Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemecko

Nemecko ležiace v strede Európy patrí k najbohatším štátom na svete. Vo svojej súčasnej podobe je jednou z najmladších krajín Európy. Po 2. svetovej vojne bolo rozdelené na dve časti – západné Nemecko so západným spôsobom demokracie a sociálne východné Nemecko. V roku 1990 sa oba štáty zlúčili. Východná časť Nemecka sa dnes usiluje prekonať dedičstvo hospodárskeho úpadku a zdevastovaného životného prostredia, ktoré zanechala komunistická minulosť.


Životné prostredie

Vďaka úspechu strany zelených si Nemci dobre uvedomujú potrebu ochrany životného prostredia. Existujú tu veľmi prísne kontroly znečistenia – Nemecko zaviedlo katalyzátory a používanie bezolovnatého benzínu. Väčšina domácností vytrieďuje tri druhy separovaného odpadu, takže domový odpad je možné opätovne spracovať.


Povrch krajiny

Nemecko je mnohotvárna krajina. Prechádza od úrodných rovín na severe až po zasnežené vrcholky Bavorských Álp. Jednou z najznámejších a najmalebnejších oblastí je Čierny les na juhozápade. Názov dostal podľa tmavých ihličnatých stromoch, ktoré tu rastú.

Vnútrozemské vodné cesty

Rozsiahla sieť nemeckých vodných prieplavov a riek je životne dôležitá pri prevoze nákladov. Na riekach ako Rýn bežne vidno riečne člny rozvážajúce tovary po krajine i ostatných častiach Európy. Vo východnom Nemecku je rieka Odra dôležitou vodnou cestou na prevoz tovarov do Poľska. Na súši má Nemecko vynikajúce diaľnice a rýchly, výkonný systém železníc.

Spolkové krajiny

Po roku 1871 sa stalo Nemecko jedným štátom predtým bolo rozdelené na mnohé nezávislé štátiky. Aj dnes Nemecko tvorí 16 spolkovích krajín alebo Länder s federálnym systémom vlády podobnej tej v USA. Každá krajina má svoju vlastnú vládu a riadi miestne záležitosti, ako napr. najskôr za Bavorov, až potom za Nemcov.

Vzdelávanie

Deti chodia najprv do materských, potom do základných škôl. V desiatich rokoch idú na gymnázium, strednú školu. Posledné dva typy škôl sú technicky zamerané.

Súčasná história

Nemecko sa zjednotilo 3. oktróbra 1990. Rastúce protesty vo východnom Nemecku spolu s pádom komunizmu v ZSSR napokon donútili vládu k zmenám. Berlínsky múr, symbol rozdelenia Nemecka, bol zbúraní, Nemci začali prúdiť do Západného Berlína. Zjednotené mesto sa znova stalo hlavním mestom krajiy a sídlom parlamentu.

Noví Nemci

S rastom nemeckej ekonomiky vzrástla aj potreba pracovných síl. V 60. rokoch prišli za prácou do nemecka tisícky ľudí z Turecka a bývalej Juhoslávie. Nebolo to pre nich ľahké. Zažívali diskrimináciu a len ťažko sa niektorým z nich podarilo získať štátne občianstvo. Po roku 1990 sa vrátilo z východnej európy vyše milióna po nemecky hovoriacich ľudí.

Šport

Mnoho vrcholovích športovcov pochádza z Nemecka vrátane Borisa Beckera, Steffi Grafovej, a Michaela a Ralfa Schumacherovcov v automobilovom pretekárstve a Katje Seingerovej v lyžovaní. Futbal patrí medzi divácky najobľúbenejšie športy. Národné mužstvo bolo mimoriadne úspešné a niekoľkokrát vyhralo majstrovstvá sveta.

Tažba uhlia

Porúrsky uhoľní revír patrí k najväčším na svete. Ťaží sa tu čierne uhlie a lignit. Hnedé sa nachádza na povrchu, ale čierne sa musí dolovať z veľkej hĺbky. Dnes Porúrie zápasí s veľkými problémami. Zásoby uhlia dochádzajú, hľadajú sa nové zdroje energie a mnoho ľudí ostáva bez práce.
Hospodárstvo

Nemecký priemysel bol úplne prebudovaný zmodernizovaný po 2. svetovej vojne. Dnes patrí Nemecko k popredným priemyselným krajinám sveta. Tento úspech dosiahlo vďaka vynikajúcej priemyselnej výrobe. Zaraďuje sa medzi svetových výrobcov nákladných áut známich značiek, ako sú volkswagen, mercedes a BMW. Vyvážajú sa do celého sveta.

Náboženstvo

Nemecký mních Martin Luter napadol v 16. stor. učenie rímskokatolickej cirkvi v Nemecku a hlásal vlastnú verziu kresťanstva. Hnutie sa začalo volať reformácia a jeho nasledovníci sa nazývali protestanti. Hutie získalo podporu najmä v severnom nemecku, kde aj dnes prevláda protestantizmus. V južnom Nemecku prevláda katolicizmus.

ROZLOHA : 357 021 km2
POLOHA : Západná časť strednej Eu.
ŠTÁTNE ZRIADENIE : Spolková republika
PODNEBIE : Mierne – najteplejšie v Parýní
ZLOŽENIE OBYV. : 91% Nemci
pri Poľsku – Lužický Srbi (Slovania)
na S. – Dáni
na Z. – Flámi (Belgicko)
mešity – Turci, Srbi
asi 87% žije v mestách
POČET OBYVATEĽOV : 82 398 326
ÚRADNÝ JAZYK : Nemecký HLAVNÉ MESTO : Berlín
RIEKY : Rýn, Labe, Dunaj, Odra

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk