Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj osídlenia Slovenska

Územie Slovenska je osídlené od staršej doby kamennej. Dôkazom toho je travertínový odliatok lebky neandertálskeho človeka (80 000 rokov pr.n.l.) z Gánoviec pri Poprade.

Na našom území sa striedali rôzne kultúry (vďaka polohe v strede Európy a rozmanitej prírode), historicky sa dokázala prítomnosť keltských Kotínov, germánskych Markomanov a Kvádov i Rimanov (nádpis na Trenčianskej skale).

Od 5 stor. začínajú na našom území prevládať Slovania (odhaduje sa, že v období Veľkej Moravy žilo na našom území niekoľko 100 000 obyvateľov).

Aj neskôr sa územie zaľudňovalo pomaly, počas začleňovania Slovenska do Uhorska podporovali osídľovanie kláštory a feudáli – tzv. vnútorná kolonizácia. (12. stor = 0,5 mil obyv.)

Veľký význam mala vonkajšia kolonizácia (13-14 stor.), keď sa nemeckí kolonisti usadzovali najmä na Spiši a strednom Slovensku → rozvoj baníctva (najmä ťažba striebra), rozvoj remesiel a obchodu. Vtedy vzniklo asi 100 miest.

Horské oblasti sa osídľovali najmä v 16. – 18. stor. v období valašskej kolonizácie. Vtedy pastieri zaberali územia vo vyšších polohách pohorí. Na valašskú kolonizáciu nadviazala kopaničiarska kolonizácia, ktorej výsledkom bol vznik roztraseného osídlenia. Tým sa zavŕšil základný proces osídľovania nášho územia. Začiatkom 18.stor. u nás žilo 1 mil. obyvateľov. Vďaka zrušeniu nevoľníctva v 18.stor. sa tento počet zdvojnásobil. Neskôr k rastu počtu obyvateľstva dopomohol rozvoj remeselnej, manufaktúrnej a priemyselnej výroby. Obyvatelia sa sťahovali z vidieka do priemysel. miest, zvyšoval sa PP, no rast počtu obyvateľstva bol ovplyvňovaný vojnami, epidémiami a vysťahovalectvom.

V polovici 19.stor. sa u nás zaviedlo sčítanie ľudu → 2 482 000 obyvateľov. Odvtedy až po vznik ČSR pribudlo na Slovensku len 0,5 mil. obyvateľov. Pomalý rast = hoci pôrodnosť bola vysoká, vysoká bola aj úmrtnosť. Veľké vysťahovalectvo a straty vznikli aj počas 1.svet.vojny.

V medzivojnovom období vzrástol počet obyvateľov tiež o 0,5 mil. Rast počtu obyvateľstva pribrzdila hospodárska kríza v 30.rokoch a straty súvisiace s 2.svet.vojnou.

Po 2.svetovej vojne počet obyvateľov vzrástol viac ako o 1,5 mil.V roku 1993 žilo na Slovensku 5 318 000. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2001 žilo na Slovensku 5 374 000.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk