referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Pedosféra
Dátum pridania: 07.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: RADKA2209
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 011
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Pedosféra je samostatný prírodný útvar vzniknutý premenou vrchnej časti litosféry, pôsobením organizmov, slnečnej radiácie, vody a vzduchu.
Pôda je ľubovoľný, trojrozmerný výrez z pedosféry od jej povrchu až po podložnú horninu.
Pôdotvorné činitele sú: horniny (tvoria najväčšiu časť pôdnej hmoty), klimatické podmienky(zrážky, teplo), rastlinné a živočíšne organizmy, georeliéf(orientácia voči Slnku, sklon), podzemné a povodňové vody, človek.
Význam pôdy pre človeka: základný výrobný prostriedok v lesníctve, živiteľka ľudstva, zásoba podzemnej vody, regeneruje ovzdušie.

Vlastnosti pôdy

Pôda → živá (edafón) → rastlinná zložka (fytozložka) → živočíšna zložka (zoozložka) → neživá → organická – humus → anorganická → pevná – horniny, nerasty
→ kvapalná – pôdna voda → plynná – vzduch

Fyzikálne vlastnosti

- Zrnitosť (textúra pôdy) je zastúpenie zrnitostných kategórií – veľkosť minerálnych a horninových častíc. Určuje pôdny druh (skupina pôd s približne rovnakou zrnitosťou),
- rozlišujeme 3 základné druhy: ťažké-ílovité, stredne ťažké-hlinité, ľahké-piesočnaté
- Pôdne druhy podľa obsahu skeletu (čiastočky menšie ako 2 mm) rozdeľujeme na slabo skeletnaté, stredne skeletnaté, silno skeletnaté.
- Štruktúra je schopnosť pôdnej hmoty zhlukovať alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty(pôdne zrná rôznej veľkosti a tvaru), najcennejšia je drobnohrudková, čím má pôda lepšiu štruktúru, tým je úrodnejšia.

Chemické vlastnosti

- Reakcia pôdy je určená aktivitou voľných iónov H+ a OH- v roztoku. Rozdelenie: neutrálna, kyslá, zásaditá.
- Pôdna sorpcia je schopnosť viazať chemické zlúčeniny. Sprievodným javom je sorpčný komplex pôdy – mycely sú koloidné častice menšie ako 0,0001 mm, pútajú živiny z pôdneho roztoku, čím ich chránia pred vyplavením (Mg, Ca, N)

Biologické vlastnosti

- Úrodnosť pôdy je najdôležitejšia vlastnosť. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny, pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia.
- Rozdelenie: prirodzená- vznikla bez zásahu človeka, umelá- vznikla so zásahom človeka(hnojenie).
- Humus – základné stavebné prvky sú dusík a uhlík. Najúrodnejšie pôdy sú černozeme.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.