referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Západná Európa
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 184
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Prímorská poloha štátov západnej Európy je veľmi výhodná, pretože umožňovala rozvoj moreplavby, námorného loďstva a obchodu.

Povrch: 

- je rozmanitý, najväčšiu plochu zaberajú nížiny a vysočiny. Pohoria: Ardény, Vogézy, Franc.stredohorie, Pyreneje, Alpy, Kaledónska vysočina,... Najvyšší vrch: Mt.Blanc

Podnebie:

- je na väčšine územia mierne a vlhké prímorské, na juhu Francúzska stredomorské s prevládajúcimi Z vetrami.
- letá chladnejšie, oblačné a veľké množstvo zrážok, zimy teplejšie, bez mrazov. Vo vnútrozemí Francúzska a Belgicka sú letá teplejšie a zimy chladnejšie.

Vodstvo:

- Rieky majú dostatok vody po celý rok, viaceré sa využívajú na dopravu a výrobu elek.energie. Najväčšie: TEMŽA, SIENA, LOIRA, GARONNA, RHONA, RÝN, MAAS, SHELDE
- Jazerá: ľadovcové – S VB, Škótsko – Lochnesské jazero, väčšina na území pohorí

Obyvateľstvo:

- patrí k skupine germánskych a románskych národov. Germánske: Angličania, Holanďania, Flámi. Románske: Francúzi a Valóni. Do iných skupín patria: Íri, Bretónci, Walesania.
- Štáty sú veľmi husto zaľudnené: Holandsko, Belgicko, str. a južné Anglicko, severné Francúzsko. Najväčšia koncentrácia obyvateľstva je v zázemí veľkých miest a priemyselných oblastí (Paríž, Londýn, stredné Anglicko, stredné Belgicko a i.).
- Prevažná časť obyvateľov žije v mestách (60-70%), pracuje v priemysle a službách.

Hospodárstvo:

- vyspelé, všetky štáty patria do EÚ
-dostatok nerastného bohatstva → strojársky priemysel, chemický, výroba spotrebného a potravinárskeho tovaru
- nerastné bohatstvo: uhlie (VB), ropa, zemný plyn (Severné more), železná ruda, bauxit (Francúzsko).
- Dôležité sú veľké rafinérie ropy v prístavných mestách.

Poľnohospodárstvo:

-  prevláda živočíšna výroba zameraná prevažne na chov hov.dobytka, ošípaných a hydiny. Dôležitý je rybolov. Zvieratá sa pasú po celý rok – vždy zelené porasty.
- Pestuje sa : obilniny, zemiaky, cukrová repa.
- FRANCÚZSKO: vývoz poľnohosp.plodín
- HOLANDSKO: výnosy na 1 obyvateľa na prvých miestach spolu s Dánskom

- Dobré sú rozvinuté takmer všetky druhy dopravy. Západná Európa je zaujímavá aj z hľadiska cestovného ruchu. Najnavštevovanejšie je Francúzsko.

FRANCÚZSKO

- republika, hlavné mesto PARÍŽ
- leží vo východnej polohe pri pobreží AO a Stredozemného mora. Súčasťou Francúzska je aj ostrov Korzika.
- Francúzsko je rozlohou druhý najväčší štát v Európe (po Rusku)

Povrch:

- tvoria rozsiahla Francúzska nížina, Francúzske stredohorie a na juhu Pyreneje a východe Alpy. Morské pobrežia, najmä časť pobrežia Stredozemného mora so známou francúzskou Riviérou, patria k najvýznamnejším oblastiam cestovného ruchu na svete.

Podnebie:

- územie patrí do viacerých podnebných oblastí: prímorskej na Z, smerom na V kontinentálnejšej, na J stredomorskej.

Vodstvo:

- Rieky sú vodnaté a pospájané prieplavmi. Najvýznamnejšie sú Loira, Rhona, Seina, Garonne. V zálive v St.Malo v Bretónsku bola v r.1966 vybudovaná prvá prílivová elektráreň na svete, ktorá využíva energiu morského prílivu.

Obyvateľstvo:

- takmer ¾ obyvateľstva žije v mestách, pracujú v službách a v priemysle. Najhustejšie sú zaľudnené priemyselné oblasti, najmä Parížska panva.

Poľnohospodárstvo:

- vyspelé, prevláda živočíšna výroba – chov dobytka, ošípaných a hydiny, dôležitý je i rybolov, zvláštnosťou chov ustríc. Pestujú sa obilniny(najviac pšenica), cukrová repa, krmoviny. Svetoznáme je pestovanie viniča a výroba vína (Burgundsko, Champagne, Bordeaux), rozšírené aj vinárstvo a zeleninárstvo. Taktiež sa tu pestuje ryža, v okolí NICE kvety. Francúzsko je najväčší európsky výrobca potravín.

Priemysel:

- základom je ťažba nerastných surovín: železná ruda, bauxit, draselná a kamenná soľ, čierne uhlie, urán). 80% energie dodávajú jadrové elektrárne. Veľké sú aj hydroenergetické zásoby. Na riekach Rýn a Rhone sú vybudované viaceré veľké hydroelektrárne.
- Z odvetví priemyslu vyniká strojárstvo (automobily, lietadlá, lode,...), hutníctvo (oceľ, hliník), chemická výroba (Michellin), výroba textilných, odevných a kožiarskych výrobkov, potravinársky(víno, destiláty, syry, mäso), farmaceutický priemysel.
- svetová špička: jadrová energia, letecký priemysel, raketová technika
- Najdôležitejšia hospodárska oblasť Francúzska sa nachádza na severe štátu. Tu je sústredená prevažná časť priemyslu a polovica obyvateľov štátu. Ďalšie dve priemyselné oblasti sa utvorili na severe v Lotrinsku a na SV v Alsasku.

- Hosp.oblasti:

SZ – PARÍŽ, LILLE, LEHAVRE
JZ- BORDEAUX, TOULOUSE
JV - MARSEILLE(najväčší prístav lodenice, ropné rafinérie), LYON(textilná výroba),
GRENOBLE, KORZIKA
SV – STRASBURG(sídlo Európskeho parlamentu, riečny prístav), DIJON,

Doprava:

- dobre rozvinuté všetky druhy dopravy.

- Železničná: vlaky TGV predstavujú svetovú špičku v organizácii dopravy dosahovanej rýchlosti (viac ako 270km).
- Hustú cestnú sieť dopĺňajú diaľnice, ktorých sieť sa stále rozširuje.
- Veľmi intenzívna je námorná doprava, najmä v Lamanšskom prielive a v Severnom mori. Hustá je sieť leteckých liniek.
- Francúzsko má najväčší cestovný ruch v Európe ( Paríž s okolím, francúzska Riviéra, Alpy, pútnické miesto Lurdy v Pyrenejách)

VEĽKÁ BRITÁNIA

- oficiálny názov: Spojené kráľovstvo VB a Sev.Írska. Hlavné mesto: Londýn
- Spojené kráľovstvo VB a Severného Írska tvoria štyri historické územia:

ANGLICKO - LONDÝN
ŠKÓTSKO - EDINBURGH
SEV. ÍRSKO - BELFAST
WALES – CARDIFF

- Od pevninskej Európy je oddelené prielivom La Manche. Z geologickej stránky sú Britské ostrovy pokračovaním európskej pevniny.

Povrch:

- Sever ostrova VB vypĺňa Kaledónska vysočina, Grampiány, strednú časť Penninské vrchy s veľkými zásobami čierneho uhlia. J a JV zaberajú nížiny. Ostrovy a súostrovia: Normándske ostrovy, Man, Orkneje, Shetlandy, Hebridy.

Podnebie:

- vlhké prímorské podnebie.Zima je daždivá a hmlistá, leto chladné, veterné a oblačné.

Vodstvo:

- Rieky sú splavné a pospájané prieplavmi, tvoria súvislé vodné cesty. K najdlhším patria Temža a Severn.

Obyvateľstvo:

- tvoria zo 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania, Íri. VB patrí k najhustejšie zaľudneným štátom Európy i sveta. Najviac obyvateľov žije v priemyselných oblastiach v strednom a JV Anglicku. Mestá tam tvoria konurbácie (Liverpool – Manchester, Birmingham s okolím, Londýn s okolím). V mestách žije až 90% obyvateľov, pracujú najmä v službách a v priemysle.

Hospodárstvo:

- je intenzívne, zamestnáva len 2% pracujúcich. Najviac sa chovajú ovce a dobytok, rozšírený je aj chov športových koní a rybolov. Na J a JV sa pestuje pšenica, jačmeń, zemiaky, cukrová repa, chmeľ, krmoviny.
- Významnú úlohu v hospodárstve štátu zohráva priemysel. Zásoby nerastných surovín – čierne uhlie, železná ruda- sú už dosť vyčerpané. V Severnom mori vzrástla ťažba zemného plynu a ropy. Najdôležitejším odvetvím: strojárneský priemysel (výroba dopravných prostriedkov). Známa je textilná výroba – Manchester.

- Priemyselné oblasti:

-Južné Anglisko: LONDÝN, BRISTOL, SOUTH AMPTON
-Stredné Anglicko: BIRMINGHAM, NOTTINGHAM, LIVERPOOL,MANCHESTER,LEEDS,SHEFFIELD
-Ďalej: NEWCASTLE (prístav), GLASGOW, EDINBURGH (Škótsko), v oblasti Bristolského zálivu.

- Doprava: vo vnútrozemí prevláda automobilová a železničná (známy tunel pod prielivom La Manche), pri pobreží pobrežná (kabotáž), ale i námorná a letecká.
VB má výborné predpoklady pre cestovný ruch. Ku známym atraktivitám patrí Londýn, kultový monument Stonehenge v JZ Anglicku, univerzitné mestá Oxford a Cambridge a i.
- Veľká Británia je hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete.
- Severné Írsko: je hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou štátu. Dodáva však poľnohosp. produkty. Od r.1969 oblasť trpí sociálnymi, národnostnými a najmä náboženskými nepokojmi a ozbrojenými zrážkami (Íri sú katolíci, tu žijúci Angličania protestanti). Podľa dohody o ukončení konfliktu sa však Írsko v r.1998 nárokov na územie Severného Írska vzdalo. Občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Západná Európa SOŠ 2.9541 1118 slov
Západna Európa SOŠ 2.9711 1969 slov
Západná Európa 3.0026 947 slov
Zapadná Európa GYM 2.9456 2250 slov
Západná Európa GYM 2.9927 2064 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.