku. Od roku 1993 sa v
jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Demänovská jaskyňa Slobody
OTVÁRACIE HODINY
Utorok - Nedeľa
15.XII - 31.V a 16.IX - 15.XIvstup o 0900, 1100, 1230, 1400
1.VI - 15.IXvstup každú hodinu od 0900- 1600
zatvorené1.I, 16.XI - 14.XII, 24.XII - 26.XII
telefón0849 / 5591 673


DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny severne od Demänovskej
jaskyne slobody s vchodom v brale Bašta v nadmorskej výške 840 m. Vytvoril
ju bývalý podzemný tok Demänovky. Jaskyňu skúmal Juraj Bucholz ml. v roku
1719-1923. Množstvo nápisov na stenách a zachovaná bohatá literatúra
svedčia o veľkom záujme o jaskyňu vtedajších vedeckých kruhov, ako aj
širšej verejnosti. Nazývala sa tiež Dračia jaskyňa, kvôli nálezom kostí
jaskynného medveďa, pokladaných za kosti draka. V spodných častiach
jaskyne sú nádherné ľadové útvary. Najkrajšie ľadové útvary vznikajú na
jar, keď z roztopeného snehu vniká do jaskyne najviac vody, ktorá ihneď
mrzne a vytvára mohutné stĺpy i podlahový ľad. Jaskyňa je dlhá 1750 m,
verejnosti je sprístupnených 650 m. Turisticky bola sprístupnená v 80. rokoch minulého storočia, nanovo ju sprístupnili v rokoch 1950-1952. Jaskyňa je takisto súčasťou Národnej prírodnej pamiatky Demänovské
jaskyne. Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádzajú v
nádhernej oblasti cestovného ruchu, v Demänovskej doline na územi
Národného parku Nízke Tatry, kde odporúčame navštíviť tiež Vrbické pleso. Demänovská ľadová jaskyňa
OTVÁRACIE HODINY
Utorok - Nedeľa
15.V - 31.V a 1.IX - 30.IXvstup o 0900, 1100, 1230, 1400
1.VI - 31.VIIIvstup každú hodinu od 0900- 1600
telefón0849/ 5548 170


VAŽECKÁ JASKYŇA

Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou
kotlinou na západnom okraji obce Važec. Vchod je umiestnený v nadmorskej
výške 784 m. Dlhá je 530 m. Objavená bola v roku 1922, sprístupnená je od
roku 1934. Horizontálne chodby vymodelovali bývalé vody Bieleho Váhu. Kvapľová výzdoba je bohatá na čisto biele stalagmity a stalaktity. Drobná
krehká výzdoba a bizarné tvary stalaktitov pripomínajú krajinu z
rozprávky. Boli tu nájdené kosti jaskynného medveďa ( Ursus spelaeus ),
vystavené sú v chodbe Kostnica. Jaskyňa bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Po rekonštrukcii
v roku 1954 je sprístupnených 235 m.

Važecká jaskyňa
OTVÁRACIE HODINY
Utorok - Nedeľa
1.II - 14.V a 16.IX - 30.XIvstup o 1000, 1100, 1230, 1400
15.V - 15.IXvstup každú hodinu od 0900- 1600
zatvorené1.XII - 31.I
telefón0844 / 5294 171
Ochranu a prevádzku sprístupnených jaskýň v Slovenskej republike
zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, ktorá je
odbornou organizáciou ochrany prírody v rezorte Ministerstva životného
prostredia SR.

Správa slovenských jaskýň
Hodžova 11 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0849/ 55 36 411 Fax.: 0849/ 55 36 311
E-mail: [email protected] http:// http://www.ssj.sk/[ Úvod | Ružomberok | Lipt. Hrádok | Lipt. Mikuláš | Kúpaliská |
Ubytovanie | Foto | Lyžovanie | Múzeá].

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk