referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Banskoštiavnický vodohospodársky systém (tajchy)
Dátum pridania: 05.12.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: madmanko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 120
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 28.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 47m 30s
Pomalé čítanie: 71m 15s
 
2. Tajchy Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému a ich charakteristika

Banskoštiavnický vodohospodársky systém bol budovaný od začiatku 16. storočia do polovice 19. storočia. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží (tajchov) s celkovým objemom približne 7 000 000 m3 vody, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72km), náhonovými (57km) a spojovacími jarkami.

Zberné jarky mali veľmi dôležitú funkciu, pretože privádzali povrchovo zachytenú vodu do vodných nádrží (tajchov). Ich originalita spočívala v tom, že vodu vo väčšine prípadov neprivádzali zo samotného povodia daného tajchu, ale z územia oveľa väčšieho. Voda zachytená týmito jarkami vo vedľajšom povodí sa prevádzala do samotného povodia daného tajchu vodnými štôlňami.

Vzhľadom na fakt, že vodné štôlne sa vo väčšine prípadov razili protismerne, ich dĺžka často presahovala 150 m a ich spád musel byť ekvivalentný spádu zberných jarkov, čo predstavovalo prevýšenie 70 cm na 100 m dĺžky, možno tieto diela skutočne považovať za výtvory majstrovského ľudského génia.

Náhonné jarky plnili rovnako dôležitú funkciu, pretože mali za úlohu doviesť vodu z tajchov k jednotlivým funkčným zariadeniam, pre ktoré bol celý vodohospodársky systém vybudovaný (banské ťažné, vodočerpacie mechanizmy, úpravárenské zariadenia – stupy, hámre).

Hrádze jednotlivých vodných nádrží sú pozorohudnými dielami vodného staviteľstva a dodnes sa zachovala väčšina z nich v relatívne dobrom stave. Hrádze sú zemitého – heterogénneho typu. Sú vybudované zo suťových hlín usporiadaných na spôsob jadrového tesnenia. Hrádze sa skladajú z 5 častí:

Z tesniaceho telesa – z utláčaného ílu a hliny
Z násypu zeminy na návodnej strane
Z násypu zeminy na vzdušnej strane
Z opevnenia kameňom na návodnej strane
Z kamennej pätky pri vzdušnom svahu hrádze

V spodnej časti nádrže je výpust, ku ktorému je prístup spojovacou štôlňou. Liatinový uzáver, nachádzajúci sa vo výpuste, je ovládaný z manipulačnej búdky – Mnícha, ktorý sa nachádza na korune hrádze.

Banskoštiavnický vodohospodársky systém síce stratil svoje ekonomické opodstatnenie, pre ktoré bol v minulosti vybudovaný ale dnes ho nahradilo taktiež dôležité verejnoprospešné opodstatnenie a to:

- Kultúrno-historické opodstatnenie.
- Esteticko-krajinárske a ekologické opodstatnenie.
- Rekreácia a vodné športy.
- Športový rybolov.
- Miestne ekonomické a sociálne opodstatnenie.
- Opodstatnenie v dodávkach pitnej vody pre obyvateľstvo Banskej Štiavnice.

Do súčastnosti sa zachovalo 23 funkčných vodných nádrží z ktorých 21 patrí pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., sídliacieho v Banskej Štiavnici:

Vodná nádrž Bakomi - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Evička - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Krechsengrund - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Veľká Richňava - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Malá Richňava - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Veľká Vindšachta - Štiavnické Bane (Piargska skupina vodných nádrží).
Bančianska vodná nádrž - Banky (Vyhnianska skupina vodných nádrží).
Belianska vodná nádrž - Banská Belá (Belianska skupina vodných nádrží).
Halčianska vodná nádrž - Banská Belá (Belianska skupina vodných nádrží).
Dolná Hodrušská vodná nádrž - Banská Hodruša (Hodrušská skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Červená studňa - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Klinger - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Michalštôlnianska vodná nádrž - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Ottergrund - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Rozgrund - Banská Štiavnica (Vyhnianska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Veľká Vodárenská - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Malá Vodárenská - Banská Štiavnica (Banskoštiavnická skupina vodných nádrží).
Veľká Kolpašská vodná nádrž - Banský Studenec (Kolpašská skupina vodných nádrží).
Malá Kolpašská vodná nádrž - Banská Studenec (Kolpašská skupina vodných nádrží).
Dve Komorovské vodné nádrže - Podsitnianska (Piargska skupina vodných nádrží).
Moderštôlnianska (kopanická)v. n. - Kopanice (Hodrušská skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Počúvadlo - Počúvadlo (Piargska skupina vodných nádrží).
Vodná nádrž Štampoch - Vysoká
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Lichner M.: Banskoštiavnické tajchy, Harmony, 1999, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: Richňavské vodné nádrže, SAŽP v BS, 2003, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: vodná nádrž Rozgrund, SAŽP v BS, 2004, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: najvýznamnejšie vodné štôlne piargskej skupiny vodných nádrží, SAŽP v BS, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: základné informácie piargskych vodných nádrží Spodná Vindšachtská, Evička, Veľká Vindšachtská, Bakomi, SAŽP v BS, 2003, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: banskoštiavnické vodné nádrže, SAŽP v BS, 2004, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: Krížna, banské jarky, regulácia vôd, SAŽP v BS, 2003, Skaviniak M., Novotný J.: Montanistika „banský vodohospodársky systém“: Vodná nádrž Počúvadlo, SAŽP v BS, 2003, Lichý J.: Voda – obnoviteľný zdroj energie. In: Enviromagazín, č. 4/2005, s. 16, Novák J.: Sústava technických a vodohospodárskych diel v krajine v okolí Banskej Štiavnice z historického hľadiska. In: Časopis Životné prostredie, č. 5/2000, Banská Štiavnica, Región Hont, Tanad sport, Tanad sport, Geopark Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Gymnázium Andreja Kmeťa, Aquamedia, Francesco Co. & Potápačské centrum, Parsimony Forum, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.